Deel:
Inspectie van het onderwijs (Min. v OC&W)
Uw online werkruimte inclusief:

Middelbaar Onderwijs in Caribisch Nederland | Onderzoekskader MBO 2017 -Basis

SectorOnderwijs
TypeKwaliteitsmanagement & systemen, Onderwijs kwaliteit
BronInspectie van het onderwijs (Min. v OC&W)
Inhoud, indeling en normstelling van de inspectie. De basiskwaliteit wordt handzaam aangeboden. Er is ruimte voor toevoeging van eigen kwaliteitsaspecten.

Uw MBO onderzoekskader in Yucan

U start uw eigen online werkruimte inclusief het onderzoekskader

Uw eigen werkomgeving inclusief het onderzoekskader van de inspectie.

De combinatie van standaard en maatwerk waarmee u alles direct, goed en blijvend op de rit hebt. Naast meten, verbeteren en ontwikkelen, kunt u zich met Yucan goed voorbereiden op een onderzoek of beoordeling van de inspectie. Zo heeft u alles altijd op orde.

U en uw collega’s kunnen Yucan alleen of samenwerkend en naar keuze inzetten:

 • om te zien waar u staat (zelfevaluatie),
 • voor een peer-review of auditproces (audit),
 • om risico- en impactanalyses te maken (ontwikkelen),
 • behandellijsten en acties te beheren (ontwikkelen),
 • en projecten en plannen te beheren (ontwikkelen),
 • Opzetten en beheren van beleidsdocumenten, procesbeschrijvingen t/m handboeken (ontwikkelen),
 • Documentenbeheer (standaard beschikbaar),
 • Rapportage en verslaglegging (standaard beschikbaar).
 • T.b.v. verantwoording naar de inspectie

Het proces van meting, verbetering en ontwikkeling tot en met borging wordt eenvoudig en beheersbaar. Op ieder moment en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's. Jaar in jaar uit. Uw input blijft voor u bewaard.

 • Doelmatige en gebruiksvriendelijke processen
 • Inclusief alle benodigde instrumenten
 • Het waarderingskader volgt de indeling en normstelling van de inspectie.
 • De kwaliteitsgebieden en standaarden van de inspectie worden handzaam aangeboden.
 • Er is ruimte voor toevoeging van eigen kwaliteitsaspecten.
 • Er wordt informatieve en ondersteunende informatie geboden,
 • U toetst op de eisen en kunt toelichtingen en verbeterpunten benoemen,
 • Direct documenten toevoegen die uw conclusies onderbouwen of als bewijsmateriaal dienen,
 • Inclusief geautomatiseerde rapportages.

Yucan houdt alles voor u in beeld.

 • Indien u bepaalde onderwerpen buiten beschouwing wilt laten dan kunt u deze eenvoudig verbergen.

Start een gratis demo en laat u adviseren!

Start een gratis demo om te zien wat uw inzet van Yucan voor u kan betekenen.

Yucan biedt u veel en is zeer volledig. Neem daarom geheel kosteloos contact op met één van onze adviseurs om uw demo samen te doorlopen. Binnen 10 minuten heeft u een totaal beeld, u ziet direct hoe u alles rondom het onderzoekskader doelmatig en zelfstandig organiseert.

Tel: 020 - 5305053

Van de inspectie

In het waarderingskader worden zes kwaliteitsgebieden behandeld: Onderwijsproces, Examinering en diplomering, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Met het waarderingskader krijgen we zicht op de drie elementaire vragen over de betekenis van het onderwijs voor studenten: Leren ze genoeg (Onderwijsresultaten en Examinering en diplomering), krijgen ze goed les (Onderwijsproces) en zijn ze veilig (Schoolklimaat). De standaarden in deze  gebieden geven de kern van het onderwijs weer zoals de student dat ontvangt.

De gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer zijn voorwaardelijk voor (het voortbestaan van) de kwaliteit. We definiëren onderwijskwaliteit dan ook als het geheel van de prestaties van de opleiding op deze gebieden. Iedere standaard binnen het kwaliteitsgebied is op basis van de betreffende deugdelijkheidseisen geoperationaliseerd. 

