Deel:

Zelfstandig aan de slag met Onderzoekskaders

U wilt weten wat goed gaat en wat beter kan? U wilt uw team, school of onderwijsinstelling in conditie brengen en houden? Of u wilt zich voorbereiden op een bezoek van de Onderwijsinspectie?

Logo Inspectie van het Onderwijs

U organiseert het gemakkelijk in Yucan

U kiest het Onderzoekskader waar u mee wilt werken, u kiest wat u wilt doen. En kunt direct aan de slag. Yucan helpt u met uw nulmeting, voorbereiding en het beheer van alles rondom het Onderzoekskader en Inspectie. Zodat u het zelf kunt.

Uw Online Assistent, handleiding en werkomgeving ineen

Uw Onderzoeks-assistent en complete online evaluatie-, audit, ontwikkel-en beheeromgeving inclusief Onderwijskaders. Kant & klaar. Met een druk op de knop aan de slag.

Yucan ondersteunt u inhoudelijk en procesmatig bij het evalueren en toetsen van uw team, school of instelling, het opzetten en beheren van documentatie, analyses en uw evaluatie-, audit, verbeter- en ontwikkelprocessen.

Inclusief Inspectiekader vanaf € 374,- per jaar.

Inclusief:

 • Het gekozen onderzoekskader in begrijpelijke taal
 • Vrije ruimte voor eigen speerpunten, kwaliteitsaspecten en indicatoren
 • Handzame uitleg en aanwijzingen
 • Plan van aanpak & uw interne taakverdeling
 • Intake & ondersteuning
 • Inhoudelijk stappenplan
 • Documentenbeheer
 • Handzaam en geautomatiseerde rapportages, verslaglegging en output

Direct aan de slag met uw Onderzoekskader

Voor grotere en kleinere organisaties. Zowel op het niveau van het uitvoerende team als dat van de gehele school of instelling. U gebruikt Yucan naast en in combinatie met uw bestaande documentenbeheer-, publicatie- en managementsystemen. U kiest zelf wat u gebruikt en kunt altijd uitbreiden.

Alles staat voor u klaar. In de cloud. U kunt direct aan de slag!

U kiest wat u in Yucan wilt doen

U selecteert het gewenste Onderzoekskader. En de modules die u wilt gebruiken. U kunt naderhand altijd modules toevoegen.

 • Evaluatie module; zelfevaluatie, zodat u weet waar u staat
 • Inventariseren en toetsen op basis van het Onderzoekskader
 • Vastleggen en toetsen van uw eigen indicatoren en speerpunten
 • Inventariseren en beoordelen van wensen en eisen van stakeholders
 • Inventariseren en beoordelen van interne en externe invloeden
 • Bij ieder onderwerp toevoegen van documentatie en/of bewijsstukken
 • U bent op ieder moment optimaal voorbereid voor een eventueel inspectiebezoek
 • Audit module; voor een geobjectiveerd beeld van uw organisatie
 • Toetsen en beoordelen van uw processen en organisatie
 • Ontwikkelmodule; verbeteren & documenteren
 • Behandellijst met verbeterpunten
 • Inventariseren en beoordelen van risico's en kansen
 • Verbeterprojecten en periodieke plannen via handige formats
 • Documentatie en handboeken opzetten via handige formats

Starten, intake & procesondersteuning

Starten kunt u zelf direct en zelfstandig doen, door een systeem en werkwijze te kiezen. Yucan kan dit ook voor u doen. Deze opstartservice is kosteloos, maar we hebben dan natuurlijk gegevens van u nodig.

Yucan helpt u graag op weg! Bij aanschaf van uw assistent en werkomgeving is een intake en procesondersteuning inbegrepen.

Intake en ondersteuning worden telefonisch geboden. We bespreken de door u gewenste werkwijze, het plan van aanpak en we doorlopen samen met u de inhoud en processen in Yucan. De inbegrepen intake is maximaal 1 uur en verdere inbegrepen ondersteuning is gebaseerd op onze fair-use policy.

Zelf aan de slag

Binnen Yucan wordt alles zo aangeboden dat u geheel zelfstandig aan de slag kunt. Inclusief handzame ondersteunende informatie en uitleg. Alle werkzaamheden die u - ongeacht of u een adviseur in de arm neemt - zelf moet doen, kunt u zelf doen.

Of u het geheel zelfstandig kunt doen is onder andere afhankelijk van de kennis die binnen uw organisatie aanwezig is, of u mensen vrij kunt maken en natuurlijk uw behoefte aan een externe view op uw risico's, activiteiten, processen en samenhang. Een externe adviseur kan bovendien zeer behulpzaam zijn bij het oplijnen van het proces en het aanbrengen van focus, zonder dat interne verhoudingen onder druk komen te staan.

