Deel:
NEN - HKZ (Nederlands Normalisatie Instituut)
Uw online werkruimte inclusief:

HKZ-norm 104 Fysiotherapiepraktijken (2016)

SectorZorg
TypeKwaliteitsmanagement & systemen
BronNEN - HKZ (Nederlands Normalisatie Instituut)
Portfolio (uw werkruimte) inclusief de officiële norm, eisen met richtlijnen voor gebruik. Volledige inhoud, indeling en normstelling handzaam geordend en opgedeeld. Yucan maakt het eenvoudig, toegankelijk en beheersbaar. Voordelig kennismaken? Kopieer en gebruik deze code voor 25% voordeel: 74SH24

In Yucan: HKZ-norm 104 Fysiotherapiepraktijken

U start uw eigen online werkruimte inclusief de officiële norm.

Met de implementatie van HKZ 104 binnen Yucan heeft u uw kwaliteitsmanagement systeem direct op orde. In de voorbereiding van uw accreditatie en vooral ook als de omgeving waarin u uw kwaliteitszaken blijvend meet, borgt en beheert. Als krachtige onderlegger voor verbetering, groei en succes!

Voordelig kennismaken? Kopieer en gebruik deze code voor 25% voordeel: 74SH24. U kunt deze 1 x gebruiken t/m 31 juli 2018.

Yucan biedt u alle instrumenten om goed en structureel te werken met HKZ 104. U en uw collega’s kunnen Yucan alleen of samenwerkend en naar keuze inzetten:

 • om te zien waar u staat (evaluatie),
 • voor een accreditatieproces (audit),
 • om risico- en impactanalyses te maken (ontwikkelen),
 • behandellijsten en acties te beheren (ontwikkelen),
 • en projecten en plannen te beheren (ontwikkelen),
 • Documentenbeheer (standaard beschikbaar),
 • Rapportage en verslaglegging (standaard beschikbaar).

Het proces van meting, verbetering en ontwikkeling tot en met borging wordt eenvoudig en beheersbaar. Op ieder moment en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's. Jaar in jaar uit. Uw input blijft voor u bewaard.

 • Doelmatige en gebruiksvriendelijke processen
 • Inclusief alle benodigde instrumenten
 • De inhoud van de norm is handzaam en doelmatig voor u opgedeeld,
 • De normbeschrijvingen zijn toegankelijk gesteld,
 • Er wordt informatieve en ondersteunende informatie geboden,
 • U toetst op de eisen en kunt toelichtingen en verbeterpunten benoemen,
 • Direct documenten toevoegen die uw conclusies onderbouwen of als bewijsmateriaal dienen,
 • Inclusief geautomatiseerde rapportages

Start een gratis demo en laat u adviseren!

Start een gratis demo om te zien wat uw inzet van Yucan voor u kan betekenen.

Yucan biedt u veel en is zeer volledig. Neem daarom geheel kosteloos contact op met één van onze adviseurs om uw demo samen te doorlopen. Binnen 10 minuten heeft u een totaal beeld, u ziet direct hoe u alles rondom uw HKZ implementatie doelmatig en zelfstandig organiseert.

Tel: 020 - 5305053

Van NEN / HKZ

HKZ-norm 104 heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van extramurale en intramurale fysiotherapiepraktijken. Hierbij speelt de grootte in personeelsomvang van de praktijk geen rol: de norm is ook van toepassing op solopraktijken.

Praktijken die voldoen aan de eisen van de nieuwe HKZ-norm, werken volgens de kwaliteitseisen die afgesproken zijn binnen de branche en hebben de verbetercyclus 'Plan-Do-Check-Act' op orde. Hiermee is kwaliteit geen toeval, maar iets dat verankerd is binnen de bedrijfsvoering.

De nieuwe HKZ-norm:

 • bevat minder details dan de vorige versie;
 •  is geschikt voor extra- en intramurale praktijken;
 • sluit beter aan bij kleine praktijken;
 • is goed te gebruiken door grotere (netwerk)praktijken. De toelichting bevat voorbeelden hoe de toetsing kan plaatsvinden bij deze praktijken.

De norm bevat randvoorwaarden om praktijken te ondersteunen bij:

 • het opzetten van een meerjarenkwaliteitsbeleid;
 • de kwaliteit van behandelen;
 • de kwaliteit van de dossiervoering;
 • het verbeteren op basis van relevante uitkomsten (waaronder PROMS);
 • het verbeteren van de doelmatigheid.

De norm bevat de thema's uit het MKIB (Masterplan Kwaliteit in Beweging).

De norm is niet compatibel met ISO 9001:2015, maar bevat wel alle principes voor kwaliteitsmanagement en het omgaan met risico's. In bijlage 2 wordt inzichtelijk gemaakt wat de samenhang is tussen NEN-EN-ISO 9001:2015 en de HKZ-norm voor fysiotherapiepraktijken (2016).

Binnen uw account werken met meerdere normen

U kunt voor het werken met iedere afzonderlijke norm binnen uw account steeds een portfolio (uw werkruimte) activeren.

Inhoud

Bekijk de inhoud via de betreffende tab hierboven.

Werkwijze kiezen

Kies een werkwijze door onder de tab 'Modules en proces' een combinatie van modules te kiezen. U kunt compact beginnen en altijd uitbreiden. U ziet daar het gekozen proces en of deze het beste bij uw doelstellingen past. U leest in het kort wat u in de verschillende modules kunt doen en wat uw output is.

Documentenbeheer

Uw Yucan portfolio heeft standaard uitgebreid documentenbeheer. U kunt bij ieder onderwerp documenten toevoegen. Zo blijven deze altijd op de voor u en uw stakeholders relevante onderwerpen zichtbaar. Uw documenten zijn ook via uw bibliotheek te benaderen en blijven jaar na jaar voor u bewaard.

Rapportage

Met een druk op de knop heeft u op ieder gewenst moment de beschikking over allerhande keurig verzorgde rapportages (scherm en pdf). Van de uitkomsten uit een enkel portfolio tot en met aggregaties uit verschillende portfolio’s. Inclusief behandellijsten. projectoverzichten en jaarplannen.

In de digitale versie van uw PDF rapportages zijn bijgesloten documenten direct te benaderen. Een enkele klik waarna u natuurlijk – indien u niet bent ingelogd – nog wel moet inloggen

Meten is weten, maar dan…

Binnen Yucan kunt u kiezen voor alleen een evaluatie. U weet dan waar u staat. Door ook te kiezen voor de ontwikkelmodule geeft u snel, eenvoudig en structureel vorm aan uw ontwikkeling en verbetering. U kunt dit ook later doen d.m.v. een upgrade.

Pijl
Wat wilt u doen?
Looptijd
U kunt de looptijd later verlengen.
1 jaar
4 weken
Evalueren & beheren
We willen in beeld hebben en houden waar we staan en wat er beter kan.
We willen met één verantwoordelijke werken waarbij één of meer betrokkenen feedback kunnen geven
In dit proces willen we ook teamleden betrekken en input verzamelen door een peiling uit te voeren
Reviews & audits
We willen een objectief beeld van een derde van waar we staan of accrediteren.
Ontwikkelen & verbeteren
We willen werken aan documentatie & handboeken èn aan ontwikkeling & verbetering, op basis van input uit evaluatie en/of audit.
! Altijd standaard inclusief documentenbeheer en geautomatiseerde rapportages.
Uw prijs € 228,00
Per jaar, incl. 25 deelnemers
Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u