Deel:
NEN - HKZ (Nederlands Normalisatie Instituut)
Uw online werkruimte inclusief:

HKZ-norm 107 Certificatieschema Tandartspraktijken (2005) Incl Add. HKZ 107/A1 (2009)

SectorZorg
TypeKwaliteitsmanagement & systemen
BronNEN - HKZ (Nederlands Normalisatie Instituut)
Portfolio (uw werkruimte) inclusief de officiële norm, eisen met richtlijnen voor gebruik. Volledige inhoud, indeling en normstelling handzaam geordend en opgedeeld. Yucan maakt het eenvoudig, toegankelijk en beheersbaar. Voordelig kennismaken? Kopieer en gebruik deze code voor 25% voordeel: 60CT22

In Yucan: HKZ-norm 107 Tandartspraktijken

U start uw eigen online werkruimte inclusief de officiële norm

Met de implementatie van HKZ 107 binnen Yucan heeft u uw kwaliteitsmanagement systeem direct op orde. In de voorbereiding van uw accreditatie en vooral ook als de omgeving waarin u uw kwaliteitszaken blijvend meet, borgt en beheert. Als krachtige onderlegger voor verbetering, groei en succes!

Voordelig kennismaken? Kopieer en gebruik deze code voor 25% voordeel: 60CT22. U kunt deze 1 x gebruiken t/m 31 juli 2018.

Yucan biedt u alle instrumenten om goed en structureel te werken met HKZ 107 (2005) inclusief de daarop doorgevoerde aanpassingen uit het Addendum HKZ 107/A1. U en uw collega’s kunnen Yucan alleen of samenwerkend en naar keuze inzetten:

 • om te zien waar u staat (evaluatie),
 • voor een accreditatieproces (audit),
 • om risico- en impactanalyses te maken (ontwikkelen),
 • behandellijsten en acties te beheren (ontwikkelen),
 • en projecten en plannen te beheren (ontwikkelen),
 • Documentenbeheer (standaard beschikbaar),
 • Rapportage en verslaglegging (standaard beschikbaar).

Het proces van meting, verbetering en ontwikkeling tot en met borging wordt eenvoudig en beheersbaar. Op ieder moment en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's. Jaar in jaar uit. Uw input blijft voor u bewaard.

 • Doelmatige en gebruiksvriendelijke processen
 • Inclusief alle benodigde instrumenten
 • De inhoud van de norm is handzaam en doelmatig voor u opgedeeld,
 • De normbeschrijvingen zijn toegankelijk gesteld,
 • Er wordt informatieve en ondersteunende informatie geboden,
 • U toetst op de eisen en kunt toelichtingen en verbeterpunten benoemen,
 • Direct documenten toevoegen die uw conclusies onderbouwen of als bewijsmateriaal dienen,
 • Inclusief geautomatiseerde rapportages.

Start een gratis demo en laat u adviseren!

Start een gratis demo om te zien wat uw inzet van Yucan voor u kan betekenen.

Yucan biedt u veel en is zeer volledig. Neem daarom geheel kosteloos contact op met één van onze adviseurs om uw demo samen te doorlopen. Binnen 10 minuten heeft u een totaal beeld, u ziet direct hoe u alles rondom uw HKZ implementatie doelmatig en zelfstandig organiseert.

Tel: 020 - 5305053

Van NEN / HKZ

Het certificatieschema Tandartspraktijken bevat een set normen voor externe toetsing van kwaliteitssmanagementsystemen binnen de reikwijdte van het schema. Deze normen zijn door de veldpartijen zelf beschreven, onder regie van HKZ. Certificatie dient te worden uitgevoerd door een geaccrediteerde Certificerende Instelling. Voldoen aan de normen leidt tot afgifte van een HKZ-ISO 9001-certificaat.

Het gebied waarop het certificatieschema betrekking heeft, is het kwaliteitsmanagementsysteem van de algemene tandartspraktijk. Onder de algemene tandartspraktijk wordt in dit schema verstaan: een organisatorische eenheid met daarin ten minste één werkzame tandarts die beoogt eerstelijnstand- heelkundige zorg te verlenen.

