Deel:

Planontwikkeling

U weet waar u staat, waar uw risico's liggen en waar u prioriteit aan moet of wilt geven. Een onderbouwd vertrekpunt voor verbetering en ontwikkeling. U hebt de door u geprioriteerde verbeterpunten omgezet in concrete en haalbare verbeterplannen en projecten. Projecten die u niet uit het oog verliest en die u binnen Yucan met een druk op de knop kunt integreren in uw periodeplan, jaarplan, kwaliteitsplan, afdelingsplan of businessplan.

Plannen

Ontwikkelen en verbeteren in Yucan: Jaarplannen

In uw jaar-, team of periodeplan stelt u uw doelen voor het komende jaar en beschrijft u de activiteiten die u onderneemt om deze te behalen. Een plan en vooruitblik waarin de geleerde lessen uit het afgelopen jaar of jaren worden vertaald naar concrete toekomstgerichte acties. In Yucan kunt u uw plannen schrijven en deelplannen, verbeterpunten en projecten eenvoudig automatisch integreren.

  • Legio goed doordachte standaard formats beschikbaar
  • Alle wenselijke formats mogelijk (maatwerk bij maatwerk standaarden)
  • Ontwikkeling van jaarplannen en deelplannen als team-, afdelings-, of professionaliseringsplannen
  • Gedefinieerde jaarplannen eenvoudig te kopieren naar volgende periodes om daar bij te stellen.

Met een druk op de knop heeft u een compleet plan. U bespaart tijd door het eenvoudig integreren van:

  • Uitkomsten uit evaluatie en audit
  • (Delen van) Uw behandellijst: Vastgestelde verbeterpunten, impact, risico en prioriteitstelling
  • Projecten die u al heeft aangemaakt
  • En natuurlijk met een druk op de knop beschikbaar als rapport (printversie en Pdf).

Ontwikkelmodule in beeld

schematisch: ontwikkelen in de ontwikkelmodule

Compacte weergave van de onderdelen van de ontwikkelmodule met een indruk van de benodigde handelingen. De projectdefinitie en het opstellen van jaarplannen maken onderdeel uit van de laatste 2 stappen.

Hoe werkt de planmodule

Introductievieo voor het werken met periodeplannen in Yucan, waarin u als teamleader samen kunt werken met één of meerdere reviewers in de rol van manager en aangewezen betrokkenen.

Hoe nu verder met het verbeterplan?

Yucan is cyclisch. De gehele PDCA-cyclus wordt blijvend ondersteund. Goed onderbouwde plannen zijn het startpunt voor verbetering en ontwikkeling. Alles wat u heeft vastgesteld en geformuleerd blijft voor u beschikbaar. In de volgende meetperiode werkt u aan verbetering en doet een nieuwe meting om te zien wat u dan heeft bereikt.

Bij uw nieuwe evaluatie heeft u uw conclusies uit de vorige periode direct bij de hand om zo nodig te kopieren. Dat bespaart u tijd. U kunt verder werken aan de projecten die u heeft gedefinieerd. Yucan is en blijft daartoe voor u beschikbaar.