Deel:

Onderzoekskaders in het onderwijs

Bent u op zoek naar een complete oplossing voor het werken met onderzoekskaders en kwaliteitsmanagement binnen uw school of instelling? Een kwaliteitsoplossing die u goed, snel, doelmatig en blijvend kunt inzetten? Een oplossing met lage kosten en een duidelijke opbrengst?

In Yucan staat alles voor u klaar

Yucan biedt u de combinatie van systeem en inhoud. Kant en klaar en afgestemd op uw werkterrein. Zowel inhoud als proces zijn compleet, doordacht en passen bij uw organisatie. Laagdrempelig in prijs, vereist kennisniveau en inspanning. Met een druk op de knop heeft u alles op de rit!

Van evaluatie t/m de ontwikkeling van handboeken. De volledige PDCA en verslaglegging. Alles direct en blijvend georganiseerd. Geen ingewikkelde implementatie, inrichting of trainingen nodig. En u plaatst Yucan eenvoudig tussen uw bestaande systemen.

Voor één of meerdere scholen of opleidingen samen

Ontwikkeld op basis van 12 jaar ervaring in het onderwijs. Uw complete online oplossing voor evaluatie & ontwikkeling. Kwaliteitsmanagement inclusief evaluatie, uitwerking en beheer van kwaliteitshandboeken en procesbeschrijvingen, automatische rapportage en documentenbeheer. Starten met één school of opleiding? Of direct met uw gehele organisatie? Dat bepaalt u zelf. U kunt direct en zelfstandig aan de slag!

Uw kwaliteitsmanagement in 4 stappen op de rit

Yucan - In 4 stappen alles op de rit.

Start een gratis demo en laat u adviseren!

Start een gratis demo om te zien wat uw inzet van Yucan voor u kan betekenen.

Yucan biedt u veel en is zeer volledig. Neem daarom - geheel kosteloos - contact op met één van onze adviseurs om uw demo samen te doorlopen. Binnen 10 minuten heeft u een totaal beeld, u ziet direct hoe u alles rondom het onderzoekskader en uw volledige management doelmatig en zelfstandig organiseert.

Tel: 020 - 5305053

Oppakken - Oplossen - Op de rit

Stap 1: Starten

 • Bepaal welke scholen of teams aan de slag gaan en stel uw team samen.
 • Kies per school of team een verantwoordelijke en eventueel extra betrokkenen.
 • Kies per school of team het relevante onderzoekskader (altijd inclusief alle ruimte voor eigen onderwerpen en speerpunten).
 • Kies een aanpak (wat en hoe wilt u te werk gaan).
 • Verdeel de rollen en start met een druk op de knop , per school of team, een eigen werk- en managementomgeving met de aanpak van uw keuze.

Stap 2: Uw foto

Binnen één dag maakt u zelf de complete foto van uw school, scholen of teams. Het team inventariseert de belangrijke punten, processen en doet een globale check op het onderzoekskader. Zo weet iedereen wat aan de orde moet komen en krijgt u een totaalbeeld van wat goed gaat en waar verbetering mogelijk of nodig is. En hebt u een complete behandellijst met al uw verbeterpunten op een rij.

U kunt daarbij direct een compacte risicoanalyse uitvoeren en prioriteren. En als nodig heeft u op ieder moment met een druk op de knop overzichten en rapporten beschikbaar.

Stap 3: Verbeteren & ontwikkelen

U weet waar u staat en waar u mee aan de slag wilt gaan. U start en beheert uw verbeterprojecten en bijvoorbeeld ook actielijsten. Deze belegt u eenvoudig bij de teamleden of bijvoorbeeld proceseigenaren. De voortgang en status hebt u altijd goed in beeld. Maken uw projecten onderdeel uit van uw jaarplan? Koppel deze dan eenvoudig aan het jaarplan dat u ook in Yucan kunt vastleggen. Dat scheelt werk en tijd.

Uw proceskaarten, procedures en handboeken definieert u eenvoudig in Yucan. Praktische formats die u helpen de belangrijke onderwerpen in beeld te houden. Zo weet u dat uw beschrijvingen gaan voldoen. U kunt de uitwerkingen verdelen over teamleden en proceseigenaren, en regie houden door revisie data op te geven. Yucan stuurt de betrokkenen automatisch bericht. En met een druk op de knop heeft u uw actuele documentatie als pdf beschikbaar.

Stap 4: Onderhouden

Uw organisatie ontwikkelt zich, verbetert en verandert. En de voortgang van projecten verdient aandacht. U wilt weten of ze het gewenste effect sorteren. Dat effect heeft u altijd in beeld door met het team uw foto regelmatig te actualiseren. Met niet meer dan een uur per week hebt en houdt u voortgang en effect van al uw projecten in Yucan eenvoudig in beeld. En waar nodig stuurt u bij.

