Deel:
Inspectie van het onderwijs (Min. v OC&W)
Uw online werkruimte inclusief:

Overige Educatie | Onderzoekskader MBO 2017 - Basis

SectorOnderwijs
TypeKwaliteitsmanagement & systemen, Onderwijs kwaliteit
BronInspectie van het onderwijs (Min. v OC&W)
Inhoud, indeling en normstelling van de inspectie. De basiskwaliteit wordt handzaam aangeboden. Er is ruimte voor toevoeging van eigen kwaliteitsaspecten.

Uw aanpak: Geselecteerde modules en proces

Binnen de door u geselecteerde procescombinatie zijn de blauw omkaderde modules actief.
Bekijk hoe u kunt samenwerken en rollen, taken en rechten binnen deze procescombinatie kunt verdelen.

Proces in beeld

pdca proces in beeld

Evaluatie individueel

evaluatie individueel

Evaluatie - Conclusie

U evalueert de in het portfolio aangeboden onderwerpen. U beantwoordt de vragen, geeft eventueel toelichtingen en benoemd verbeterpunten. Zo nodig voegt u per onderwerp onderbouwende documenten (bewijsstukken) toe. Conclusies uit een eventuele eerdere periode of  (teamevaluatie) input van deelnemers aan de peiling kunt u met een druk op de knop kopiëren. Door u benoemde verbeterpunten worden - indien de ontwikkelmodule wordt gebruikt - ook automatisch in uw behandellijst getoond.

U hebt de beschikking over uitgebreide rapportage van uw conclusies. Heeft u meerdere portfolio’s? Dan kunt u de gegevens in rapporten combineren. Uw gegevens blijven bewaard en kunnen in een volgende periode eenvoudig worden hergebruikt.

Pijl
Wat wilt u doen?
Looptijd
U kunt de looptijd later verlengen.
1 jaar
4 weken
Evalueren & beheren
We willen in beeld hebben en houden waar we staan en wat er beter kan.
We willen met één verantwoordelijke werken waarbij één of meer betrokkenen feedback kunnen geven
In dit proces willen we ook teamleden betrekken en input verzamelen door een peiling uit te voeren
Reviews & audits
We willen een objectief beeld van een derde van waar we staan of accrediteren.
Ontwikkelen & verbeteren
We willen werken aan documentatie & handboeken èn aan ontwikkeling & verbetering, op basis van input uit evaluatie en/of audit.
! Altijd standaard inclusief documentenbeheer en geautomatiseerde rapportages.
Uw prijs € 374,00
Per jaar, incl. 25 deelnemers
Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u