Deel:
NEN - HKZ (Nederlands Normalisatie Instituut)
Uw online werkruimte inclusief:

HKZ-norm 133 Kinderopvang: Onderdeel Gastouderbureaus - Inclusief HKZ-norm 123 Algemeen organisatiedeel (2015)

SectorZorg
TypeKwaliteitsmanagement & systemen
BronNEN - HKZ (Nederlands Normalisatie Instituut)
Portfolio (uw werkruimte) inclusief de officiële norm, eisen met richtlijnen voor gebruik. Volledige inhoud, indeling en normstelling handzaam geordend en opgedeeld. Yucan maakt het eenvoudig, toegankelijk en beheersbaar.

In Yucan: HKZ-norm 133 Kinderopvang:

Onderdeel Gastouderbureaus,

inclusief HKZ-norm 123

U start uw eigen online werkruimte inclusief de officiële norm

Met de implementatie van HKZ 133 binnen Yucan heeft u uw kwaliteitsmanagement systeem direct op orde. In de voorbereiding van uw accreditatie en vooral ook als de omgeving waarin u uw kwaliteitszaken blijvend meet, borgt en beheert. Als krachtige onderlegger voor verbetering, groei en succes!

Yucan biedt u alle instrumenten om goed en structureel te werken met HKZ 133 (2015) inclusief het algemene organisatiedeel uit HKZ 123 (2015) en de daarop doorgevoerde aanpassingen uit deze sectorspecifieke norm.U en uw collega’s kunnen Yucan alleen of samenwerkend en naar keuze inzetten:

 • om te zien waar u staat (evaluatie),
 • voor een accreditatieproces (audit),
 • om risico- en impactanalyses te maken (ontwikkelen),
 • behandellijsten en acties te beheren (ontwikkelen),
 • en projecten en plannen te beheren (ontwikkelen),
 • Documentenbeheer (standaard beschikbaar),
 • Rapportage en verslaglegging (standaard beschikbaar).

Het proces van meting, verbetering en ontwikkeling tot en met borging wordt eenvoudig en beheersbaar. Op ieder moment en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's. Jaar in jaar uit. Uw input blijft voor u bewaard.

 • Doelmatige en gebruiksvriendelijke processen
 • Inclusief alle benodigde instrumenten
 • De inhoud van de norm is handzaam en doelmatig voor u opgedeeld,
 • De normbeschrijvingen zijn toegankelijk gesteld,
 • Er wordt informatieve en ondersteunende informatie geboden,
 • U toetst op de eisen en kunt toelichtingen en verbeterpunten benoemen,
 • Direct documenten toevoegen die uw conclusies onderbouwen of als bewijsmateriaal dienen,
 • Inclusief geautomatiseerde rapportages.

In het algemene organisatiedeel is gemarkeerd wat uit HKZ 123 komt. De overige onderwerpen aldaar zijn sectorspecifiek. U kunt – indien gewenst – aangeven dat u deze onderwerpen wilt negeren omdat deze elders worden behandeld.

Gebruikt u meerdere HKZ normen en wilt u het algemene organisatiedeel apart behandelen dan kunt u kiezen voor een portfolio met  HKZ 133 en een apart portfolio met HKZ 123.

Start een gratis demo en laat u adviseren!

Start een gratis demo om te zien wat uw inzet van Yucan voor u kan betekenen.

Yucan biedt u veel en is zeer volledig. Neem daarom geheel kosteloos contact op met één van onze adviseurs om uw demo samen te doorlopen. Binnen 10 minuten heeft u een totaal beeld, u ziet direct hoe u alles rondom uw HKZ implementatie doelmatig en zelfstandig organiseert.

Tel: 020 - 5305053

Van NEN / HKZ

Deze norm heeft betrekking op diverse vormen van kinderopvang. De eisen voor de diverse opvangvormen zijn in aparte onderdelen opgenomen. Concreet vallen de volgende organisaties onder de reikwijdte van deze norm:

 • Kindercentra. Onder een kindercentrum wordt verstaan: een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang.
 • Dagopvang. Dagopvang is kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs gaan volgen.
 • Centra voor buitenschoolse opvang. Buitenschoolse opvang is kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs kunnen gaan. Het centrum biedt opvang vóór of na de dagelijkse schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties.
 • Bureaus voor gastouderopvang. Onder een gastouderbureau wordt verstaan: een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt.
 • Peuterspeelzalen. Een peuterspeelzaal biedt speel- en/of aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen in de leeftijd vanaf twee jaar tot aan het moment waarop zij basisonderwijs kunnen volgen. De peuterspeelzaal biedt deze mogelijkheden gedurende minder dan vier aaneengesloten uren per dag.

