Deel:

Onderzoekskaders in het onderwijs

U werkt met één of meer Onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie of moet daarmee aan de slag. U wilt weten waar u staat? Wat u voor elkaar hebt en op welke punten u kunt of moet verbeteren? En u zoekt een oplossing om uw dossier, evaluatie, audit, documentatie- en ontwikkelprocessen goed, blijvend en ook zelfstandig te organiseren?

De Onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie draaien om optimalisatie en kwaliteit. De inhoud is tot stand gekomen door samenwerking van inspectie en het onderwijsveld. Het gaat in op de zaken die door overheid, het onderwijsveld, van besturen tot en met docenten en het publiek belangrijk worden gevonden. Met gemeenschappelijk bepaalde eisen maar zeker ook ruimte voor eigen onderwerpen en speerpunten.

Een Onderzoekskader helpt u naar de juiste zaken te kijken en geeft aan wat u moet doen. Hoe u dat doet is afhankelijk van u, uw omgeving, uw activiteiten en uw organisatie. Kennis van uw organisatie heeft u al in huis. Yucan helpt u dit alles zelfstandig te beheren. Zowel procesmatig als inhoudelijk met aanwijzingen bij alles rondom het Onderzoekkader en uw werkveld.

Omdat en zodat u het zelf kunt!

Voor iedere school, bestuur of onderwijsinstelling

Yucan is voor grotere en kleinere scholen, besturen en onderwijsinstellingen. Voor enkel een zelfevaluatie of uw volledige kwaliteits-dossier. Georganiseerd op instellingsniveau, op bestuursniveau, per school of per onderwijsteam. Dat bepaalt u zelf op basis van wat het beste bij u past. En altijd een Onderzoekskader dat past bij uw werkveld.

Oorspronkelijk ontwikkeld voor het onderwijs. Inhoudelijke- en proces inrichting doorontwikkeld op basis van meer dan 12 jaar feedback uit het onderwijs. Smal of breed inzetbaar. Altijd passend en blijvend! Geen ingewikkelde IT-implementaties.

Alles staat voor u klaar. In de cloud. U kunt direct aan de slag!

Wat Yucan voor u doet

In Yucan ontwikkelt en beheert u zelfstandig uw eigen Kwaliteits-Dossiers!

Het ondersteunt u bij het opzetten en beheren van documentatie, analyses en uw evaluatie-, audit, verbeter- en ontwikkelprocessen.

 • Uw volledige dossier, handboeken en rapportages altijd onder handbereik.
 • Uw kant en klare online werkomgeving voor een enkele evaluatie t/m de volledige PDCA.
 • Inclusief alle daarbij benodigde tooling en onderzoekskader dat voor u van toepassing is.
 • Waarin natuurlijk eigen onderwerpen en speerpunten kunt toevoegen,
 • Yucan helpt u deze processen zelfstandig en blijvend te organiseren en optimaliseren.
 • Inclusief handige formats voor projecten, jaarplannen, procedures, beleid en handboeken
 • Inclusief management, rapportage en verslaglegging.
 • Inclusief documentenbeheer voor onderbouwing en bewijsstukken.
 • Handzaam en overzichtelijk aangeboden.
 • Zo weet u waar u staat en waarmee u aan de gang moet.
 • In control en op ieder moment optimaal voorbereid voor een eventueel inspectiebezoek.

U gebruikt Yucan eventueel naast en in combinatie met uw bestaande documentenbeheer-, publicatie- en managementsystemen.

Alles staat voor u klaar

Werken met inspectiekaders voor het onderwijs in Yucan

Uw complete online evaluatie-, audit en ontwikkelomgeving inclusief Onderzoekskader van de inspectie. U wordt steeds ondersteund met handzame aanwijzingen en checks m.b.t. het gekozen kader. Of u nu een grotere onderwijsinstelling, bestuur met scholen of enkele school bent, u kunt direct en zelfstandig of i.s.m. uw adviseur aan de slag en hebt alles in eigen beheer!

 • Alleen centraal georganiseerd
 • Of ook direct per school, team of opleiding

U kunt direct beginnen!

