Deel:
AVG-Control
Uw online werkruimte inclusief:

AVG-Control | Voor kleine bedrijven/zelfstandigen zonder personeel (ZZP)

SectorBedrijfsleven
TypeCompliance management, Informatiebeveiliging, Informatiemanagement, Privacymanagement, Riskmanagement
BronAVG-Control
Uw eigen online management-omgeving waarin u alles rondom de AVG zelfstandig en blijvend organiseert. Inclusief verwerkingsregister, DPIA’s en management van uw verbeter- en beheersingsprocessen. Al uw verantwoordingsdocumenten altijd direct beschikbaar.

AVG-Control in Yucan

U start uw eigen online management-omgeving inclusief AVG-Control.

Met AVG Control in Yucan krijgt u alles rondom de AVG kostenefficiënt en blijvend onder controle. Inhoudelijk èn procesmatig. AVG Control is namelijk een online management-omgeving die u in staat stelt om met of zonder consultancy of hulp van derden aan de strenge eisen van de AVG te voldoen.

AVG Control is tegelijk ook uw handleiding voor de AVG! U ziet altijd duidelijk waar u moet beginnen, met op ieder punt uitleg over wat u moet doen en wanneer u moet handelen. Zo heeft u uw volledige AVG-Dossier altijd en blijvend op orde!

Van Bewerkingsregister tot kant-en-klare checklists, DPIA’s, inbreukregistraties (datalek), privacy-plannen en projectformats: U ziet direct wat u voor de wet (AVG) moet vastleggen en wordt overal waar nodig, door uitleg, voorbeelden en relevante wetgeving ondersteund. En wanneer maar nodig, zijn met één druk op de knop alle verantwoordingsdocumenten beschikbaar.

Start een gratis demo en laat u adviseren!

Start een gratis demo om te zien wat AVG-Control voor u kan betekenen.

AVG-Control biedt u veel en is zeer volledig. Neem daarom geheel kosteloos contact op met één van onze adviseurs om uw demo samen te doorlopen. Binnen 10 minuten heeft u een totaal beeld, u ziet direct hoe u alles rondom de AVG doelmatig, zelfstandig organiseert.

Tel: 020 - 5305053

Uw online management-omgeving inclusief

 • Privacy-framework
 • Proces-inventarisatie
 • Organisatie DPIA’s    
 • Proces DPIA’s
 • Bewerkingsregister
 • Register datalekken
 • Privacy beleid & protocollen
 • Privacy jaarplan
 • AVG-verantwoording
 • Beheer & rapportage
 • De PDCA rond.

Past dit AVG-Control product bij uw organisatie?

Dit AVG-Control product is geschikt voor kleinere bedrijven of zelfstandigen zonder personeel, waar verschillende verantwoordelijkheden door één enkele persoon (mogelijk met beperkte ICT of administratieve ondersteuning) worden gedaan en functies niet zijn gescheiden. Inventarisatie van processen is gegroepeerd op het niveau van bijvoorbeeld primaire processen en ondersteunende processen.

 • Heeft u een grotere organisatie, werkt u zelfstandig met personeel of heeft u een organisatie waarin verantwoordelijkheden zijn verdeeld over afdelingen of er een duidelijker functiescheiding is? Of wilt u bij voorkeur alles verder opgeplitst analyseren en organiseren? Bekijk dan de andere AVG-Control producten.
 • Bent u een school of onderwijsinstelling? Of een zorgaanbieder of zorginstelling? Bekijk de AVG-Control producten voor uw sector.

Bekijk de inhoud

Een deelweergave van uw AVG-Proces, behulpzame uitleg, procesinventarisatie, privacy framework,  en wetgeving (AVG) heeft u direct in beeld.

De werking en inhoud van verwerkingsregister, DPIA’s, behandellijst, verbeter- en privacy plannen en rapportagevormen ziet u in de demo in de module ‘ontwikkelen’.

Bekijk de inhoud via de betreffende tab hierboven of start een demo om verder te kijken.

Werkwijze & looptijd kiezen

Kies een werkwijze door onder de tab 'Modules en proces' een combinatie van modules te kiezen. U kunt compact beginnen en altijd uitbreiden naar een team-aanpak. U ziet daar het gekozen proces en of deze het beste bij uw doelstellingen past. U leest in het kort wat u in de verschillende modules kunt doen en wat uw output is.