Of u nu zelfstandig aan de slag gaat of eventueel direct of later een adviseur inschakelt: U en uw adviseur kunnen binnen Yucan constructief en blijvend samenwerken. U nodigt uw adviseur uit in Yucan en houdt samen de regie. Zo houdt u het goed georganiseerd.

Advies en audit

U schakelt uw adviseur gericht in

In Yucan bereidt u zich zelfstandig voor en houdt u alles in eigen beheer. Alles wat u zelf moet en kunt doen, doet u zelf in Yucan. Door documentatie en evaluatie in Yucan ziet u wat u op de rit hebt en op welke onderwerpen u eventueel advies nodig hebt. U schakelt uw (organisatie-)adviseur gericht in, om u inhoudelijk bij te staan. U doet dit op de onderwerpen waar inbreng van extra kennis van uw specifieke processen en activiteiten nodig of wenselijk is. Uw adviseur kan ook in Yucan aan de slag!

(Peer) Audit

Een audit door een externe of een collega-organisatie kan behulpzaam zijn. Een (peer) audit staat los van zelfevaluatie en kan ook in Yucan worden uitgevoerd. De auditor kan daarin aan de slag, zodat u feedback uit de audit eenvoudig kunt opvolgen en het gehele proces in eigen beheer houdt.

Voor iedere school, bestuur of onderwijsinstelling

Yucan is voor grotere en kleinere scholen, besturen en onderwijsinstellingen. Voor enkel een zelfevaluatie of uw volledige kwaliteits-dossier. Georganiseerd op instellingsniveau, op bestuursniveau, per school of per onderwijsteam. Dat bepaalt u zelf op basis van wat het beste bij u past. En altijd een Onderzoekskader dat past bij uw werkveld. Starten met één school of opleiding? Of direct met uw gehele organisatie? Dat bepaalt u zelf.

Oorspronkelijk ontwikkeld voor het onderwijs. Inhoudelijke- en proces inrichting doorontwikkeld op basis van meer dan 12 jaar feedback uit het onderwijs. Smal of breed inzetbaar. Altijd passend en blijvend! Geen ingewikkelde IT-implementaties.

Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

De onderwerpen die in de onderzoekskaders aan bod komen, gaan over afspraken en randvoorwaarden voor het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen en resultaten. Belangrijk voor leerkrachten, onderwijsteams, de school, onderwijsinstelling, bestuur en toezichthouder. Los van verantwoording draait kwaliteitsmanagement in het onderwijs in feite om de interne opbrengst en daarmee de leerling.

In directe samenhang met eigen speerpunten en doelstellingen is een kader daarom een krachtig hulpmiddel om te richten op de zaken die er voor iedereen toe (moeten) doen. Reden te meer de onderwerpen structureel en in eigendom bij onderwijsteams te beleggen.

Allereerst als handvat en hulpmiddel met voor iedere betrokkene een eigen opbrengst. En vervolgens pas ten behoeve van de toch verplichte verantwoording. De eigen opbrengst als startpunt creëert eigenaarschap en draagvlak. Kwaliteitsmanagement in het onderwijs met een evidente opbrengst voor school, team, leerkracht en leerling.

Uw kwaliteitsmanagement en PDCA in 4 stappen op de rit

Yucan - In 4 stappen alles op de rit.

U kiest de modules die u wilt gebruiken

Of neem contact op voor advies over wat het beste bij uw school of onderwijsinstelling en doelstellingen past.

Waarderingskaders & Kwaliteitssystemen

Onderzoekskaders onderwijsinspectie in Yucan

Uw complete kwaliteitsmanagementsysteem inclusief waarderingskaders staat voor u klaar.

Alle waarderingskaders van de Onderwijsinspectie zijn standaard beschikbaar in Yucan. En bovendien altijd actueel. Daarnaast zijn er complete managementmodellen inclusief waarderingskaders & de organisatie- en resultaatgebieden van uw school of instelling beschikbaar.

 • Toegesneden op het werkveld van opleidingen, teams, directies, scholen, besturen en instellingen.
 • En met ruimte voor uw eigen onderwerpen, criteria en kwaliteitsaspecten

De combinatie van standaard en maatwerk waarmee u uw kwaliteitsmanagement direct goed en blijvend op de rit hebt en houdt. Alles staat voor u klaar. U kunt direct beginnen.

Bij onze producten vindt u per gekozen kader of managementmodel de volledige inhoud en door u te selecteren procesaanpak. U kunt dit daar ook direct downloaden (pdf).