Yucan ondersteunt de volledige PDCA, maar u kiest wat u wilt doen en kunt op ieder moment zelfstandig uitbreiden:

 • Zelfevaluaties uitvoeren op het gekozen Onderzoekskader
 • Audits uitvoeren
 • Procedures, beleid en handboeken uitwerken en publiceren
 • Risico- en impact analyses uitvoeren op verbeterpunten
 • Behandellijsten met verbeterpunten opstellen en prioriteren
 • Verbeter- en ontwikkelprojecten inrichten, verdelen en voortgang beheren
 • Lange termijn plannen inrichten en beheren
 • Eenvoudig publiceren en rapporteren (inclusief geaggreerde statussen en stand van zaken)

Met een druk op de knop zelfstandig aan de slag!

Alles direct, toegankelijk en blijvend georganiseerd. Laagdrempelig in prijs, vereist kennisniveau en inspanning. Natuurlijk is ieder nieuw systeem even wennen maar er is geen ingewikkelde implementatie, begeleiding of training nodig. U nodigt uw adviseurs eventueel uit om mee te kijken en te werken. En u plaatst Yucan eenvoudig naast uw bestaande systemen! De output van Yucan publiceert u met een druk op de knop in uw bestaande intranet of documenten beheeromgeving.

Direct aan de slag!

 1. Kies een Onderzoekskader
 2. Selecteer wat u wilt doen
 3. Nodig betrokkenen uit
 4. Activeer uw werkomgeving en begin direct!

Zien hoe het voor u werkt

De snelste en beste impressie heeft u door een kant en klare demo te bekijken. Bekijk onze demo's met voorbeeldinhoud voor het onderwijs. U ziet snel hoe u met Yucan kunt starten en dat u en uw collega's eenvoudig met Yucan zullen kunnen werken.

Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

De onderwerpen die in de onderzoekskaders aan bod komen, gaan over afspraken en randvoorwaarden voor het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen en resultaten. Belangrijk voor leerkrachten, onderwijsteams, de school, onderwijsinstelling, bestuur en toezichthouder. Los van verantwoording draait kwaliteitsmanagement in het onderwijs in feite om de interne opbrengst en daarmee de leerling.

In directe samenhang met eigen speerpunten en doelstellingen is een kader daarom een krachtig hulpmiddel om te richten op de zaken die er voor iedereen toe (moeten) doen. Reden te meer de onderwerpen structureel en in eigendom bij onderwijsteams te beleggen. Allereerst als handvat en hulpmiddel met voor iedere betrokkene een eigen opbrengst. En vervolgens pas ten behoeve van de toch verplichte verantwoording. De eigen opbrengst als startpunt creëert eigenaarschap en draagvlak. Kwaliteitsmanagement in het onderwijs met een evidente opbrengst voor school, team, leerkracht en leerling.

Voor één of meerdere scholen of opleidingen samen

Ontwikkeld op basis van 12 jaar ervaring in het onderwijs. Uw complete online oplossing voor evaluatie & ontwikkeling. Kwaliteitsmanagement inclusief evaluatie, uitwerking en beheer van kwaliteitshandboeken en procesbeschrijvingen, automatische rapportage en documentenbeheer. Starten met één school of opleiding? Of direct met uw gehele organisatie? Dat bepaalt u zelf. U kunt direct en zelfstandig aan de slag!

Uw kwaliteitsmanagement en PDCA in 4 stappen op de rit

Yucan - In 4 stappen alles op de rit.

Start een gratis demo en laat u adviseren!

Start een gratis demo om te zien wat uw inzet van Yucan voor u kan betekenen.

Yucan biedt u veel en is zeer volledig. Neem daarom - geheel kosteloos - contact op met één van onze adviseurs om uw demo samen te doorlopen. Binnen 10 minuten heeft u een totaal beeld, u ziet direct hoe u alles rondom het onderzoekskader en uw volledige management doelmatig en zelfstandig organiseert.

