Deel:

Van verantwoording naar kwaliteit

Verantwoording dient een doel: u kunt aantonen dat uw organisatie voldoet aan de normen die vanuit maatschappelijk, veiligheids- of bedrijfskundig opzicht worden gesteld. Verantwoording kan ook gezien worden als ijkpunt in een continu verbetertraject: van verantwoording naar kwaliteit.

Verantwoording als ijkpunt

Verantwoording kan door externe instanties van u verwacht worden, of door uw organisatie zelf zijn geïnitieerd. In beide gevallen betreft het een meting op grond waarvan uw organisatie al dan niet voldoet aan gestelde normen. Het maakt tevens inzichtelijk waar uw sterke punten liggen en welke punten nadere aandacht verdienen. Door structueel uw sterke punten te benutten en uw aandachtspunten te ontwikkelen komt u tot continue kwaliteitsverbetering.

Continue kwaliteitsverbetering

Heeft u continue kwaliteitsverbetering gestalte gegeven binnen uw organisatie, dan zal het moment dat verantwoording aan de orde is minder ingrijpend zijn voor uw organisatie. U heeft immers al inzicht in uw sterktes en aandachtspunten en werkt hier continu aan. Yucan ondersteunt u om hier structureel vorm aan te geven en om kwaliteit eigendom van alle betrokkenen te maken. Als vanzelfsprekend.

Borging

Wanneer u continue kwaliteitsverbetering in uw organisatie vorm heeft gegeven verdient het woordje 'continue' structureel uw aandacht. Kwaliteitsverbetering initiëren betekent immers nog niet dat het beklijft. Yucan is gericht op kwaliteitsborging. Betrokkenen kunnen structureel werken in hun eigen kwaliteitsomgeving vanuit hun eigen rol als bijvoorbeeld deelnemer, teamleider of manager. Als onderdeel van het geheel. Yucan ondersteunt daarmee een integrale kwaliteitsbenadering. Jaar in, jaar uit.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u