Deel:

Support gebruikers

Bent u geen beheerder maar gebruikt u Yucan binnen uw organisatie? Neem dan eerst contact op met uw interne contactpersoon. Hij of zij is beheerder, weet van de hoed en de rand en is vooral ook op de hoogte van de doelstellingen en werkafspraken binnen uw organisatie.

U wordt of bent uitgenodigd om deel te nemen aan een evaluatie, audit of ontwikkelproces in Yucan. U ontvangt daarvoor per e-mail een uitnodiging met inloggegevens. Heeft u deze (nog) niet ontvangen? Bekijk dan eerst uw spamfilter.

Uw rol in het proces

Yucan ondersteunt de gehele PDCA cyclus. Ongeacht uw toepassing of het model dat u gebruikt is het geheel op te delen in drie deelprocessen. Welke delen u binnen uw portfolio('s) gebruikt is afhankelijk van de gekozen modules en uw rol.

  1. Evaluatie
  2. Audit
  3. Ontwikkelen

De kortste route voor informatie:

Op de pagina 'deelnemers' EN op de startpagina van uw portfolio vindt u de beschrijving van de rol die u in het portfolio hebt EN een overzicht van het gehele proces en uw rol daarin.

Meer informatie over rollen en processen:

De eerste twee deelprocessen (evaluatie en audit) kunnen worden gebruikt in teamverband of individueel. Bekijk de compacte proces schema's met rol- en taakverdeling, tutorials en beschrijvingen via onderstaande links.

Zien hoe het voor u werkt

Werken in Yucan is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Wat u kunt doen is afhankelijk van uw rol. Zodra u uw portfolio benadert ziet u direct een korte introductie. Op de startpagina van uw portfolio hebt u onderin directe ingangen naar uw rolbeschrijving en een weergave van het proces en uw rol daarin.

Bekijk de introductie-video's om snel een beeld te krijgen van wat u kunt verwachten of om te zien hoe een specifiek deel van Yucan voor u werkt.

Documentenbeheer

Documentenbeheer is een aparte module binnen Yucan en staat los van de bibliotheek die iedere portfolio heeft. Documentenbeheer is standaard beschikbaar voor u en uw organisatie.

Binnen documentenbeheer kunnen documenten centraal en decentraal worden georganiseerd en beheerd. Vanuit bestandenbeheer kunnen documenten snel en doelmatig worden verspreid naar de afzonderlijke portfolio's van uw organisatie.

Indien u rechten hebt gekregen tot (een deel van) documentenbeheer vindt u documentenbeheer onder de ingang 'Management' (alleen dan voor u zichtbaar).

Documenten beheren wijst zich vanzelf. Het is intuitief zodanig opgezet dat u er direct mee kunt werken en lijkt veel op de file-systems waar u waarschijnlijk al aan bent gewend. Bekijk eventueel de tutorial.

De onderstaande beschrijving geeft een overzicht van uw mogelijkheden. In de beschrijving wordt u genoemd als 'Extra bestanden beheerder'. Uw beheerder heeft volledige toegang en rechten en kan u desgewenst op weg helpen.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u