Tel: 020 - 5305053

Oppakken - Oplossen - Op de rit

Stap 1: Starten

 • Bepaal welke scholen of teams aan de slag gaan en stel uw team samen.
 • Kies per school of team een verantwoordelijke en eventueel extra betrokkenen.
 • Kies per school of team het relevante onderzoekskader (altijd inclusief alle ruimte voor eigen onderwerpen en speerpunten).
 • Kies een aanpak (wat en hoe wilt u te werk gaan).
 • Verdeel de rollen en start met een druk op de knop , per school of team, een eigen werk- en managementomgeving met de aanpak van uw keuze.

Stap 2: Uw foto

Binnen één dag maakt u zelf de complete foto van uw school, scholen of teams. Het team inventariseert de belangrijke punten, processen en doet een globale check op het onderzoekskader. Zo weet iedereen wat aan de orde moet komen en krijgt u een totaalbeeld van wat goed gaat en waar verbetering mogelijk of nodig is. En hebt u een complete behandellijst met al uw verbeterpunten op een rij.

U kunt daarbij direct een compacte risicoanalyse uitvoeren en prioriteren. En als nodig heeft u op ieder moment met een druk op de knop overzichten en rapporten beschikbaar.

Stap 3: Verbeteren & ontwikkelen

U weet waar u staat en waar u mee aan de slag wilt gaan. U start en beheert uw verbeterprojecten en bijvoorbeeld ook actielijsten. Deze belegt u eenvoudig bij de teamleden of bijvoorbeeld proceseigenaren. De voortgang en status hebt u altijd goed in beeld. Maken uw projecten onderdeel uit van uw jaarplan? Koppel deze dan eenvoudig aan het jaarplan dat u ook in Yucan kunt vastleggen. Dat scheelt werk en tijd.

Uw proceskaarten, procedures en handboeken definieert u eenvoudig in Yucan. Praktische formats die u helpen de belangrijke onderwerpen in beeld te houden. Zo weet u dat uw beschrijvingen gaan voldoen. U kunt de uitwerkingen verdelen over teamleden en proceseigenaren, en regie houden door revisie data op te geven. Yucan stuurt de betrokkenen automatisch bericht. En met een druk op de knop heeft u uw actuele documentatie als pdf beschikbaar.

Stap 4: Onderhouden

Uw organisatie ontwikkelt zich, verbetert en verandert. En de voortgang van projecten verdient aandacht. U wilt weten of ze het gewenste effect sorteren. Dat effect heeft u altijd in beeld door met het team uw foto regelmatig te actualiseren. Met niet meer dan een uur per week hebt en houdt u voortgang en effect van al uw projecten in Yucan eenvoudig in beeld. En waar nodig stuurt u bij.

Kunt u het zelf?

Ja en nee.

Binnen Yucan wordt alles zo aangeboden dat u in principe geheel zelfstandig aan de slag kunt. Inclusief handzame ondersteunende informatie en uitleg. Alle werkzaamheden die u - ongeacht of u een adviseur in de arm neemt - zelf moet doen, kunt u zelf doen.

Of u het geheel zelfstandig kunt doen is onder andere afhankelijk van de kennis die binnen uw organisatie aanwezig is, of u mensen vrij kunt maken en natuurlijk uw behoefte aan een externe view op uw risico's, activiteiten, processen en samenhang. Een externe adviseur kan bovendien zeer behulpzaam zijn bij het oplijnen van het proces en het aanbrengen van focus, zonder dat interne verhoudingen onder druk komen te staan.

Of u nu zelfstandig aan de slag gaat of eventueel direct of later een adviseur inschakelt: U en uw adviseur kunnen binnen Yucan constructief en blijvend samenwerken. U nodigt uw adviseur uit in Yucan en houdt samen de regie. Zo houdt u het goed georganiseerd.

Heeft u zelf al een intranet of documenten beheeroplossing?

U kunt Yucan daar eenvoudig mee combineren.

Met Yucan organiseert u de processen die leiden tot de documentatie die u in en buiten Yucan kunt publiceren. En natuurlijk kunt u al eerder of elders uitgewerkte documentatie eenvoudig invoegen en gebruiken binnen de evaluatie-, audit-, ontwikkel en verbeterprocessen in Yucan. Binnen Yucan draait het allereerst om het proces en alles wat daarbij voor u komt kijken.