Kunt u het zelf?

Ja en nee.

Binnen Yucan wordt alles zo aangeboden dat u in principe geheel zelfstandig aan de slag kunt. Inclusief handzame ondersteunende informatie en uitleg. Alle werkzaamheden die u - ongeacht of u een adviseur in de arm neemt - zelf moet doen, kunt u zelf doen.

Of u het geheel zelfstandig kunt doen is onder andere afhankelijk van de kennis die binnen uw organisatie aanwezig is, of u mensen vrij kunt maken en natuurlijk uw behoefte aan een externe view op uw risico's, activiteiten, processen en samenhang. Een externe adviseur kan bovendien zeer behulpzaam zijn bij het oplijnen van het proces en het aanbrengen van focus, zonder dat interne verhoudingen onder druk komen te staan.

Of u nu zelfstandig aan de slag gaat of eventueel direct of later een adviseur inschakelt: U en uw adviseur kunnen binnen Yucan constructief en blijvend samenwerken. U nodigt uw adviseur uit in Yucan en houdt samen de regie. Zo houdt u het goed georganiseerd.

Bekijk de introductie voor het onderwijs

Informatieve animatie over de inzetbaarheid en opbrengsten in en voor het onderwijs; Onderwijsinstellingen, scholen, opleidingen

Yucan als integraal kwaliteitsmanagementsysteem waarin de volledige PDCA cyclus voor het onderwijs wordt ondersteund. Voor bijvoorbeeld onderwijsmanagement op basis van de inspectiekaders (en kaders en HKZ normen voor dagopvang) met als doel de kwaliteit van scholen en onderwijsinstellingen structureel te vergroten.

Zien hoe het voor u werkt

Vanzelfsprekend is een eerste indruk van de software zelf belangrijk. Het eenvoudigste is via onderstaande link een aantal introductie-video's te bekijken. U ziet snel hoe u met Yucan kunt starten en dat u en uw collega's eenvoudig met Yucan zullen kunnen werken.

De PDCA, modules en uw werkwijze

In Yucan start u uw eigen werk- en managementruimte op basis van een onderzoekskader. De PDCA in Yucan helpt u vervolgens structureel en blijvend bij evaluatie, accreditatie, organisatieontwikkeling, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement.

Evaluatie en audit laten zien waar u staat. Verbeterpunten worden zichtbaar. Via een handig hulpmiddel worden risico en impact bepaald en prioriteiten gesteld. Verbetertrajecten worden gericht geïnitieerd. En bij het opstellen van plannen integreert u met een druk op de knop alle relevante informatie. En natuurlijk inclusief documentenbeheer en uitgebreide rapportage mogelijkheden.

Of u een grote instelling bent en Yucan integraal instellingsbreed wilt inzetten, of een enkele school, team, afdeling of opleiding een instrument voor evaluatie of audit wilt bieden, voor Yucan maakt het geen verschil. Yucan is volledig schaalbaar. Zowel van verantwoording naar kwaliteitsmanagement, als van een individuele evaluatie naar een instellingsbrede aanpak. Wilt u alleen gebruik maken van de auditmodule, of alleen de evaluatiemodule, individueel of in teamverband, met of zonder ontwikkelmodule? Het is allemaal mogelijk. Ook tussentijds opschalen is geen enkel punt.

Waarderingskaders & Kwaliteitssystemen

Onderzoekskaders onderwijsinspectie in Yucan

Uw complete kwaliteitsmanagementsysteem inclusief waarderingskaders staat voor u klaar.

Alle waarderingskaders van de Onderwijsinspectie zijn standaard beschikbaar in Yucan. En bovendien altijd actueel. Daarnaast zijn er complete managementmodellen inclusief waarderingskaders & de organisatie- en resultaatgebieden van uw school of instelling beschikbaar.

 • Toegesneden op het werkveld van opleidingen, teams, directies, scholen, besturen en instellingen.
 • En met ruimte voor uw eigen onderwerpen, criteria en kwaliteitsaspecten

De combinatie van standaard en maatwerk waarmee u uw kwaliteitsmanagement direct goed en blijvend op de rit hebt en houdt. Alles staat voor u klaar. U kunt direct beginnen.

Bij onze producten vindt u per gekozen kader of managementmodel de volledige inhoud en door u te selecteren procesaanpak. U kunt dit daar ook direct downloaden (pdf).

