Deel:
Inspectie van het onderwijs (Min. v OC&W)
Uw online werkruimte inclusief:

Overige Educatie | Onderzoekskader MBO 2017 - Basis

SectorOnderwijs
TypeKwaliteitsmanagement & systemen, Onderwijs kwaliteit
BronInspectie van het onderwijs (Min. v OC&W)
Inhoud, indeling en normstelling van de inspectie. De basiskwaliteit wordt handzaam aangeboden. Er is ruimte voor toevoeging van eigen kwaliteitsaspecten.

Overige Educatie | Onderzoekskader MBO 2017 - Basis

Kwaliteitsgebieden en standaarden

OORDEELSVORMING OP DRIE NIVEAUS

We onderzoeken en beoordelen de kwaliteit van het onderwijs, de examinering, de kwaliteitszorg en het financieel beheer primair op het niveau van de standaard.Het oordeel op de standaard leidt tot een oordeel op het kwaliteitsgebied én tot een oordeel over de opleiding als geheel.

NORMERING STANDAARDEN

Standaarden omvatten deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van kwaliteit. Of een standaard als voldoende of onvoldoende wordt beoordeeld is alleen gebaseerd op de vraag of het bestuur/de opleiding voldoet aan de deugdelijkheidseisen. Voor de waardering goed worden de eigen aspecten van kwaliteit als volgt bij de oordeelsvorming betrokken.

Oordeel standaard Norm voor standaarden met deugdelijkheidseisen
Goed De opleiding voldoet aan alle deugdelijkheidseisen bij de standaard en realiseert op overtuigende wijze eigen aspecten van kwaliteit.
Voldoende (basiskwaliteit) De opleiding voldoet aan de deugdelijkheidseisen.
Onvoldoende De opleiding voldoet niet aan de deugdelijkheidseisen.

OP ONDERWIJSPROCES

ED EXAMINERING EN DIPLOMERING

KA KWALITEITSZORG EN AMBITIE

Eindconclusie

Waardering Overige Educatie

Pijl
Wat wilt u doen?
Looptijd
U kunt de looptijd later verlengen.
1 jaar
4 weken
Evalueren & beheren
We willen in beeld hebben en houden waar we staan en wat er beter kan.
We willen met één verantwoordelijke werken waarbij één of meer betrokkenen feedback kunnen geven
In dit proces willen we ook teamleden betrekken en input verzamelen door een peiling uit te voeren
Reviews & audits
We willen een objectief beeld van een derde van waar we staan of accrediteren.
Ontwikkelen & verbeteren
We willen werken aan documentatie & handboeken èn aan ontwikkeling & verbetering, op basis van input uit evaluatie en/of audit.
! Altijd standaard inclusief documentenbeheer en geautomatiseerde rapportages.
Uw prijs € 374,00
Per jaar, incl. 25 deelnemers
Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u