U kiest wat u gebruikt. Van enkel een evaluatie en rapportages tot en met het gestructureerd en in samenhang vastleggen van beleid, projecten en plannen. In- of exclusief documentenbeheer en in combinatie met uw bestaande oplossingen. Uw PDCA processen blijvend georganiseerd en beheersbaar.

Bekijk de introductie voor het onderwijs

Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

Informatieve animatie over de inzetbaarheid en opbrengsten in en voor het onderwijs; Onderwijsinstellingen, scholen, opleidingen

Yucan als integraal kwaliteitsmanagementsysteem waarin de volledige PDCA cyclus voor het onderwijs wordt ondersteund. Voor bijvoorbeeld onderwijsmanagement op basis van de inspectiekaders (en kaders en HKZ normen voor dagopvang) met als doel de kwaliteit van scholen en onderwijsinstellingen structureel te vergroten.

De PDCA, modules en uw werkwijze

In Yucan start u uw eigen werk- en managementruimte op basis van een onderzoekskader. De PDCA in Yucan helpt u vervolgens structureel en blijvend bij evaluatie, accreditatie, organisatieontwikkeling, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement.

Evaluatie en audit laten zien waar u staat. Verbeterpunten worden zichtbaar. Via een handig hulpmiddel worden risico en impact bepaald en prioriteiten gesteld. Verbetertrajecten worden gericht geïnitieerd. En bij het opstellen van plannen integreert u met een druk op de knop alle relevante informatie. En natuurlijk inclusief documentenbeheer en uitgebreide rapportage mogelijkheden.

Of u een grote instelling bent en Yucan integraal instellingsbreed wilt inzetten, of een enkele school, team, afdeling of opleiding een instrument voor evaluatie of audit wilt bieden, voor Yucan maakt het geen verschil. Yucan is volledig schaalbaar. Zowel van verantwoording naar kwaliteitsmanagement, als van een individuele evaluatie naar een instellingsbrede aanpak. Wilt u alleen gebruik maken van de auditmodule, of alleen de evaluatiemodule, individueel of in teamverband, met of zonder ontwikkelmodule? Het is allemaal mogelijk. Ook tussentijds opschalen is geen enkel punt.

Waarderingskaders & Kwaliteitssystemen

Onderzoekskaders onderwijsinspectie in Yucan

Uw complete kwaliteitsmanagementsysteem inclusief waarderingskaders staat voor u klaar.

Alle waarderingskaders van de Onderwijsinspectie zijn standaard beschikbaar in Yucan. En bovendien altijd actueel. Daarnaast zijn er complete managementmodellen inclusief waarderingskaders & de organisatie- en resultaatgebieden van uw school of instelling beschikbaar.

 • Toegesneden op het werkveld van opleidingen, teams, directies, scholen, besturen en instellingen.
 • En met ruimte voor uw eigen onderwerpen, criteria en kwaliteitsaspecten

De combinatie van standaard en maatwerk waarmee u uw kwaliteitsmanagement direct goed en blijvend op de rit hebt en houdt. Alles staat voor u klaar. U kunt direct beginnen.

Bij onze producten vindt u per gekozen kader of managementmodel de volledige inhoud en door u te selecteren procesaanpak. U kunt dit daar ook direct downloaden (pdf).

Van informatie en beheersing naar ontwikkeling

Met behulp van Yucan gaat u van data naar doen. U maakt daartoe efficiënt gebruik van de informatie uit al uw bestaande systemen. Het werken aan kwaliteit en/of privacy beslaat immers alle processen en systemen in uw organisatie. Op basis van een onderzoeks- of waarderingskader of een AVG-Control oplossing bundelt u deze in Yucan tot één samenhangend en beheersbaar geheel. En vanuit het duidelijke beeld van waar u staat, start en beheert u in Yucan uw sturings-, verantwoordings-, accreditatie-, ontwikkel- en verbeterprocessen.

Opbrengst: verbetering en ontwikkeling

Met Yucan kunt u inzicht en overzicht creëren op centraal niveau. Bijvoorbeeld ten behoeve van directie, staf of bovenschoolse organisatie. Scholen, locaties, afdelingen, faculteiten of teams kunnen zelf aan de slag binnen hun eigen kwaliteitsomgeving.

