Deel:

PDCA Cyclus in Yucan

U start uw eigen online werkruimte op basis van en inclusief de door u gewenste norm, het kader of managementsysteem. Binnen uw werkruimte wordt het totale proces van meten, weten, verbeteren en ontwikkelen voor u gefaciliteerd. U kiest zelf wat u wilt gebruiken en kunt later altijd uitbreiden.

Wat Yucan voor u doet

Yucan is specifiek gericht op ondersteuning en optimalisatie van uw evaluatie-, audit, verbeter- en ontwikkelprocessen. Naar keuze van een enkele evaluatie t/m de volledige PDCA. Inclusief management en rapportage. En inclusief alle daarbij benodigde tooling en inhoud. Voor grotere en kleinere organisaties. Zowel op het niveau van het uitvoerende team als dat van de gehele organisatie. U gebruikt Yucan naast uw bestaande documentenbeheer- en publicatiesystemen.

Bekijk hoe Yucan voor u werkt

Demo's met voorbeeldinhoud

U komt gelijk binnenvallen met alles voorbereid en gevuld met voorbeeldinhoud. U hoeft geen gegevens achter te laten. U kiest een demo en kunt er ook in werken.

Direct beginnen

Alles staat voor u klaar. Of u nu alleen een zelfevaluatie wilt uitvoeren of direct door wilt pakken en vorm geeft aan de gehele PDCA. U kiest een norm, managementsysteem of kader en kunt direct aan de slag. Uu kunt ook smal beginnen en eenvoudig uitbreiden.

Van informatie naar ontwikkelen

PDCA module in Yucan

Met behulp van Yucan gaat u van data naar doen. U maakt daartoe efficiënt gebruik van de informatie uit al uw bestaande systemen. Het werken aan kwaliteit beslaat immers alle processen en systemen in uw organisatie.

Op basis van een norm, schema, management- of kwaliteitssysteem bundelt u deze in Yucan tot één samenhangend en beheersbaar geheel. En vanuit het duidelijke beeld van waar u staat, start en beheert u in Yucan uw accreditatie-, ontwikkel- en verbeterprocessen.

Plan Do Check Act

✓ In Yucan start u uw eigen werkruimte op basis van een norm, kader of kwaliteitssysteem.

✓ U definieert en beheert uw procesbeschrijvingen, procedures, beleidsdocumenten en uw (kwaliteits-)handboek in Yucan of voegt deze als documenten toe.

✓ De PDCA in Yucan helpt u vervolgens structureel en blijvend bij evaluatie, accreditatie, organisatieontwikkeling, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement.

✓ Evaluatie en audit laten zien waar u staat. Verbeterpunten worden zichtbaar. Via een handig hulpmiddel worden risico en impact bepaald en prioriteiten gesteld. Verbetertrajecten worden gericht geïnitieerd.

✓ En bij het opstellen van plannen integreert u met een druk op de knop alle relevante informatie.

Kant en klaar & compleet

Binnen Yucan zijn de meest relevante en actuele normen, kaders en managementsystemen kant en klaar beschikbaar. Yucan voorziet daarbij in alle tooling die u nodig hebt voor evaluatie, accreditatie-, ontwikkel- en verbeterprocessen. De PDCA rond.

En binnen Yucan zijn en houdt u alle daarbij relevante gegevens - inclusief uw documentatie - beschikbaar als naslagwerk en om opnieuw te kunnen gebruiken.

Inclusief documentenbeheer en rapportage

Inclusief documentenbeheer, digitaal archiveren en uitgebreide rapportagemogelijkheden.

Yucan genereert zowel uw evaluatierapporten en auditrapporten als behandellijsten, projectrapportage en periodeplannen in een overzichtelijke en eenvormige opmaak als schermversies, printversies en als PDF.

Heeft u zelf al een intranet of documenten beheeroplossing?

U kunt Yucan daar eenvoudig mee combineren.

Met Yucan organiseert u de processen die leiden tot de documentatie die u in en buiten Yucan kunt publiceren. En natuurlijk kunt u al eerder of elders uitgewerkte documentatie eenvoudig invoegen en gebruiken binnen de evaluatie-, audit-, ontwikkel en verbeterprocessen in Yucan. Binnen Yucan draait het allereerst om het proces en alles wat daarbij voor u komt kijken.

U kiest wat u gebruikt. Van enkel een evaluatie en rapportages tot en met het gestructureerd en in samenhang vastleggen van beleid, projecten en plannen. In- of exclusief documentenbeheer en in combinatie met uw bestaande oplossingen. Uw PDCA processen blijvend georganiseerd en beheersbaar.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u