Deel:

Rapporteren

Binnen de rapportagemodule maakt u met een druk op de knop rapportages over uw evaluaties, audits en verbeterprocessen. Actuele projectrapportages, beleidskaarten, procesbeschrijvingen en kwaliteitshandboeken zijn altijd en direct beschikbaar.

Documentatie en rapportages met een druk op de knop

U start uw online werkruimte altijd inclusief de rapportagemodule

Wat kunt u doen

 • Evaluatierapporten aanmaken
 • Auditrapporten aanmaken
 • Geaggregeerde en combinatierapporten maken
 • Behandellijsten aanmaken
 • Projectrapportages aanmaken
 • Periode en jaarplannen aanmaken
 • Documentatie, procesbeschrijvingen en handboeken aanmaken

En daarbij:

 • Instellingen meegeven
 • Deelrapporten maken
 • Rapport inhoud combineren
 • Rapporten printen (scherm en pdf versies)
 • Rapporten beheren
 • Rapporten bewaren en verwijderen
 • Bewaarde rapporten versturen naar derden (=bericht + toegang geven tot)
 • Verstuurde rapporten terughalen
 • Rapporten o.b.v. gegeven instellingen actualiseren

Direct beginnen

Alles voor documentatie, rapportage en verantwoording op basis van zelfevaluatie, audit en verbeterprocessen staat voor u klaar. Via rapportage genereert u ook eenvoudig goed gestructureerde beleidsdocumenten, procesbeschrijvingen en kwaliteitshandboeken. Zelfstandig of samen met uw eigen adviseur; U kunt smal beginnen en eenvoudig uitbreiden.

Voorbeelden evaluatierapportage

Verschillende rapportvormen met:

 • Beoordelingen (scores op detailniveau) (tabellen & diagrammen)
 • Toelichtingen
 • Verbeterpunten
 • Bijlagen
 • Risico- en impactanalyse
 • Prioriteitstelling
 • Individuele rapportages van peilingen bij deelnemers
 • Aggregaties van peilingen bij deelnemers
 • Conclusierapporten per evaluatieportfolio
 • Aggregatierapporten over meerdere portfolio's

De inhoud (velden) is afhankelijk van het in gebruik gekozen format. Ingredienten zijn afhankelijk van de instellingen. Er kunnen deelrapportages worden gemaakt en delen worden verborgen.

Voorbeelden auditrapportage

Verschillende rapportvormen met:

 • Beoordelingen (scores op detailniveau) (tabellen & diagrammen)
 • Sterke punten
 • Verbeterpunten
 • Opmerkingen
 • Bijlagen
 • Individuele rapportages van inventarisaties door auditoren
 • Aggregaties van inventarisaties door auditoren
 • Conclusierapporten per audit
 • Aggregatierapporten over meerdere audits

Kijk voor voorbeelden bij Evaluatierapportages hierboven.

Opmaak en inhoud zijn grotendeels gelijk. Auditrapporten bevatten bij behandelde items toelichting, sterke punten en verbeterpunten.

Voorbeelden rapportage Analyses en plannen

Verschillende rapportvormen met:

 • Verbeterpunten uit de evaluatie- en/of audit op een rij
 • Risico- en impactanalyse
 • Prioriteitstelling en behandellijsten
 • Projectbeschrijvingen
 • Aggregaties van uitkomsten over meerdere evaluaties en audits heen
 • Aggregaties van van projectsamenvattingen uit meerdere evaluaties
 • Jaarplannen en deelplannen
 • Eenvoudige integratie van uitkomsten, verbeterpunten, analyses, prioriteitstelling en projecten in jaarplannen

De inhoud (velden) is afhankelijk van het in gebruik gekozen format. Ingredienten zijn afhankelijk van de instellingen. Er kunnen deelrapportages worden gemaakt en delen worden verborgen.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u