Deel:

Yucan binnen uw organisatie

U wilt werken met uw kwaliteitshandboek, een norm, standaard, onderzoekskader of combinatie daarvan. U staat mogelijk voor een toetsing of accreditatie en u ziet de kwaliteit van uw organisatie als een succesbepalende factor. U wilt zelf weten waar u staat en vervolgens ook sturen op de kwalitatieve aspecten die er voor uw organisatie toe doen. Structureel, doelmatig, beheersbaar en met tastbare uitkomsten.

Kwaliteit verbeteren door verbinden

Yucan verbindt evaluatie en verantwoording met organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement. Door uw organisatie te evalueren ziet u wat goed gaat en wat beter kan. Dat wat goed gaat wilt u borgen. En wat beter kan wilt u verbeteren.

Verbinden betekent dat uw vaststellingen worden omgezet in doelgerichte en haalbare stappen die blijvend gedragen worden door uw organisatie. Yucan faciliteert dat proces op een toegankelijke en doelmatige wijze. Een wijze die u ineens maar ook stapsgewijs kunt implementeren.

Voorbereiding en draagvlak

Implementeren van een nieuw systeem vraagt een verandering. Veranderingen binnen organisaties vragen altijd een goede introductie en begeleiding. Met een juiste positionering, een transparante gemeenschappelijk gedragen aanpak en uitleg over te nemen stappen, doelstellingen en opbrengsten voor alle betrokkenen, wordt draagvlak en eigendom gecreëerd. Peilers voor het welslagen van iedere verandering en bovenal ook het borgen van hetgeen met de verandering wordt bereikt. In het belang van alle stakeholders.

Yucan is - zoals gezegd - een hulpmiddel. Voor de inzet van Yucan is een aantal zaken in de voorbereiding voor u van belang:

  • U stelt vast waar het u om gaat en op welke standaarden of thema's u wilt sturen. Binnen Yucan kunt u werken met de kant en klare standaarden die voor u klaar staan. Denk hierbij aan normproducten, accreditatieschema, inspectie- of waarderingskaders. En natuurlijk is er ook maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld uw kwaliteitshandboek. Met het eerste kunt u zonder onze inbreng aan de slag. Het laatste vraagt overleg en voorbereidingstijd.
  • U stelt vast welke onderdelen van en personen binnen uw organisatie u bij de implementatie betrekt. De structuur en verantwoordingslagen in uw organisatie kunnen daarbij leidend zijn. Voor ieder gewenst onderdeel kunt u een eigen evaluatieportfolio aanmaken.
  • U stelt vast welke aanpak past bij uw organisatie en situatie. U kunt met een deelproces beginnen en naderhand op ieder moment procesdelen toevoegen. Dit procesmanagement kan voor ieder onderdeel van uw organisatie anders zijn. Stapsgewijs naar integraal kwaliteitsmanagement. Yucan voorziet daarin.
  • U stelt vast welke onderdelen van de organisatie wanneer beginnen. Binnen Yucan bepaalt u zelf de startdatum.

Stapsgewijs implementeren. De inzet van modules

Met enkele eenvoudige handelingen start u voor ieder door u aan te wijzen onderdeel van de organisatie (op ieder gewenst verantwoordingsniveau en op ieder moment) een eigen evaluatieportfolio. Waarmee u begint bepaalt u zelf door al dan niet gebruik te maken van de in Yucan beschikbare modules.

Begint u met een evaluatie?

Alle betrokkenen worden automatisch uitgenodigd en kunnen direct beginnen. Het evaluatieportfolio blijft voor hen beschikbaar. Binnen uw eigen werkafspraken heeft iedere betrokkene de uitkomsten en rapportages altijd tot zijn beschikking. In compacte en uitgebreide verslagleggingsvormen.

Doorstappen naar verbetering?

Op ieder gewenst moment kunt u de Ontwikkelmodule toevoegen. Behandellijsten met overzichten van verbeterpunten direct in beeld, risico- en impactanalyse, prioriteitstelling, het inrichten van projecten en jaarplannen zijn met een druk op de knop voor u beschikbaar. En ongemerkt heeft u de gehele PDCA-cyclus gestalte gegeven.

Is er aanleiding voor een audit?

Op ieder gewenst moment voegt u de auditmodule toe. Uitkomsten uit de evaluatie, analyses, prioriteitstellingen en gestarte projecten zijn direct ook zichtbaar voor de auditoren.

PDCA-cyclus

Yucan is cyclisch. De gehele PDCA-cyclus wordt blijvend ondersteund. Goed onderbouwde plannen zijn het startpunt voor verbetering en ontwikkeling. Alles wat u heeft vastgesteld en geformuleerd blijft voor u beschikbaar. In de volgende meetperiode werkt u aan verbetering en doet een nieuwe meting om te zien wat u dan heeft bereikt.

Bij uw nieuwe evaluatie heeft u uw conclusies uit de vorige periode direct bij de hand om zo nodig te kopieren. Dat bespaart u tijd. U kunt verder werken aan de projecten die u heeft gedefinieerd. Yucan is en blijft daartoe voor u beschikbaar.

Opbrengst: verbetering en ontwikkeling

U implementeert een geoptimaliseerd en houdbaar kwaliteitsysteem en bent - zo u wilt- altijd voorbereid op een accreditatie of verdere interne of externe verantwoording. De onderwerpen die er voor u toe doen zijn bij de gehele organisatie op ieder gewenst niveau ondergebracht. Kwaliteit als onderdeel van uw bedrijfsvoering en organisatie. Lees meer over:

Advies

Hoe logisch en gebruiksvriendelijk de implementatie van Yucan ook kan zijn, iedere organisatie is anders, stelt andere eisen en heeft andere doelstellingen. U weet dat het beste en hebt ons daar in principe niet bij nodig. Stelt u prijs op ons advies? Ons team gaat graag het gesprek met u aan.

Een gesprek waarbij wij ingaan op uw doelstellingen, ervaringen en kennis delen, best-practices kunnen bespreken en waarbij wij u graag uitgebreid laten zien hoe Yucan in uw specifieke situatie kan bijdragen aan de kwaliteit en resultaten van uw organisatie.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u