Deel:

Support beheerders

Yucan kan alle beheer voor u verzorgen. U kunt het ook zelf doen. In de praktijk verzorgt Yucan de inrichting van standaarden, kaders en modellen. Het dagelijkse beheer doen opdrachtgevers doorgaans zelf.

Dagelijks beheer

Als organisatiebeheerder heeft u een compacte voorbereidende rol.

U hoeft geen inhoudelijke rol te hebben. In dat geval introduceert u het gebruik van Yucan in het kader van de doelstellingen van de organisatie en start portfolio's voor uw collega's.

Het dagelijkse beheer is compact en bestaat uit het beheren van gebruikers, starten van portfolio's en het toewijzen van gebruikers aan deze evaluatieportfolio's. Deze handelingen kunt u binnen Yucan zonder enige introductie of training verrichten

Yucan is intuitief zo opgezet dat u en uw collega's direct uit de voeten kunnen. Het kan echter behulpzaam zijn de betrokkenen uit uw organisatie te voorzien van introducerende informatie. Kondig het gebruik van Yucan aan en verwijs daarbij bijvoorbeeld naar de schema's en introductie-video's in deze website. Yucan wijst zich verder vanzelf.

Als u meerdere onderdelen van uw organisatie - ieder met een eigen portfolio - met en in Yucan wilt laten werken, kan het behulpzaam zijn de onderstaande informatie door te nemen. Het is niet noodzakelijk maar helpt u bij uw voorbereiding en een brede implementatie van Yucan binnen uw organisatie. Heeft u vragen, neem dan zeker contact met ons op.

Procesbeschrijvingen

Yucan ondersteunt de gehele PDCA cyclus. Ongeacht uw toepassing of het model dat u gebruikt is het geheel op te delen in drie deelprocessen. Welke delen u binnen uw portfolio's gebruikt bepaalt u zelf.

  1. Evaluatie
  2. Audit
  3. Ontwikkelen

De eerste twee kunnen worden gebruikt in teamverband of individueel. Bekijk de compacte proces schema's met rol- en taakverdeling, tutorials en beschrijvingen via onderstaande links.

Informatie over processen en rollen voor gebruikers vinden zij ook op de pagina 'deelnemers' EN op de startpagina van het betreffende portfolio. Deze compacte beschrijvingen en schema's zijn eenvoudig leesbaar en per portfolio passend bij het gekozen proces. Het kan praktisch zijn gebruikers daar in aanvang of bij een vraag op te wijzen.

Documentenbeheer

Documentenbeheer is een aparte module binnen Yucan en staat los van de bibliotheek die iedere portfolio heeft. Documentenbeheer is standaard beschikbaar voor u en uw organisatie.

Binnen documentenbeheer kunnen documenten centraal en decentraal worden georganiseerd en beheerd. Vanuit bestandenbeheer kunnen documenten snel en doelmatig worden verspreid naar de afzonderlijke portfolio's van uw organisatie.

Documenten beheren wijst zich vanzelf. Het is intuitief zodanig opgezet dat u er direct mee kunt werken en lijkt veel op de file-systems waar u waarschijnlijk al aan bent gewend. Bekijk eventueel de tutorial.

Binnen documentenbeheer kan een geautomatiseerde uitwisseling met uw systeemomgeving worden opgezet. Dit vraagt een beperkt aantal instellingen die Yucan voor u moeten ingeven.

De onderstaande beschrijving geeft een overzicht van uw mogelijkheden. In de beschrijving wordt ook een 'Extra bestanden beheerder' genoemd. U - als beheerder - hebt volledige toegang en rechten en kunt extra bestanden beheerders aanwijzen.

Standaarden & Modellen beheren

De in de winkel zichtbare standaarden en modellen zijn kant en klaar voor u beschikbaar.

Indien u een aangepaste of geheel nieuwe standaard wilt gebruiken dan moet deze voor u in Yucan worden ingericht. Na een training kunt u dit in principe zelf.

Omdat het inrichten van een standaard voor u doorgaans een min of meer eenmalige activiteit is en vrij veel kennis van de methoden en Yucan met zich meebrengt, verzorgt Yucan dit doorgaans voor opdrachtgevers. Kleine aanpassingen kunnen dan verder bijvoorbeeld door uzelf worden doorgevoerd.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u