Van informatie en beheersing naar ontwikkeling

Met behulp van Yucan gaat u van data naar doen. U maakt daartoe efficiënt gebruik van de informatie uit al uw bestaande systemen. Het werken aan kwaliteit en/of privacy beslaat immers alle processen en systemen in uw organisatie. Op basis van een onderzoeks- of waarderingskader of een AVG-Control oplossing bundelt u deze in Yucan tot één samenhangend en beheersbaar geheel. En vanuit het duidelijke beeld van waar u staat, start en beheert u in Yucan uw sturings-, verantwoordings-, accreditatie-, ontwikkel- en verbeterprocessen.

Opbrengst: verbetering en ontwikkeling

Met Yucan kunt u inzicht en overzicht creëren op centraal niveau. Bijvoorbeeld ten behoeve van directie, staf of bovenschoolse organisatie. Scholen, locaties, afdelingen, faculteiten of teams kunnen zelf aan de slag binnen hun eigen kwaliteitsomgeving.

Met haar kwalitatieve benadering motiveert Yucan gebruikers om niet sec 'af te vinken op een lijstje', maar om een relevante inhoudelijke bijdrage te leveren. U biedt betrokkenen een kanaal om verbetersuggesties te doen bij onderwerpen die voor uw instelling van belang zijn en er ook voor hen toe doen.

Middels uitgebreide rapportagemogelijkheden kunt u op eenvoudige wijze relevante informatie presenteren aan het College van Bestuur, directie, management of ten behoeve van inspectie of accreditatie. Aggregatierapporten van meerdere evaluatieresultaten geven u een mooi overzicht van resultaten en verbetertrajecten van verschillende scholen, locaties, afdelingen of teams.

Jaarplannen, teamplannen enz. ontwikkelt u eenvoudig in Yucan volgens het door u gewenste format. Reeds beschikbare informatie over resultaten, verbeterpunten en verbetertrajecten en bijbehorende documenten voegt u met een druk op de knop in. Gemak dient de mens en het scheelt u een hoop tijd.

Uw kwaliteitsmanagementsysteem is constructief geimplementeerd, overdraagbaar en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's.

Uw school of onderwijsinstelling

Of u nu een compacte of uitgebreide organisatie heeft, Yucan is geschikt voor alle typen organisaties en alle soorten van onderwijs:

 • Universitair en Hoger Onderwijs (NVAO schema's),
 • Middelbaar Beroepsonderwijs (onderzoekskaders onderwijsinspectie),
 • Voortgezet Onderwijs (onderzoekskaders onderwijsinspectie),
 • Primair Onderwijs (onderzoekskaders onderwijsinspectie, HKZ normen BSO, VSO),
 • Speciaal Onderwijs (onderzoekskaders onderwijsinspectie).
 • Samenwerkingsverbanden (onderzoekskaders onderwijsinspectie),
 • Voorschoolse educatie (onderzoekskaders onderwijsinspectie, HKZ normen BSO, VSO),
 • Exameninstellingen (onderzoekskaders onderwijsinspectie)

Met Yucan heeft u uw eigen verantwoordingsproces en kwaliteitsmanagementsysteem direct op orde. U werkt aan evaluatie en ontwikkeling en u bent altijd voorbereid op een bezoek van de onderwijsinspectie.

Referenties in het onderwijs

Yucan wordt door diverse onderwijsinstellingen gebruikt. Zo werkt zo'n 35% van alle ROC's en AOC's en een groeiend aanatl scholen in het Voortgezet- en Primair onderwijs met Yucan. Enkele voorbeelden zijn:

Het Graafschap College, Mondriaan, ROC West Brabant, MBO Utrecht, Grafisch Lyseum Utrecht, Eerste Christelijk Lyceum, De Amsterdamse MAVO, Praktijkschool Breda, OPO Ameland, Ubbo Emmius, Abbo Scholen, etc.

Benieuwd naar ervaringen van gebruikers? Neemt u gerust contact met ons op zodat wij u met hen in contact kunnen brengen.

Maatwerk en meer

Maatwerk

Uiteraard kunt u ook werken met eigen maatwerk kaders. U kunt hierbij denken aan een vertaling van uw eigen speerpunten of procesbeschrijvingen naar evaluatie items. Ook de resultaten van tevredenheidsonderzoeken kunnen aanleiding geven tot het nader onder de loep leggen van thema's om tot constructieve verbetering te komen. Alle itemvormen en antwoordschalen zijn mogelijk en eenvoudig in te richten. Hetzij door u zelf, hetzij door ons. Achterliggende rekenmodellen en normen zijn overeenkomstig uw wens te hanteren.

NVAO

De accreditatienormen van de NVAO worden op aanvraag voor u beschikbaar gemaakt.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u