Deel:

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.yucan.nl en gebruikers van mijn.yucan.nl. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Opslag en verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

www.yucan.nl (publieke website)

Yucan gebruikt op www.yucan.nl cookies en scripts functioneel voor de werking van de website en om uw gebruik geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit, effectiviteit van onze dienstverlening, communicatie en propositie kunnen aanpassen en verbeteren. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Opslag en verwerking van door u geplaatste gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Op www.yucan.nl bieden we de mogelijkheid pagina's te delen m.b.v. externe links naar Facebook, Twitter, LinkedIn en Google. Daarbij worden door Yucan geen gegevens vastgehouden. Als u via de cookie-instellingen kiest voor 'extern', ziet u video's via YouTube. YouTube plaatst cookies. Tevens wordt dan een cookie geplaatst voor remarketing doeleinden. Dit cookie wordt gebruikt om u bij een volgend bezoek aan Google een advertentie van Yucan aan te bieden.

Mijn.yucan.nl (uw account & werkomgeving)

Yucan gebruikt nadat u bent ingelogd op mijn.yucan.nl, GEEN cookies en scripts om uw gebruik te analyseren. Uw gegevens zijn niet voor derden toegankelijk en worden niet met derden gedeeld. Uw gegevens zijn binnen Yucan intern uitsluitend en onder strikte voorwaarden toegankelijk voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden. Opslag en verwerking van door u geplaatste gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Na inloggen (binnen mijn.yucan.nl) bieden we GEEN mogelijkheid pagina's te delen m.b.v. externe links of cookies en scripts van Social media netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn. Er worden GEEN remarketing cookies geplaatst.

Opslag en verwerking van gegevens

Opslag en verwerking van door u geplaatste gegevens gebeurt in overeenstemming met het beoogde gebruik van onze online omgevingen, onze verwerkingsovereenkomst, algemene voorwaarden, onze beveiligingsstandaarden en de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Deze gegevens worden niet langer onder ons gehouden dan voor de hierna genoemde doeleinden noodzakelijk is en nadien verwijderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Gegegevens worden door Yucan Nederland B.V. uitsluitend opgeslagen in de EU en niet gedeeld met derden tenzij een dwingend rechtelijk besluit of wet daartoe verplicht.

Doeleinden van de opslag en verwerking van gegevens

Algemene bezoekgegevens worden uitsluitend bijgehouden om geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit, effectiviteit, onze dienstverlening, communicatie en propositie kunnen aanpassen en verbeteren.

Door u achtergelaten persoonsgegevens worden door ons uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor het verlenen van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. AVG grondslag: De uitvoering van de overeenkomst.

Door u binnen het gebruik van Yucan - de online dienst die u bij ons afneemt - achtergelaten gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt ten behoeve van uw gebruik en doelstellingen. Deze gegevens zijn binnen Yucan intern uitsluitend en onder strikte voorwaarden toegankelijk voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van informatie op www.yucan.nl gebruik van voor het gebruik van de website noodzakelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De door ons ingezette tooling maakt gebruik van cookies om ten behoeve van uw gebruiksgemak, uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Hierbij worden geen persoonsgegevens of gegevens gebruikt die gebruikers persoonlijk identificeren.U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Analyse & statistieken: Google Analytics

Alleen binnen www.yucan.nl (publieke website) maken wij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze online media activiteiten zijn. Google maakt daartoe gebruik van scripts en cookies. Het Google-account van Yucan is ingesteld op het niet delen van gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.Google kan verkregen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, en het specifieke privacybeleid van Google Analytics .

Analyse: Hotjar

Alleen binnen www.yucan.nl (publieke website) maken wij gebruik van Hotjar analytics om op paginaniveau te kunnen analyseren of de aangeboden informatie en functionaliteit op de voor de bezoeker beste plek staat, helder en behulpzaam is of kan worden verbeterd. Bij het verzamelen van deze informatie worden scripts en cookies gebruikt die gebruikers niet persoonlijk identificeren. Het Hotjar account van Yucan is ingesteld op het niet delen van gegevens en het niet tonen van invoer van identificerende gegevens van en door de gebruiker. Wij hebben Hotjar niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere diensten.Hotjar kan verkregen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. Hotjar verkoopt geen persoonlijke data en voert haar activiteiten uit conform de Europese privacy wetgeving. Lees het privacy beleid van Hotjar en over de door Hotjar gebruikte scripts en cookies .