Let op!

 • U kunt nu ook een maandlicentie nemen om eerst eens te kijken waar u staat en verbeterpunten vaststellen! Wilt u daarbij ook registraties doen en DPIA’s uitvoeren?
 • > Kies dan voor een werkwijze met ontwikkelmodule.
 • En wilt u uw DPIA’s en verwerkingsregister buiten Yucan uitvoeren en beheren? Maar wel werken met de checklist, procesinventarisatie en het privacy framework?
 • > Kies dan voor een werkwijze zonder ontwikkelmodule. U kunt deze later altijd toevoegen.

Uw proces (PDCA) in AVG-Control ziet er als volgt uit:

Stap 1 Inventariseren & Beheren(evaluatiemodule)

U werkt in het privacy-framework. U inventariseert en brengt de processen waar persoonsgegevens worden gebruikt in kaart. Zo weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet. Samen met de analyse in het Privacy Framework heeft u uw Organisatie DPIA in de basis op orde.

Stap 2 Analyseren, Vastleggen & Prioriteren (ontwikkelmodule)

Hier legt u alle bewerkingen vast die automatisch in het Bewerkingsregister komen. Daarbij checkt u o.a. of verwerking wetmatig is en direct ook of een DPIA vereist is. Voert u die DPIA ook uit dan brengt u eventuele verbeterpunten ook direct in beeld. AVG control genereert automatisch een overzichtelijke behandellijst.

Stap 3 Documenteren, Verbeteren & Plannen (ontwikkelmodule)

Hier documenteert u uw privacybeleid, datalekken, protocollen, handboeken en privacy (jaar)plannen. En met behulp van de handzame en flexibele formats in AVG Control werkt u hier al uw verbeterprojecten uit.

 Stap 4 Overzicht, bewerkingsregister & Verantwoording (ontwikkelmodule)

AVG Control is zo opgezet dat u continu een samenhangend overzicht heeft èn houdt van alle processen, bewerkingen, incidenten, beschrijvingen, verbeterprojecten & privacyplannen.  En met één druk de knop heeft u al uw rapportages en verantwoordingsdocumenten altijd direct beschikbaar.

Rapportage en verantwoording AVG

Alles geintegreerd en direct beschikbaar voor de vereiste verantwoordingswijze van de toezichthouder (AP).

Met een druk op de knop heeft u op ieder gewenst moment de beschikking over allerhande keurig verzorgde rapportages (scherm en pdf). Van de uitkomsten uit uw inventarisatie tot volledige DPIA’s. Uw complete verwerkingsregister t/m behandellijsten, verbeterprojecten en privacyplannen. 

Binnen uw account werken met meerdere producten en werkomgevingen

Heeft u al een account? Binnen uw account kunt u voor het werken met iedere afzonderlijk product steeds een eigen werkruimte activeren. Dus ook voor uw AVG-Control. Zo heeft u alles goed georganiseerd.

U kunt er voor kiezen binnen één werkruimte samen te werken o.b.v. een product. Ook kunt u voor ieder afzonderlijk deel van uw organisatie een eigen werkruimte met het betreffende product activeren. Per werkruimte of door meerdere werkruimten te activeren kunt u andere betrokkenen aanwijzen en het beheer en de opvolging in uw organisatie spreiden. U en uw collega's kunnen gelijktijdig bij meerdere werkruimten betrokken zijn terwijl de regie centraal kan blijven.

Pijl
Wat wilt u doen?
Looptijd
U kunt de looptijd later verlengen.
1 jaar
4 weken
Evalueren & beheren
We willen in beeld hebben en houden waar we staan en wat er beter kan.
We willen met één verantwoordelijke werken waarbij één of meer betrokkenen feedback kunnen geven
In dit proces willen we ook teamleden betrekken en input verzamelen door een peiling uit te voeren
Reviews & audits
We willen een objectief beeld van een derde van waar we staan of accrediteren.
Ontwikkelen & verbeteren
We willen werken aan documentatie & handboeken èn aan ontwikkeling & verbetering, op basis van input uit evaluatie en/of audit.
! Altijd standaard inclusief documentenbeheer en geautomatiseerde rapportages.
Uw prijs € 139,00
Per jaar, incl. 25 deelnemers
Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u