Deel:

Standaard & (semi-)maatwerk

Binnen Yucan kunt u werken met iedere norm, standaard, accreditatieschema, management- of kwaliteitssysteem van uw keuze. U kunt kiezen voor gebruik van bestaande standaardmodellen, -kaders of schema's. En natuurlijk ook voor aangepaste of geheel voor u op maat ingerichte oplossingen.

Direct voor u beschikbaar

Binnen Yucan werkt u met de beste en meest actuele standaarden, normen en kaders. Zowel standaard als specifiek uitgebouwd en toegeschreven op uw werkveld. Kwaliteitsproducten waarin u ook de ruimte hebt voor het toevoegen van eigen onderwerpen. Deze zijn kant en klaar voor u beschikbaar en kunt u direct gebruiken.

Maatwerk

Invalshoeken

Een standaard (of model) binnen Yucan is een set met onderwerpen die er voor u toe doen en waar u op wilt sturen. Of het nu een standaard, kader, model of schema wordt genoemd. Vaak wordt uitgegaan van bestaande modellen of kaders. Doorgaans met het karakter van een standaard, normproduct, managementmodel of accreditatieschema.

U kunt ook een andere invalshoek hanteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een procesbeschrijving of een specifiek of algemeen project in de organisatie. Beide invalshoeken kunnen bestaan uit onderwerpen en beoordelingsaspecten waar u op wilt sturen en verantwoorden. Binnen Yucan zijn deze eenvoudig om te zetten in standaarden (modellen). U brengt daarmee snel in beeld in hoeverre processen en projecten de gewenste opbrengst hebben en waar verbetering kan worden gevonden.

Semi-maatwerk

Het kan wenselijk zijn van een standaard (model) uit te gaan en deze aan te vullen met uw eigen speerpunten. Dat kan op verschillende manieren:

  • Binnen veel in Yucan aanwezige standaarden wordt al ruimte gegeven om uw eigen onderwerpen toe te voegen. (Semi-) maatwerk is dan niet nodig.
  • Wilt u dit op een afwijkende manier organiseren? Dat kan. Yucan maakt voor u een kopie van de standaard en voert de door u gewenste aanpassingen door.

Binnen Yucan kan de inhoud volledig worden aangepast aan de specifieke wensen van uw organisatie. Tekstuele informatie, formuleringen, antwoordschalen en methodieken kunnen eenvoudig worden aangepast. Ook kunnen bijvoorbeeld toelichtingen worden ingevoegd die de onderwerpen dichter bij uw organisatie en uw wijze van aanspreken brengen.

Maatwerk

Naast de bestaande kunnen binnen Yucan maatwerk standaarden, modellen en kaders voor u worden ingericht. De inhoud, beantwoordingsmethodieken, beoordelingsschalen, project- en planformats zijn volledig vrij en conform uw wensen in te richten.

Eigendom van kaders & modellen

Veel standaarden, kaders en modellen zijn publiek eigendom of al eigendom van uw organisatie. Publieke modellen kunnen kosteloos worden ingezet. Standaarden en modellen in uw eigendom kunnen - afhankelijk van uw afspraken met uw leverancier - eveneens zonder kosten worden gebruikt.

Standaarden of modellen kunnen ook eigendom zijn van een specifieke organisatie (NEN, ISO, HKZ, INK). De aanbieder van deze modellen heeft een copyright en kan om een gebruiksvergoeding vragen. Bij de in Yucan beschikbare standaarden is de voornoemde gebruiksvergoeding inbegrepen. Dit maakt onderdeel uit van de afspraken die Yucan met de betreffende aanbieder heeft gemaakt.

U bent bij aanschaf gerechtigd de standaard te gebruiken binnen de functionaliteit van Yucan en vanuit Yucan gegenereerde weergaven en rapportages. Aanbieders (houders copyright) staan niet toe dat u (delen van) standaarden buiten voornoemde functionaliteit repliceert. Het copyright blijft onverkort eigendom van de aanbieder. Zie daarvoor ook de voorwaarden.

Advies

Of u kunt werken met een standaard model, aangepaste versie of maatwerk is afhankelijk van uw eisen en wensen. En met name welke onderwerpen u wilt voorleggen, wat u wilt bereiken en hoe uw organisatie te werk gaat.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een breder beeld van de mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek over de voor u optimale vorm en inhoud.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u