Het certificaat op basis van deze norm kan worden aangevraagd voor zowel elke afzonderlijke opvangvorm als meerdere opvangvormen tegelijk. Op welke opvangvorm(en) het certificaat betrekking heeft, wordt in de scope op het certificaat vermeld.

In deze norm staan de volgende thema’s centraal

 • Verbeteren (PDCA-cyclus)
 • Resultaatgerichtheid
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Kindveiligheid
 • Kwaliteitsindicatoren

Het organisatiedeel en het sectorspecifieke deel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De delen vormen samen de HKZ-norm voor de desbetreffende sector.

Bij certificatie van een organisatie binnen de desbetreffende sector zijn dan ook beide delen van toepassing.

Deze sector specifieke HKZ-norm met de sectorspecifieke rubrieken 1 t/m 3 en het Algemene organisatiedeel (met de rubrieken 4 t/m 9) met daarin opgenomen de  sectorspecifieke aanvullingen op de rubrieken 4 t/m 9 zijn in combinatie compatibel met ISO 9001:2015.

Binnen uw account werken met meerdere normen

U kunt voor het werken met iedere afzonderlijke norm binnen uw account steeds een portfolio (uw werkruimte) activeren. Indien u het Algemene organisatiedeel (HKZ 123) centraal en los van de sectorspecifieke norm wilt behandelen dan kunt u deze afzonderlijk activeren. Van deze sectorspecifieke norm is ook een versie beschikbaar waarin HKZ 123 niet is geintegreerd. De eventuele aanpassingen op rubriek 4 t/m 9 worden dan bij de respectievelijke sectorspecifieke normen aangeboden.

Inhoud

Bekijk de inhoud via de betreffende tab hierboven.

Werkwijze kiezen

Kies een werkwijze door onder de tab 'Modules en proces' een combinatie van modules te kiezen. U kunt compact beginnen en altijd uitbreiden. U ziet daar het gekozen proces en of deze het beste bij uw doelstellingen past. U leest in het kort wat u in de verschillende modules kunt doen en wat uw output is.

Documentenbeheer

Uw Yucan portfolio heeft standaard uitgebreid documentenbeheer. U kunt bij ieder onderwerp documenten toevoegen. Zo blijven deze altijd op de voor u en uw stakeholders relevante onderwerpen zichtbaar. Uw documenten zijn ook via uw bibliotheek te benaderen en blijven jaar na jaar voor u bewaard.

Rapportage

Met een druk op de knop heeft u op ieder gewenst moment de beschikking over allerhande keurig verzorgde rapportages (scherm en pdf). Van de uitkomsten uit een enkel portfolio tot en met aggregaties uit verschillende portfolio’s. Inclusief behandellijsten. projectoverzichten en jaarplannen.

In de digitale versie van uw PDF rapportages zijn bijgesloten documenten direct te benaderen. Een enkele klik waarna u natuurlijk – indien u niet bent ingelogd – nog wel moet inloggen

Meten is weten, maar dan…

Binnen Yucan kunt u kiezen voor alleen een evaluatie. U weet dan waar u staat. Door ook te kiezen voor de ontwikkelmodule geeft u snel, eenvoudig en structureel vorm aan uw ontwikkeling en verbetering. U kunt dit ook later doen d.m.v. een upgrade.

Pijl
Wat wilt u doen?
Looptijd
U kunt de looptijd later verlengen.
1 jaar
4 weken
Evalueren & beheren
We willen in beeld hebben en houden waar we staan en wat er beter kan.
We willen met één verantwoordelijke werken waarbij één of meer betrokkenen feedback kunnen geven
In dit proces willen we ook teamleden betrekken en input verzamelen door een peiling uit te voeren
Reviews & audits
We willen een objectief beeld van een derde van waar we staan of accrediteren.
Ontwikkelen & verbeteren
We willen werken aan documentatie & handboeken èn aan ontwikkeling & verbetering, op basis van input uit evaluatie en/of audit.
! Altijd standaard inclusief documentenbeheer en geautomatiseerde rapportages.
Uw prijs € 455,00
Per jaar, incl. 25 deelnemers
Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u