Deel:

Projectbeheer

U weet waar u staat, waar uw risico's liggen en waar u prioriteit aan moet of wilt geven. Een onderbouwd vertrekpunt voor verbetering en ontwikkeling. Yucan helpt u de door u geprioriteerde verbeterpunten om te zetten in concrete en haalbare projecten. Projecten die u niet uit het oog verliest.

Projecten

Impressie software: ontwikkelen en verbeteren van projecten

Het oppakken van verbeterpunten betekent het concreet ondernemen van stappen om negatieve afwijkingen ten opzichte van uw doelstellingen of normen te minimaliseren en verbetering vorm te geven.

De Yucan project software (module) staat voor project management 'light'. Projectmatig werken op basis van verbeterpunten. Met een druk op de knop creeert u projecten in ieder gewenst format. De punten die u wilt verbeteren integreert u eenvoudig in projecten. En in al uw rapportages ziet u terug dat er stappen worden ondernomen.

  • Legio goed doordachte standaard projectformats beschikbaar
  • Alle wenselijke projectformats mogelijk (maatwerk bij maatwerk standaarden)
  • Projectleider aan projecten koppelen en uitnodigen
  • Tussentijdse rapportages en vervaldatum met e-mail reminder
  • Relevante verbeterpunten eenvoudig te integreren
  • Overzicht in voortgangsstatus
  • Actuele projecten blijven beschikbaar in volgende meetperiodes

In de ontwikkelmodule kunt u hier aangemaakte projecten eenvoudig en op tijdbesparende wijze opnemen in uw jaar-, team,- of ander overkoepelend periodeplan.

Ontwikkelmodule in beeld

Schema planmodule

Compacte weergave van de onderdelen van de ontwikkelmodule met een indruk van de benodigde handelingen. De projectdefinitie en het opstellen van jaarplannen maken onderdeel uit van de laatste 2 stappen.

Hoe werkt de projectmodule

Introductie-video voor het werken met projecten in Yucan, waarin u als teamleader samen kunt werken met één of meerdere reviewers in de rol van manager en aangewezen betrokkenen.

Hoe nu verder met het project plan?

Yucan is cyclisch. De gehele PDCA-cyclus wordt blijvend ondersteund. Goed onderbouwde projecten zijn het startpunt voor verbetering en ontwikkeling. Alles wat u heeft vastgesteld en geformuleerd blijft voor u beschikbaar. In de volgende meetperiode werkt u aan verbetering en doet een nieuwe meting om te zien wat u dan heeft bereikt.

Bij uw nieuwe evaluatie heeft u uw conclusies uit de vorige periode direct bij de hand om zo nodig te kopieren. Dat bespaart u tijd. U kunt verder werken aan de projecten die u heeft gedefinieerd. Yucan is en blijft daartoe voor u beschikbaar.

En:

U kunt uw projecten met een druk op de knop integreren in uw periodeplan of plannen. Het werk dat u binnen projectbeheer gedaan hebt, neemt u daarmee eenvoudig mee. Dat scheelt tijd en de samenhang is geborgd.