Deel:

Van meten naar doen

Meten is weten. Evaluatie en audit geven u inzicht in waar u staat. Weten waar u staat is echter pas een eerste aanzet om tot verbetering te komen. Door te meten krijgt u inzicht in uw sterktes, maar ook in uw mogelijkheden voor verbetering. Yucan helpt u verbeterpunten te analyseren, te prioriteren en verbetertrajecten uit te voeren.

Kwalitatieve benadering

Bij de evaluatie en/of de audit hebben alle betrokkenen de mogelijkheid om niet alleen aan te geven in hoeverre iets voldoet, maar ook om suggesties te doen die tot verbetering kunnen leiden. U haalt hiermee zeer waardevolle informatie boven water. Hoe gaat u hiermee om? Zaak om prioriteiten te stellen.

Yucan biedt u een compact hulpmiddel op basis van LEAN om frequentie en impact van verbeterpunten te benoemen en daarmee gericht en gefundeerd prioriteiten te stellen.

Verbetertrajecten

Op basis van de geprioriteerde verbeterpunten gaat u aan de slag. U kunt projecten aanmaken en initiëren. U heeft inzicht in voortgang en verbeterpunten en documenten worden met een druk op de knop in projectbeschrijvingen ingevoegd. U krijgt gefundeerde verbeterprojecten, met focus en voortgangsmonitoring, zonder dubbel werk en zonder tijdverspilling.

Effect?

Verbetertrajecten dienen een doel: verbetering. Heel simpel. In de praktijk wordt het meten van het beoogde effect echter nog wel eens over het hoofd gezien. In Yucan krijgt de gehele Plan-Do-Check-Act cirkel vorm. U meet in een volgende periode waar u staat en krijgt inzicht in het effect van verbetertrajecten.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u