Het schema is opgesteld vanuit het perspectief van meermanspraktijken. Ook solisten kunnen op dit schema gecertificeerd worden. Hiervoor is een interpretatiedocument nodig. In dit kader wordt met een solist een tandarts bedoeld die geen medewerkers in dienst heeft, in welke functie dan ook.

Wél kunnen bepaalde functies zijn uitbesteed.

Primair proces staat centraal

Specifieke kenmerken van de zorg- en welzijnssectoren zijn:

 • de individuele relatie tussen zorgaanbieder en patiënt
 • de betrokkenheid van de patiënt bij de totstandkoming van de zorgverlening
 • de afhankelijkheidspositie waarin de patiënt verkeert ten opzichte van de aanbieder
 • de bijzondere relatie tussen het proces van behandeling en de uitkomst bij de patiënt en het feit
 • dat deze relatie wordt bepaald door de behoefte van de patiënt meer dan door de vraag
 • de professionele verantwoordelijkheid van de hulpverlener in de zorgverlening.

Een HKZ-certificaat op basis van dit schema mag alleen worden afgegeven na een toetsing met goed gevolg door een certificatie-instelling (CI) die een contract heeft afgesloten met Stichting HKZ. Een overzicht van deze CI’en vindt u op www.hkz.nl.

Binnen uw account werken met meerdere normen

U kunt voor het werken met iedere afzonderlijke norm binnen uw account steeds een portfolio (uw werkruimte) activeren en daar parallel mee werken.

Inhoud

Bekijk de inhoud via de betreffende tab hierboven.

Werkwijze kiezen

Kies een werkwijze door onder de tab 'Modules en proces' een combinatie van modules te kiezen. U kunt compact beginnen en altijd uitbreiden. U ziet daar het gekozen proces en of deze het beste bij uw doelstellingen past. U leest in het kort wat u in de verschillende modules kunt doen en wat uw output is.

Documentenbeheer

Uw Yucan portfolio heeft standaard uitgebreid documentenbeheer. U kunt bij ieder onderwerp documenten toevoegen. Zo blijven deze altijd op de voor u en uw stakeholders relevante onderwerpen zichtbaar. Uw documenten zijn ook via uw bibliotheek te benaderen en blijven jaar na jaar voor u bewaard.

Rapportage

Met een druk op de knop heeft u op ieder gewenst moment de beschikking over allerhande keurig verzorgde rapportages (scherm en pdf). Van de uitkomsten uit een enkel portfolio tot en met aggregaties uit verschillende portfolio’s. Inclusief behandellijsten. projectoverzichten en jaarplannen.

In de digitale versie van uw PDF rapportages zijn bijgesloten documenten direct te benaderen. Een enkele klik waarna u natuurlijk – indien u niet bent ingelogd – nog wel moet inloggen

Meten is weten, maar dan…

Binnen Yucan kunt u kiezen voor alleen een evaluatie. U weet dan waar u staat. Door ook te kiezen voor de ontwikkelmodule geeft u snel, eenvoudig en structureel vorm aan uw ontwikkeling en verbetering. U kunt dit ook later doen d.m.v. een upgrade.

Pijl
Wat wilt u doen?
Looptijd
U kunt de looptijd later verlengen.
1 jaar
4 weken
Evalueren & beheren
We willen in beeld hebben en houden waar we staan en wat er beter kan.
We willen met één verantwoordelijke werken waarbij één of meer betrokkenen feedback kunnen geven
In dit proces willen we ook teamleden betrekken en input verzamelen door een peiling uit te voeren
Reviews & audits
We willen een objectief beeld van een derde van waar we staan of accrediteren.
Ontwikkelen & verbeteren
We willen werken aan documentatie & handboeken èn aan ontwikkeling & verbetering, op basis van input uit evaluatie en/of audit.
! Altijd standaard inclusief documentenbeheer en geautomatiseerde rapportages.
Uw prijs € 198,00
Per jaar, incl. 25 deelnemers
Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u