Van informatie en beheersing naar ontwikkeling

Met behulp van Yucan gaat u van data naar doen. U maakt daartoe efficiënt gebruik van de informatie uit al uw bestaande systemen. Het werken aan kwaliteit en/of privacy beslaat immers alle processen en systemen in uw organisatie. Op basis van een onderzoeks- of waarderingskader of een AVG-Control oplossing bundelt u deze in Yucan tot één samenhangend en beheersbaar geheel. En vanuit het duidelijke beeld van waar u staat, start en beheert u in Yucan uw sturings-, verantwoordings-, accreditatie-, ontwikkel- en verbeterprocessen.

Uw opbrengst: verbetering, ontwikkeling en eigenaarschap

Uw kwaliteitsmanagementsysteem en sturings- en verantwoordingsprocessen zijn constructief geimplementeerd, overdraagbaar en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's.

Met Yucan kunt u inzicht en overzicht creëren op centraal niveau. Bijvoorbeeld ten behoeve van directie, staf of bovenschoolse organisatie. Scholen, locaties, afdelingen, faculteiten of teams kunnen zelf aan de slag binnen hun eigen kwaliteitsomgeving.

Met haar kwalitatieve benadering motiveert Yucan gebruikers om niet sec 'af te vinken op een lijstje', maar om een relevante inhoudelijke bijdrage te leveren. U biedt betrokkenen een kanaal om verbetersuggesties te doen bij onderwerpen die voor uw instelling van belang zijn en er ook voor hen toe doen.

Middels uitgebreide rapportagemogelijkheden kunt u op eenvoudige wijze relevante informatie presenteren aan het College van Bestuur, directie, management of ten behoeve van inspectie of accreditatie. Aggregatierapporten van meerdere evaluatieresultaten geven u een mooi overzicht van resultaten en verbetertrajecten van verschillende scholen, locaties, afdelingen of teams.

Jaarplannen, teamplannen enz. ontwikkelt u eenvoudig in Yucan volgens het door u gewenste format. Reeds beschikbare informatie over resultaten, verbeterpunten en verbetertrajecten en bijbehorende documenten voegt u met een druk op de knop in. Gemak dient de mens en het scheelt u een hoop tijd.

Heeft u zelf al een intranet of documenten beheeroplossing?

U kunt Yucan daar eenvoudig mee combineren.

Met Yucan organiseert u de processen die leiden tot de documentatie die u in en buiten Yucan kunt publiceren. En natuurlijk kunt u al eerder of elders uitgewerkte documentatie eenvoudig invoegen en gebruiken binnen de evaluatie-, audit-, ontwikkel en verbeterprocessen in Yucan. Binnen Yucan draait het allereerst om het proces en alles wat daarbij voor u komt kijken.

U kiest wat u gebruikt. Van enkel een evaluatie en rapportages tot en met het gestructureerd en in samenhang vastleggen van beleid, projecten en plannen. In- of exclusief documentenbeheer en in combinatie met uw bestaande oplossingen. Uw PDCA processen blijvend georganiseerd en beheersbaar.

Maatwerk en meer

Wilt u een maatwerkoplossing - al dan niet gebaseerd op één of meer Onderzoekskaders van uw keuze - aangevuld met uw eigen managementaspecten en indicatoren? Dat kan.

Maatwerk

Uiteraard kunt u ook werken met eigen maatwerk kaders. U kunt hierbij denken aan een vertaling van uw eigen speerpunten of procesbeschrijvingen naar evaluatie items. Ook de resultaten van tevredenheidsonderzoeken kunnen aanleiding geven tot het nader onder de loep nemen van thema's om tot constructieve verbetering te komen. Alle itemvormen en antwoordschalen zijn mogelijk en eenvoudig in te richten. Hetzij door u zelf, hetzij door ons. Achterliggende instellingen zijn overeenkomstig uw wens te hanteren.

NVAO

De accreditatienormen van de NVAO worden op aanvraag voor u beschikbaar gemaakt.

Referenties in het onderwijs

Yucan wordt door diverse onderwijsinstellingen gebruikt. Zo werkt zo'n 35% van alle ROC's en AOC's en een groeiend aanatl scholen in het Voortgezet- en Primair onderwijs met Yucan. Enkele voorbeelden zijn:

Het Graafschap College, Mondriaan, ROC West Brabant, MBO Utrecht, Grafisch Lyseum Utrecht, Eerste Christelijk Lyceum, De Amsterdamse MAVO, Praktijkschool Breda, OPO Ameland, Ubbo Emmius, Abbo Scholen, etc.

Benieuwd naar ervaringen van gebruikers? Neemt u gerust contact met ons op zodat wij u met hen in contact kunnen brengen.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u