Deel:

PDCA Cyclus in Yucan

U start uw eigen online werkruimte op basis van en inclusief de door u gewenste norm, het kader of managementsysteem. Binnen uw werkruimte wordt het totale proces van meten, weten, verbeteren en ontwikkelen voor u gefaciliteerd. U kiest zelf de modules die u wilt gebruiken en kunt later altijd uitbreiden.

De PDCA rond: Combineer Evaluatiemodule & Ontwikkelmodule.

Wat Yucan voor u doet

Met Yucan organiseert u de processen die leiden tot de documentatie die u in en buiten Yucan kunt publiceren. Binnen Yucan draait het allereerst om het proces en alles wat daarbij voor u komt kijken. En natuurlijk kunt u al eerder of elders uitgewerkte documentatie eenvoudig invoegen en gebruiken in Yucan.

Yucan is specifiek gericht op ondersteuning en optimalisatie van uw evaluatie-, audit, verbeter- en ontwikkelprocessen. Naar keuze van een enkele evaluatie t/m de volledige PDCA. Inclusief management en rapportage. En inclusief alle daarbij benodigde tooling en inhoud. U gebruikt Yucan ook naast uw bestaande documentenbeheer- en publicatiesystemen.

Voor grotere en kleinere organisaties. Zowel op het niveau van het uitvoerende team als dat van de gehele organisatie.

U kiest wat u in Yucan wilt doen

U selecteert het gewenste kader, een norm of schema. En de modules die u wilt gebruiken. U kunt naderhand altijd modules toevoegen.

 • Evaluatie module; zelfevaluatie, zodat u weet waar u staat
 • Inventariseren en toetsen van uw processen
 • Inventariseren en beoordelen van wensen en eisen van stakeholders
 • Inventariseren en beoordelen van interne en externe invloeden
 • Evalueren van uw organisatie
 • Audit module; voor een geobjectiveerd beeld van uw organisatie
 • Toetsen en beoordelen van uw processen en organisatie
 • Ontwikkelmodule; verbeteren & documenteren
 • Behandellijst met verbeterpunten
 • Inventariseren en beoordelen van risico's en kansen
 • Verbeterprojecten en periodieke plannen via handige formats
 • Documentatie en handboeken opzetten via handige formats o.b.v. norm of kader

Van informatie naar ontwikkelen

PDCA module in Yucan

Met behulp van Yucan gaat u van data naar doen. U maakt daartoe efficiënt gebruik van de informatie uit al uw bestaande systemen. Het werken aan kwaliteit beslaat immers alle processen en systemen in uw organisatie.

Op basis van een norm, schema, management- of kwaliteitssysteem bundelt u deze in Yucan tot één samenhangend en beheersbaar geheel. En vanuit het duidelijke beeld van waar u staat, start en beheert u in Yucan uw accreditatie-, ontwikkel- en verbeterprocessen.

Plan Do Check Act

✓ In Yucan start u uw eigen werkruimte op basis van een norm, kader of kwaliteitssysteem.

✓ U definieert en beheert uw procesbeschrijvingen, procedures, beleidsdocumenten en uw (kwaliteits-)handboek in Yucan of voegt deze als documenten toe.

✓ De PDCA in Yucan helpt u vervolgens structureel en blijvend bij evaluatie, accreditatie, organisatieontwikkeling, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement.

✓ Evaluatie en audit laten zien waar u staat. Verbeterpunten worden zichtbaar. Via een handig hulpmiddel worden risico en impact bepaald en prioriteiten gesteld. Verbetertrajecten worden gericht geïnitieerd.

✓ En bij het opstellen van plannen integreert u met een druk op de knop alle relevante informatie.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u