Met haar kwalitatieve benadering motiveert Yucan gebruikers om niet sec 'af te vinken op een lijstje', maar om een relevante inhoudelijke bijdrage te leveren. U biedt betrokkenen een kanaal om verbetersuggesties te doen bij onderwerpen die voor uw instelling van belang zijn en er ook voor hen toe doen.

Middels uitgebreide rapportagemogelijkheden kunt u op eenvoudige wijze relevante informatie presenteren aan het College van Bestuur, directie, management of ten behoeve van inspectie of accreditatie. Aggregatierapporten van meerdere evaluatieresultaten geven u een mooi overzicht van resultaten en verbetertrajecten van verschillende scholen, locaties, afdelingen of teams.

Jaarplannen, teamplannen enz. ontwikkelt u eenvoudig in Yucan volgens het door u gewenste format. Reeds beschikbare informatie over resultaten, verbeterpunten en verbetertrajecten en bijbehorende documenten voegt u met een druk op de knop in. Gemak dient de mens en het scheelt u een hoop tijd.

Uw kwaliteitsmanagementsysteem is constructief geimplementeerd, overdraagbaar en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's.

Uw school of onderwijsinstelling

Of u nu een compacte of uitgebreide organisatie heeft, Yucan is geschikt voor alle typen organisaties en alle soorten van onderwijs:

 • Universitair en Hoger Onderwijs (NVAO schema's),
 • Middelbaar Beroepsonderwijs (onderzoekskaders onderwijsinspectie),
 • Voortgezet Onderwijs (onderzoekskaders onderwijsinspectie),
 • Primair Onderwijs (onderzoekskaders onderwijsinspectie, HKZ normen BSO, VSO),
 • Speciaal Onderwijs (onderzoekskaders onderwijsinspectie).
 • Samenwerkingsverbanden (onderzoekskaders onderwijsinspectie),
 • Voorschoolse educatie (onderzoekskaders onderwijsinspectie, HKZ normen BSO, VSO),
 • Exameninstellingen (onderzoekskaders onderwijsinspectie)

Met Yucan heeft u uw eigen evaluatie-, audit- ontwqikkelings- en verantwoordingsproces of ook uw kwaliteitsmanagementsysteem direct op orde. U werkt aan evaluatie en ontwikkeling en u bent altijd voorbereid op een bezoek van de onderwijsinspectie.

Maatwerk en meer

Wilt u een maatwerkoplossing - al dan niet gebaseerd op één of meer Onderzoekskaders van uw keuze - aangevuld met uw eigen managementaspecten en indicatoren? Dat kan.

Maatwerk

Uiteraard kunt u ook werken met eigen maatwerk kaders. U kunt hierbij denken aan een vertaling van uw eigen speerpunten of procesbeschrijvingen naar evaluatie items. Ook de resultaten van tevredenheidsonderzoeken kunnen aanleiding geven tot het nader onder de loep nemen van thema's om tot constructieve verbetering te komen. Alle itemvormen en antwoordschalen zijn mogelijk en eenvoudig in te richten. Hetzij door u zelf, hetzij door ons. Achterliggende instellingen zijn overeenkomstig uw wens te hanteren.

NVAO

De accreditatienormen van de NVAO worden op aanvraag voor u beschikbaar gemaakt.

Referenties in het onderwijs

Yucan wordt door diverse onderwijsinstellingen gebruikt. Zo werkt zo'n 35% van alle ROC's en AOC's en een groeiend aanatl scholen in het Voortgezet- en Primair onderwijs met Yucan. Enkele voorbeelden zijn:

Het Graafschap College, Mondriaan, ROC West Brabant, MBO Utrecht, Grafisch Lyseum Utrecht, Eerste Christelijk Lyceum, De Amsterdamse MAVO, Praktijkschool Breda, OPO Ameland, Ubbo Emmius, Abbo Scholen, etc.

Benieuwd naar ervaringen van gebruikers? Neemt u gerust contact met ons op zodat wij u met hen in contact kunnen brengen.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u