Deel:
AVG-Control
Uw online werkruimte inclusief:

AVG-Control incl. IBP | Voor kleinere scholen / onderwijsinstellingen (zoals: PO, VO, SWV, VE)

SectorOnderwijs
TypeCompliance management, Informatiebeveiliging, Informatiemanagement, Privacymanagement, Riskmanagement
BronAVG-Control
Uw eigen online management-omgeving waarin u alles rondom de AVG (incl. IBP) zelfstandig en blijvend organiseert. Inclusief verwerkingsregister, DPIA’s en management van uw verbeter- en beheersingsprocessen. Al uw verantwoordingsdocumenten altijd direct beschikbaar.

AVG-Control in Yucan (incl IBP)

U start uw eigen online management-omgeving inclusief AVG-Control & IBP.

Met AVG Control in Yucan krijgt u alles rondom de AVG kostenefficiënt en blijvend onder controle. Inhoudelijk èn procesmatig. AVG Control is namelijk een online management-omgeving die u als school in staat stelt om met of zonder consultancy of hulp van derden aan de strenge eisen van de AVG te voldoen.

AVG Control is tegelijk ook uw handleiding voor de AVG! U ziet altijd duidelijk waar u moet beginnen, met op ieder punt uitleg over wat u moet doen en wanneer u moet handelen. Zo heeft u uw volledige AVG-Dossier altijd en blijvend op orde!

U start met of werkt door op de Aanpak IBP van Kennisnet, PO Raad & VO Raad. Deze is geheel in Yucan beschikbaar en altijd up to date. Inclusief de in het privacy-framework opgenomen checklist IBP.

Van Bewerkingsregister tot kant-en-klare checklists, DPIA’s, inbreukregistraties (datalek), privacy-plannen en projectformats: U ziet direct wat u voor de wet (AVG) moet vastleggen en wordt overal waar nodig, door uitleg, voorbeelden en relevante wetgeving ondersteund. En wanneer maar nodig, zijn met één druk op de knop alle verantwoordingsdocumenten beschikbaar.

Start een gratis demo en laat u adviseren!

Start een gratis demo om te zien wat AVG-Control voor u kan betekenen.

AVG-Control biedt u veel en is zeer volledig. Neem daarom geheel kosteloos contact op met één van onze adviseurs om uw demo samen te doorlopen. Binnen 10 minuten heeft u een totaal beeld, u ziet direct hoe u alles rondom de AVG doelmatig, zelfstandig en voor 25 Mei organiseert.

Tel: 020 - 5305053

Uw online management-omgeving inclusief

 • Aanpak IBP
 • Checklist IBP
 • Privacy-framework
 • Proces-inventarisatie
 • Organisatie DPIA’s    
 • Proces DPIA’s
 • Bewerkingsregister
 • Register datalekken
 • Privacy beleid & protocollen
 • Privacy jaarplan
 • AVG-verantwoording
 • Beheer & rapportage
 • De PDCA rond.

Past dit AVG-Control product bij uw organisatie?

Dit AVG-Control product is geschikt voor kleinere scholen waar verschillende verantwoordelijkheden door één of enkele personen samen worden gedaan en functies minder zijn gescheiden. Inventarisatie van processen is gegroepeerd op het niveau van bijvoorbeeld onderwijs processen en ondersteunende processen. Dit AVG-Control product is met name geschikt voor onderwijsinstellingen / scholen in het PO, VE en SWV's.

  • Heeft u een grotere school of zijn verantwoordelijkheden verdeeld over afdelingen of is er een duidelijker functiescheiding? Of wilt u bij voorkeur alles verder opgeplitst analyseren en organiseren? Bekijk dan de andere AVG-Control producten.
  • Bent u een bedrijf? Of een zorgaanbieder of zorginstelling? Bekijk de AVG-Control producten voor uw sector.

  Is de school onderdeel van een bestuurs-structuur?

  Formeel juridisch is het bestuur, als de gezaghebbende – als zij degene is die het doel en de middelen bepaalt en aangesproken kan worden op de verwerking – de verantwoordelijke. In die zien kan het bestuur het AVG Dossier voor de afzonderlijke scholen als één geheel beheren.

  De praktijk is lastiger: Een bestuur bepaalt mogelijk het doel, de middelen en de regels voor het gebruik van persoonsgegevens. De afzonderlijke school is doorgaans de functionele beheerder van die persoonsgegevens en beslist ook vaak met veel autonomie, hoe en met welk doel persoonsgegevens worden gebruikt en ook worden bewaard. Dat kan of zal bij de ene school en de andere school onder een bestuur verschillen. Ook zullen er verwerkingen zijn waar iedere school op zich zijn eigen beslissingen ten aanzien van doel en middelen over neemt. De afzonderlijke school treedt daarbij doorgaans met een eigen herkenbare identiteit naar buiten, waardoor betrokkenen de school als verantwoordelijke zullen zien. Ook al is dat juridisch gezien het bestuur.

  • Advies: Vanuit de praktijk gezien, is het raadzaam dat de afzonderlijke scholen hun eigen AVG-Dossier bij houden en binnen de bestuurlijke opzet, onderling samenwerking te zoeken voor gemeenschappelijk gebruikte systemen en afspraken. Ook voor de werkbaarheid en beheersbaarheid een surplus want iedere school kan zo zijn eigen deel bijhouden.
  • Verantwoording: Scholen kunnen zich autonoom bewegen en apart verantwoorden. Indien de AP het bestuur vraagt om verantwoording kunnen AVG-Dossiers in Yucan eenvoudig worden samengevoegd.