Social media; LinkedIn, Facebook & Twitter

Op www.yucan.nl (publieke website) zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter. Dit zijn externe links waarbij door Yucan geen gegevens worden vastgehouden. Het promoten en delen wordt gerealiseerd binnen LinkedIn, Facebook en Twitter zelf. Daar wordt gebruik gemaakt van cookies en scripts die uw gegevens vasthouden. Door uw gebruik van deze sociale netwerken veronderstellen wij dat u bekend en akkoord bent met hun privacy beleid en uw privacy instellingen aldaar. Uw gebruik van hun promotie- en deelfuncties op www.yucan.nl sluit daarop aan.

YouTube

Binnen www.yucan.nl worden door middel van en via het externe medium YouTube video's aangeboden. Via de cookie instellingen in www.yucan.nl kunt u er voor kiezen deze video's aangeboden te krijgen. Indien u daarvoor kiest wordt door YouTube gebruik gemaakt van cookies. Door een video te benaderen maakt u gebruik van YouTube. Door uw gebruik van dit medium veronderstellen wij dat u bekend en akkoord bent met hun privacy beleid en uw privacy instellingen aldaar.

Remarketing

Als u via het keuzescherm voor cookie-instellingen kiest voor 'extern' dan staan we Google toe een cookie te plaatsen voor remarketing doeleinden. Dit cookie wordt gebruikt om u bij een volgend bezoek aan Google een advertentie van Yucan aan te bieden.

Nieuwsbrieven & berichten

Nieuwsbrieven

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze dienstverlening en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en uitsluitend ten behoeve van het voorgaande doel gebruikt.

Berichten

Yucan verstuurt functionele berichten aan account beheerders en gebruikers van mijn.yucan.nl. Omdat deze berichten noodzakelijk zijn voor het gebruik van Yucan (onze dienstverlening) kan deze niet worden uitgeschakeld. Indien u stopt met het gebruik van Yucan stopt de berichtgeving automatisch.

Uw rechten

Persoonsgegevens in mijn.yucan.nl

Als eigenaar van uw account in mijn.yucan.nl bent u gegevensverantwoordelijke. Yucan Nederland BV is de verwerker van (persoons-)gegevens die de eigenaar van het account plaatst. Bent u door de eigenaar van het account als beheerder of gebruiker toegevoegd, dan zijn daartoe de volgende gegevens binnen het betreffende account in mijn.yucan.nl vastgelegd:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Gebruikersnaam

Voor het gebruik en de functionele werking van mijn.yucan.nl en het uitvoeren van de overeenkomst van Yucan Nederland met de eigenaar van het account, zijn de voornoemde persoonsgegevens minimaal vereist. De eigenaar van het account is daarvoor verantwoordelijk (AVG: gegevensverantwoordelijke).

De eigenaar van het account en de door haar toegevoegde gebruikers kunnen persoonsgegevens als informatie - niet zijnde voor mijn.yucan.nl functionele gebruikersgegevens - binnen het respectievelijke account in mijn.yucan.nl vastleggen. De eigenaar van het account is daarvoor verantwoordelijk (AVG: gegevensverantwoordelijke).

Uw rechten als gebruiker

De eigenaar van het account heeft u als gebruiker in Yucan of uw persoonsgegevens als informatie doorgaans toegevoegd ter uitvoering van werkzaamheden of activiteiten die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst en/of uw betrokkenheid bij de organisatie en/of werkzaamheden/activiteiten van het account.

De eigenaar van het account is de gegevensverantwoordelijke. Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u zich tot de eigenaar/beheerder van het respectievelijke account wenden. Deze is verplicht gevolg te geven aan het door u uitoefenen van uw rechten en uw verzoek binnen 1 maand in te willigen of - indien inwilligen complex is en meer tijd verlangt - met redenen omkleed te reageren en uw verzoek vervolgens binnen 3 maanden in te willigen. Tenzij een verzoek ongegrond of buitensporig is mogen u daarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.

