Deel:
NEN - ISO (Nederlands Normalisatie Instituut)
Uw online werkruimte inclusief:

NEN-EN 15224 (nl) Kwaliteitsmanagement systemen – EN ISO 9001:2015 voor zorg en welzijn

SectorZorg
TypeKwaliteitsmanagement & systemen
BronNEN - ISO (Nederlands Normalisatie Instituut)
Portfolio (uw werkruimte) inclusief de officiële norm en eisen. Volledige inhoud, indeling en normstelling handzaam geordend. Yucan maakt het eenvoudig, toegankelijk en beheersbaar. Zodat u het zelf kunt.

ISO 15224 in Yucan

U start uw eigen online werkruimte inclusief de officiële norm.

Met de implementatie van ISO 15224 binnen Yucan heeft u uw kwaliteitsmanagementsysteem direct op orde. In de voorbereiding van uw accreditatie en vooral ook als de omgeving waarin u uw kwaliteitszaken blijvend meet, borgt en beheert. Als krachtige onderlegger voor verbetering, groei en succes!

Yucan biedt u alle instrumenten om goed en structureel te werken met ISO 15224. U en uw collega’s kunnen Yucan alleen of samenwerkend en naar keuze inzetten:

 • om te zien waar u staat (evaluatie),
 • voor een accreditatieproces (audit),
 • om risico- en impactanalyses te maken (ontwikkelen),
 • behandellijsten en acties te beheren (ontwikkelen),
 • en projecten en plannen te beheren (ontwikkelen),
 • Documentenbeheer (standaard beschikbaar),
 • Rapportage en verslaglegging (standaard beschikbaar).

Het proces van meting, verbetering en ontwikkeling tot en met borging wordt eenvoudig en beheersbaar. Op ieder moment en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's. Jaar in jaar uit. Uw input blijft voor u bewaard.

 • Doelmatige en gebruiksvriendelijke processen
 • Inclusief alle benodigde instrumenten
 • De inhoud van de norm is handzaam en doelmatig voor u opgedeeld,
 • De normbeschrijvingen zijn toegankelijk gesteld,
 • Er wordt informatieve en ondersteunende informatie geboden,
 • U toetst op de eisen en kunt toelichtingen en verbeterpunten benoemen,
 • Direct documenten toevoegen die uw conclusies onderbouwen of als bewijsmateriaal dienen,
 • Inclusief geautomatiseerde rapportages

Start een gratis demo en laat u adviseren!

Start een gratis demo om te zien wat uw inzet van Yucan voor u kan betekenen.

Yucan biedt u veel en is zeer volledig. Neem daarom geheel kosteloos contact op met één van onze adviseurs om uw demo samen te doorlopen. Binnen 10 minuten heeft u een totaal beeld, u ziet direct hoe u alles rondom uw ISO implementatie doelmatig en zelfstandig organiseert.

Tel: 020 - 5305053

Van NEN

NEN-EN 15524 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een zorg- en welzijnsorganisatie die:

 1. moet aantonen dat zij in staat is om consequent zorg- en welzijnsproducten en - diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en 
 2. beoogt de klanttevredenheid te verhogen door de doeltreffende toepassing van het systeem, met inbegrip van:
 • processen voor verbetering van het systeem en de waarborging van conformiteit met de eisen van klanten, de eisen van wet- en regelgeving die van toepassing zijn en eisen die betrekking hebben op kwaliteitsaspecten;
 • geschikte, correcte zorg, beschikbaarheid, continuïteit van zorg, doeltreffendheid, doelmatigheid, gelijkwaardigheid, zorg gebaseerd op bewijs/kennis, op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke en geestelijke integriteit, betrokkenheid van de zorgontvanger, cliënt-/patiëntveiligheid en tijdigheid/toegankelijkheid.

Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke zorg- en welzijnsorganisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

Dit is een sectorspecifieke norm voor kwaliteitsmanagementsystemen binnen zorg en welzijn. Deze norm omvat EN ISO 9001:2015 en voegt interpretaties, uitleg, voorbeelden en aanvullende eisen toe. Deze norm vervangt EN 15224:2012.

De eisen van deze norm omvatten de eisen van EN ISO 9001:2015 volledig, met aanvullende eisen, specificaties en interpretaties voor zorg en welzijn. Waar dit relevant werd geacht, zijn nieuwe eisen toegevoegd en bestaande eisen uitgelegd aan de hand van de specifieke zorg- en welzijnscontext. Deze norm omvat ook aspecten die betrekking hebben op risicomanagement in de zorg voor de gehele planning, uitvoering en beheersing van processen.

Dit is een zelfstandige norm die voor conformiteitsbeoordeling voor het certificeren van zorg- en welzijnsorganisaties kan worden gebruikt.

Binnen uw account werken met meerdere normen en portfolio's

Binnen uw account kunt u voor het werken met iedere afzonderlijke norm steeds een portfolio (uw werkruimte) activeren. Zo heeft u alles per norm georganiseerd. U kunt er voor kiezen binnen één portfolio samen te werken aan een norm. Ook kunt u voor ieder afzonderlijk deel van uw organisatie een eigen portfolio met de betreffende norm activeren. Per portfolio of door meerdere portfolio's te activeren kunt u andere betrokkenen aanwijzen en het beheer en de opvolging in uw organisatie spreiden. U en uw collega's kunnen gelijktijdig bij meerdere portfolio's betrokken zijn terwijl de regie centraal kan blijven.

Inhoud

Bekijk de inhoud via de betreffende tab hierboven.

Werkwijze kiezen

Kies een werkwijze door onder de tab 'Modules en proces' een combinatie van modules te kiezen. U kunt compact beginnen en altijd uitbreiden. U ziet daar het gekozen proces en of deze het beste bij uw doelstellingen past. U leest in het kort wat u in de verschillende modules kunt doen en wat uw output is.

Rapportage

Met een druk op de knop heeft u op ieder gewenst moment de beschikking over allerhande keurig verzorgde rapportages (scherm en pdf). Van de uitkomsten uit een enkel portfolio tot en met aggregaties uit verschillende portfolio’s. Inclusief behandellijsten. projectoverzichten en jaarplannen.

Meten is weten, maar dan…

Binnen Yucan kunt u kiezen voor alleen een evaluatie. U weet dan waar u staat. Door ook te kiezen voor de ontwikkelmodule geeft u snel, eenvoudig en structureel vorm aan uw ontwikkeling en verbetering. U kunt dit ook later doen d.m.v. een upgrade.

Pijl
Wat wilt u doen?
Looptijd
U kunt de looptijd later verlengen.
1 jaar
4 weken
Evalueren & beheren
We willen in beeld hebben en houden waar we staan en wat er beter kan.
We willen met één verantwoordelijke werken waarbij één of meer betrokkenen feedback kunnen geven
In dit proces willen we ook teamleden betrekken en input verzamelen door een peiling uit te voeren
Reviews & audits
We willen een objectief beeld van een derde van waar we staan of accrediteren.
Ontwikkelen & verbeteren
We willen werken aan documentatie & handboeken èn aan ontwikkeling & verbetering, op basis van input uit evaluatie en/of audit.
! Altijd standaard inclusief documentenbeheer en geautomatiseerde rapportages.
Uw prijs € 484,00
Per jaar, incl. 25 deelnemers
Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u