Deel:

Trainingen NEN ISO en HKZ

Voor het werken met ISO normen of HKZ schema's in Yucan heeft u in principe geen training nodig. Zoekt u verdieping of wilt u uw kennis aanscherpen? Volg dan een training en bekijk het trainingsaanbod van NEN. Onderstaand vindt u het trainingsaanbod van NEN dat direct aansluit op de producten van Yucan. Een uitgebreider aanbod vindt u op nen.nl.

ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk

De training 'ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk' leert u in twee dagen alles wat u moet weten om een efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en in te voeren. Na afloop heeft u niet alleen de kennis om het systeem op te zetten, maar weet u ook uw collega's enthousiast te maken. En natuurlijk moet ook het management achter het systeem staan. U kunt aangeven waarom maatregelen genomen (moeten) worden en wat dit betekent voor de organisatie.

ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk

In de training 'ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk' leert u in één dag alles wat u moet weten om een efficiënt milieumanagementsysteem op te zetten en in te voeren. Na afloop heeft u niet alleen de kennis om het systeem op te zetten, maar weet u ook uw collega's enthousiast te maken. En natuurlijk moet ook het management achter het systeem staan. U kunt aangeven waarom maatregelen genomen (moeten) worden en wat dit betekent voor de organisatie.

HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg

In deze training wordt ingegaan op het waarom van een managementsysteem en hoe dit kan bijdragen aan de kwaliteit van de patiëntenzorg. Daarnaast wordt vastgesteld welke norm in uw situatie van toepassing zou kunnen zijn. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt van doel, overeenkomsten en verschillen en toegevoegde waarde van HKZ, NEN-EN 15224 en ISO 9001 en hoe deze normen uit zouden kunnen werken voor u in de praktijk.

HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk

Deze training leert u in twee dagen alles wat u moet weten om te komen tot een praktisch en efficiënt werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Met aandacht voor de specifieke overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende kwaliteitsmodellen.

ISO 19011: Risk based auditen

U bent een ervaren auditor en op zoek naar een nieuwe impuls om het rendement van uw audits te verbeteren. Door risicogericht naar (kwaliteits)managementsystemen te kijken, krijgen audits toegevoegde waarde. Ze sluiten immers direct aan bij de onderwerpen die de organisatie bezighoudt. Ook wordt de beschikbare auditcapaciteit effectiever benut doordat de nadruk ligt op de processen waarbij de organisatie de meeste risico's loopt.

In de training doorloopt u alle stappen van het auditproces, waarbij we bij elke stap bekijken hoe u deze risicogericht kunt maken en wat de voordelen daarvan zijn. U krijgt een nieuwe kijk op auditen en kent de belangrijkste aspecten van ISO 19011.

ISO 20400: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Tijdens deze training leert u hoe u duurzaamheid kunt organiseren in een inkooporganisatie en integreren in de inkoopstrategie en -beleid. En hoe u professioneel kunt inkopen conform het NEVI Dutch Wheel. Ook wordt ingegaan op de structuur, principes en practices van MVI (ISO 20400). Ook is er volop aandacht voor concrete toepassingen in uw eigen praktijk.

ISO 22301: Business Continuity Management

Een organisatie die aan business continuity management werkt, beschikt over een continuïteitsplan volgens de plan-do-check-act-cyclus. U leert hoe u ISO 22301 kunt toepassen binnen uw organisatie en wat de succesfactoren en valkuilen zijn bij het beheersen en invoeren.

ISO 26000: MVO in de praktijk

In de training 'ISO 26000: MVO in de praktijk' leert u de onderliggende principes van MVO. U weet wat MVO betekent voor uw organisatie en hoe u stakeholders enthousiast maakt. U kunt prioriteiten stellen voor MVO- onderwerpen en kunt, aan de hand van een stappenplan, MVO volgens ISO 26000 verankeren in uw organisatie.

ISO 27001: Informatiebeveiliging in de praktijk

Na afloop van de training ISO 27001: Informatiebeveiliging in de praktijk weet u hoe u een risicoanalyse uitvoert en hoe u gestructureerd een eenvoudig te onderhouden Information Security Management Systeem (ISMS) opzet, invoert en beheert volgens ISO 27001. En op welke wijze u hiermee invulling kunt geven aan een deel van de eisen uit de AVG.

ISO 31000: Risicomanagement in de praktijk

Na deze training weet u hoe u ISO 31000 kunt inzetten om risicomanagement een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te maken. Want falen in het managen van risico's leidt uiteindelijk tot het risico te falen.

ISO 50001: Energiemanagement in de praktijk

U wilt een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 opzetten en invoeren. U krijgt daarbij te maken met de energiebeoordeling en u moet voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de training 'ISO 50001: opzetten en invoeren van een energiemanagementsysteem' weet u van begin tot eind hoe u een energiemanagementsysteem opzet, invoert en integreert met bestaande managementsystemen. U weet hoe u een energiebeoordeling uitvoert en kunt zich houden aan wet- en regelgeving.

ISO 55001: Assetmanagement in de praktijk

De training 'ISO 55001: Assetmanagement in de praktijk' leert u in twee dagen alles wat u moet weten om een effectief en efficiënt assetmanagementsysteem op te zetten en in te voeren. Na afloop weet u hoe u de waarde van uw assets kunt vergroten tijdens de gehele levenscyclus, heeft u de kennis om het systeem op te zetten, maar ook weet u uw collega's enthousiast te maken. U kunt aangeven waarom maatregelen genomen (moeten) worden en wat dit betekent voor de organisatie.

Overstappen op nieuwe HKZ

In deze training krijgt u inzicht in de vernieuwingen in de HKZ-schema's en de consequenties daarvan voor uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen, zodat u alvast een begin maakt met de invoering van enkele instrumenten, zoals SWOT-analyse en inventarisatie van stakeholders.

Grip op risico's in de zorg

In managementsystemen voor de zorg is het operationeel denken in risico's al onderdeel van de beheersing van kritische processen. Wel nieuw is het identificeren van strategische risico's en kansen en het koppelen hiervan aan de operationele risico's. Managementsystemen als HKZ en ISO 9001 handelen vanuit risicogebaseerd denken. Alleen hoe stimuleert u risicobewustzijn en krijgt u betrokkenheid van cliënten en uw organisatie? Tijdens deze eendaagse training wordt op een interactieve manier aandacht besteed aan wat risicomanagement inhoudt en wat het oplevert voor cliënt en organisatie.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u