De basis voor het waarderingskader voor het onderwijs in Caribisch Nederland is MBO waarderingskader. De standaarden zijn aangepast op basis van de wetgeving die voor Caribisch Nederland geldt (WPO BES, WVO BES en WEB BES) en er zijn aanpassingen gemaakt om het waarderingskader beter aan te laten sluiten bij de context. Mbo-opleidingen in Caribisch Nederland worden verzorgd door scholengemeenschappen in de zin van de WVO BES. Dit betekent dat het bestuur van deze scholengemeenschappen zowel met het waarderingskader van vo als van mbo van doen heeft. Ook zijn er enkele onderdelen die voor Caribisch Nederland niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld omdat er geen scholen voor speciaal onderwijs of samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn in Caribisch Nederland.  Een andere bijzonderheid is dat nog niet alle artikelen van de WPO BES, WVO BES en WEB BES in werking zijn getreden. Daarom zijn sommige standaarden nu nog voorzien van eigen aspecten van kwaliteit, die gebaseerd zijn op wetgeving die in de toekomst alsnog in werking zal treden. Vanaf het moment van inwerkingtreding gelden deze onderdelen als deugdelijkheidseisen. Waar dit van toepassing is, is dat in het waarderingskader aangegeven.

Binnen uw account werken met meerdere onderzoekskaders en werkruimten

U kunt binnen uw account werken met verschillende onderzoekskaders en het werken met onderzoekskaders spreiden binnen uw organisatie:

 • Start een enkele online werkruimte als u samen wilt werken aan één onderzoekskader,
 • Als u met verschillende onderzoekskaders wilt werken start u voor ieder kader een afzonderlijke werkruimte,
 • Als u verschillende teams of afdelingen afzonderlijk met een onderzoekskader wilt laten werken, start dan voor ieder een eigen werkruimte.
 • U kunt per werkruimte andere betrokkenen aanwijzen,
 • U en uw collega's kunnen gelijktijdig bij meerdere werkruimten betrokken zijn,
 • In iedere werkruimte kunnen zij een andere rol hebben,
 • Uw regie en verslaglegging kan daarbij centraal blijven.

Inhoud en varianten

Bekijk alle onderwerpen via de  tab ‘Inhoud’ hierboven. Sluit deze versie niet geheel aan op uw werkveld? Bekijk dan de varianten via de tab ‘Varianten en meer’.

Werkwijze kiezen

Kies een werkwijze door onder de tab 'Modules en proces' een combinatie van modules te kiezen. U kunt compact beginnen en altijd uitbreiden. U ziet daar het gekozen proces en of deze het beste bij uw doelstellingen past. U leest in het kort wat u in de verschillende modules kunt doen en wat uw output is.

Rapportage

Met een druk op de knop heeft u op ieder gewenst moment de beschikking over allerhande keurig verzorgde rapportages. Van de uitkomsten uit een enkel portfolio tot en met aggregaties uit verschillende portfolio’s. Inclusief behandellijsten. projectoverzichten en jaarplannen.

Meten is weten, maar dan…

Binnen Yucan kunt u kiezen voor alleen een evaluatie. U weet dan waar u staat. Door ook te kiezen voor de ontwikkelmodule geeft u snel, eenvoudig en structureel vorm aan uw ontwikkeling en verbetering. U kunt dit ook later doen d.m.v. een upgrade.

Pijl
Wat wilt u doen?
Looptijd
U kunt de looptijd later verlengen.
1 jaar
4 weken
Evalueren & beheren
We willen in beeld hebben en houden waar we staan en wat er beter kan.
We willen met één verantwoordelijke werken waarbij één of meer betrokkenen feedback kunnen geven
In dit proces willen we ook teamleden betrekken en input verzamelen door een peiling uit te voeren
Reviews & audits
We willen een objectief beeld van een derde van waar we staan of accrediteren.
Ontwikkelen & verbeteren
We willen werken aan documentatie & handboeken èn aan ontwikkeling & verbetering, op basis van input uit evaluatie en/of audit.
! Altijd standaard inclusief documentenbeheer en geautomatiseerde rapportages.
Uw prijs € 374,00
Per jaar, incl. 25 deelnemers
Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u