Deel:

PDCA Cyclus in Yucan

U start uw eigen online werkruimte op basis van en inclusief de door u gewenste norm, het kader of managementsysteem. Binnen uw werkruimte wordt het totale proces van meten, weten, verbeteren en ontwikkelen voor u gefaciliteerd. U kiest zelf wat u wilt gebruiken en kunt later altijd uitbreiden.

Van informatie naar ontwikkelen

PDCA module in Yucan

Met behulp van Yucan gaat u van data naar doen. U maakt daartoe efficiënt gebruik van de informatie uit al uw bestaande systemen. Het werken aan kwaliteit beslaat immers alle processen en systemen in uw organisatie.

Op basis van een norm, schema, management- of kwaliteitssysteem bundelt u deze in Yucan tot één samenhangend en beheersbaar geheel. En vanuit het duidelijke beeld van waar u staat, start en beheert u in Yucan uw accreditatie-, ontwikkel- en verbeterprocessen.

Plan Do Check Act

✓ In Yucan start u uw eigen werkruimte op basis van een norm, kader of kwaliteitssysteem.

✓ U definieert en beheert uw procesbeschrijvingen, procedures, beleidsdocumenten en uw (kwaliteits-)handboek in Yucan of voegt deze als documenten toe.

✓ De PDCA in Yucan helpt u vervolgens structureel en blijvend bij evaluatie, accreditatie, organisatieontwikkeling, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement.

✓ Evaluatie en audit laten zien waar u staat. Verbeterpunten worden zichtbaar. Via een handig hulpmiddel worden risico en impact bepaald en prioriteiten gesteld. Verbetertrajecten worden gericht geïnitieerd.

✓ En bij het opstellen van plannen integreert u met een druk op de knop alle relevante informatie.

Kant en klaar & compleet

Binnen Yucan zijn de meest relevante en actuele normen, kaders en managementsystemen kant en klaar beschikbaar. Yucan voorziet daarbij in alle tooling die u nodig hebt voor evaluatie, accreditatie-, ontwikkel- en verbeterprocessen.

En binnen Yucan zijn en houdt u alle daarbij relevante gegevens - inclusief uw documentatie - beschikbaar als naslagwerk en om opnieuw te kunnen gebruiken.

Inclusief documentenbeheer en rapportage

Inclusief documentenbeheer, digitaal archiveren en uitgebreide rapportagemogelijkheden.

Yucan genereert zowel uw evaluatierapporten en auditrapporten als behandellijsten, projectrapportage en periodeplannen in een overzichtelijke en eenvormige opmaak als schermversies, printversies en als PDF.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u