  Bekijk de inhoud

  Een deelweergave van uw AVG-Proces, Aanpak IBP, behulpzame uitleg, procesinventarisatie, checklist IBP, privacy framework,  en wetgeving (AVG) heeft u direct in beeld.

  De werking en inhoud van verwerkingsregister, DPIA’s, behandellijst, verbeter- en privacy plannen en rapportagevormen ziet u in de demo in de module ‘ontwikkelen’.

  Bekijk de inhoud via de betreffende tab hierboven of start een demo om verder te kijken.

  Werkwijze & Looptijd kiezen

  Kies een werkwijze door onder de tab 'Modules en proces' een combinatie van modules te kiezen. U kunt compact beginnen en altijd uitbreiden naar een team-aanpak. U ziet daar het gekozen proces en of deze het beste bij uw doelstellingen past. U leest in het kort wat u in de verschillende modules kunt doen en wat uw output is.

  Let op!

  • U kunt nu ook een maandlicentie nemen om eerst eens te kijken waar u staat en verbeterpunten vaststellen! Wilt u daarbij ook registraties doen en DPIA’s uitvoeren?
  • > Kies dan voor een werkwijze met ontwikkelmodule.
  • En wilt u uw DPIA’s en verwerkingsregister buiten Yucan uitvoeren en beheren? Maar wel werken met de Aanpak IBP, de checklist, procesinventarisatie en het privacy framework?
  • > Kies dan voor een werkwijze zonder ontwikkelmodule. U kunt deze later altijd toevoegen.

  Uw proces (PDCA) in AVG-Control ziet er als volgt uit:

  Stap 1 Inventariseren & Beheren(evaluatiemodule)

  U werkt o.b.v. de Aanpak IBP, aangevuld met de checklist IBP in het privacy-framework. U inventariseert en brengt de processen waar persoonsgegevens worden gebruikt in kaart. Zo weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet. Samen met de analyse in het Privacy Framework heeft u uw Organisatie DPIA in de basis op orde.

  Stap 2 Analyseren, Vastleggen & Prioriteren (ontwikkelmodule)

  Hier legt u alle bewerkingen vast die automatisch in het Bewerkingsregister komen. Daarbij checkt u o.a. of verwerking wetmatig is en direct ook of een DPIA vereist is. Voert u die DPIA ook uit dan brengt u eventuele verbeterpunten ook direct in beeld. AVG control genereert automatisch een overzichtelijke behandellijst.

  Stap 3 Documenteren, Verbeteren & Plannen (ontwikkelmodule)

  Hier documenteert u uw privacybeleid, datalekken, protocollen, handboeken en privacy (jaar)plannen. En met behulp van de handzame en flexibele formats in AVG Control werkt u hier al uw verbeterprojecten uit.

   Stap 4 Overzicht, bewerkingsregister & Verantwoording (ontwikkelmodule)

  AVG Control is zo opgezet dat u continu een samenhangend overzicht heeft èn houdt van alle processen, bewerkingen, incidenten, beschrijvingen, verbeterprojecten & privacyplannen.  En met één druk de knop heeft u al uw rapportages en verantwoordingsdocumenten altijd direct beschikbaar.

  Rapportage en verantwoording AVG

  Alles geintegreerd en direct beschikbaar voor de vereiste verantwoordingswijze van de toezichthouder (AP).

  Met een druk op de knop heeft u op ieder gewenst moment de beschikking over allerhande keurig verzorgde rapportages (scherm en pdf). Van de uitkomsten uit uw inventarisatie tot volledige DPIA’s. Uw complete verwerkingsregister t/m behandellijsten, verbeterprojecten en privacyplannen. 

  Binnen uw account werken met meerdere producten en werkomgevingen

  Heeft u al een account? Binnen uw account kunt u voor het werken met iedere afzonderlijk product steeds een eigen werkruimte activeren. Dus ook voor uw AVG-Control. Zo heeft u alles goed georganiseerd.

  U kunt er voor kiezen binnen één werkruimte samen te werken o.b.v. een product. Ook kunt u voor ieder afzonderlijk deel van uw organisatie een eigen werkruimte met het betreffende product activeren. Per werkruimte of door meerdere werkruimten te activeren kunt u andere betrokkenen aanwijzen en het beheer en de opvolging in uw organisatie spreiden. U en uw collega's kunnen gelijktijdig bij meerdere werkruimten betrokken zijn terwijl de regie centraal kan blijven.

  Pijl
  Wat wilt u doen?
  Looptijd
  U kunt de looptijd later verlengen.
  1 jaar
  4 weken
  Evalueren & beheren
  We willen in beeld hebben en houden waar we staan en wat er beter kan.
  We willen met één verantwoordelijke werken waarbij één of meer betrokkenen feedback kunnen geven
  In dit proces willen we ook teamleden betrekken en input verzamelen door een peiling uit te voeren
  Reviews & audits
  We willen een objectief beeld van een derde van waar we staan of accrediteren.
  Ontwikkelen & verbeteren
  We willen werken aan documentatie & handboeken èn aan ontwikkeling & verbetering, op basis van input uit evaluatie en/of audit.
  ! Altijd standaard inclusief documentenbeheer en geautomatiseerde rapportages.
  Uw prijs € 289,00
  Per jaar, incl. 25 deelnemers
  Kunnen wij u helpen?

  Bel ons

  maandag t/m vrijdag
  09:00 - 17:00 uur

  Of wij bellen u