De gegevens van de eigenaar van het account vindt u na in mijn.yucan.nl te zijn ingelogd bij de accountgegevens. Heeft u geen toegang (meer) tot mijn.yucan.nl, dan dient u via een andere weg (buiten mijn.yucan.nl) contact op te nemen met de eigenaar van het account.

Yucan Nederland is zonder rechterlijke tussenkomst niet gemachtigd aanwezigheid van een account te bevestigen en/of gegevens van accounts met derden te delen, anders dan bij wet, in haar algemene voorwaarden of de verwerkingsovereenkomst met de eigenaren van accounts is verplicht of toegestaan.

1. Het recht op dataportabiliteit

U kunt de eigenaar van het account verzoeken uw gegevens in digitale vorm over te dragen naar u of een derde partij.

2. Het recht om 'vergeten' te worden

Is de relatie waarbinnen u als gebruiker bent uitgenodigd niet bestaand, vervallen of gewijzigd dan kunnen uw persoonsgegevens overbodig worden voor de oorspronkelijke doeleinden maar voor statistische of onderzoeks doeleinden door de houder van het account worden bewaard. Zijn de voornoemde relatie en/of doeleinden onrechtmatig, niet bestaand, vervallen of gewijzigd, dan kunt u de eigenaar van het respectievelijke account verzoeken uw gegevens te verwijderen.

3. Recht op inzage

Binnen mijn.yucan.nl kunt u - na te zijn ingelogd - uw gegevens inzien. Heeft u geen toegang (meer) tot mijn.yucan.nl. dan kunt u ten aanzien van het al dan niet aanwezig zijn van uw persoonsgegevens navraag doen bij de eigenaar / beheerder van het respectievelijke account.

4. Recht op rectificatie en aanvulling

Binnen mijn.yucan.nl kunt u - na te zijn ingelogd - uw gegevens aanpassen. U kunt de beheerder van het account ook verzoeken dat voor u te doen. Bijvoorbeeld indien u geen toegang (meer) tot mijn.yucan.nl hebt. U kunt de beheerder van het account verzoeken uw persoonsgegevens die als informatie door het account en/of door haar aangewezen gebruikers in mijn.yucan.nl zijn geplaatst en naar uw inzicht onrechtmatig, onvolledig of onjuist zijn voor de gestelde doeleinden (grondslagen), te rectificeren of aan te vullen.

5. Het recht op beperking van de verwerking

Voor de functionele werking van mijn.yucan.nl zijn de voornoemde gebruikersgegevens minimaal vereist. U kunt de beheerder van het account verzoeken uw persoonsgegevens die als informatie door het account en/of door haar aangewezen gebruikers in mijn.yucan.nl zijn geplaatst en naar uw inzicht onrechtmatig of overbodig zijn voor de gestelde doeleinden (grondslagen), te beperken.

6. Het recht om bezwaar te maken

Is de relatie waarbinnen u als gebruiker bent uitgenodigd niet bestaand, vervallen of gewijzigd dan kunnen uw persoonsgegevens overbodig worden voor de oorspronkelijke doeleinden maar voor statistische of onderzoeks doeleinden door de houder van het account worden bewaard. Zijn de voornoemde relatie en/of doeleinden onrechtmatig, niet bestaand, vervallen of gewijzigd, dan kunt u een bezwaar indienen bij de eigenaar van het account en bijvoorbeeld verzoeken de verwerking te staken en/of uw gegevens te verwijderen.

7. Het recht op duidelijke informatie

Binnen mijn.yucan.nl kunt u - na te zijn ingelogd - uw gegevens inzien. Heeft u geen toegang (meer) tot mijn.yucan.nl. dan kunt u ten aanzien van uw persoonsgegevens navraag doen bij de eigenaar / beheerder van het respectievelijke account. U kunt de eigenaar van het account verzoeken inzicht te geven in uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

8. Het recht om een klacht in te dienen

Als betrokkene heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ vindt u de procedure daartoe.

Inzage & correctie van accountgegevens

Heeft u een account? Dan kunt u na te zijn ingelogd te allen tijden uw gegevens aanpassen. Wilt u dat uw account en gegevens geheel worden verwijderd? Neem dan contact op.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze plek gepubliceerd.

Kunnen wij u helpen?

Overleg, toelichting of tour?

020-5305053

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of afspraak plannen