Deel:

Bedrijfsleven

Geen periode is zo aan snelle veranderingen onderhevig geweest als de laatste paar decennia. Maatschappelijk en technologische ontwikkelingen hebben grote effecten. Het dwingt organisaties en bedrijven zich steeds te verbeteren en te vernieuwen. En die processen te stroomlijnen en beheersbaar te maken en houden.

ISO en AVG: Van informatie en beheersing naar ontwikkeling

Met behulp van Yucan gaat u van data naar doen. U maakt daartoe efficiënt gebruik van de informatie uit al uw bestaande systemen. Het werken aan kwaliteit en/of privacy beslaat immers alle processen en systemen in uw organisatie. Op basis van een norm, management- of kwaliteitssysteem of een AVG-Control oplossing bundelt u deze in Yucan tot één samenhangend en beheersbaar geheel. En vanuit het duidelijke beeld van waar u staat, start en beheert u in Yucan uw sturings-, verantwoordings-, accreditatie-, ontwikkel- en verbeterprocessen.

Plan Do Check Act

In Yucan start u uw eigen werkruimte op basis van een norm, management-, kwaliteits- of privacymanagementsysteem. De PDCA in Yucan helpt u vervolgens structureel en blijvend bij evaluatie, accreditatie, organisatieontwikkeling, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement.

Evaluatie en audit laten zien waar u staat. Verbeterpunten worden zichtbaar. Via een handig hulpmiddel worden risico en impact bepaald en prioriteiten gesteld. Verbetertrajecten worden gericht geïnitieerd. En bij het opstellen van plannen integreert u met een druk op de knop alle relevante informatie. En natuurlijk inclusief documentenbeheer en uitgebreide rapportage mogelijkheden.

Bekijk de introductie voor bedrijven en instellingen

Informatieve animatie over de inzetbaarheid en opbrengsten in en voor bedrijven en instellingen; Midden en klein bedrijf tot en met corporate.

Yucan als integraal kwaliteitsmanagementsysteem waarin de volledige PDCA cyclus wordt ondersteund. Voor bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement op basis van ISO norm 9001:2015, milieumanagement op basis van ISO 14001:2015 en alle andere in Yucan geintegreerde NEN ISO managementsystemen.

Compacte en doelgerichte integratie van risicomanagement, workflow management en procesoptimalisatie, passend bij iedere organisatiestructuur.

Huidige ontwikkelingen in het bedrijfsleven

blijven ontwikkelen in het bedrijfsleven

Of u nu een grote of een kleine organisatie bent, efficiëntie en toegevoegde waarde zijn in steeds grotere mate bepalend voor uw succes. Wat u voor uw stakeholders betekent en hoe u daar invulling aan geeft onderscheiden u van uw concurrent. Bovendien kunnen uw acties middels social media gemakkelijk onder een vergrootglas worden gelegd. Organisaties moeten zich dan ook continu afvragen of hun visie nog actueel is, of de bedrijfsvoering daarmee in lijn is en waar mogelijkheden zitten voor verbetering of vernieuwing.

Het werken met standaarden (denk aan ISO of NEN) kan naast de operationele opbrengst, dan ook een krachtig hulpmiddel zijn bij het zichtbaar maken van de kwaliteit van uw organisatie.

Werken met Yucan

NEN ISO normen en managementsystemen

Binnen veel organisaties zijn managementposities de afgelopen jaren gereduceerd. Verantwoordelijkheid en autonomie worden meer binnen de organisatie belegd. Kennis en expertise worden regelmatig op flexibele basis ingehuurd. Klassieke organisatiestructuren nemen een minder prominente plek in. En het behalen van resultaten is belangrijker dan ooit. Dit betekent dat u inzicht in resultaten, overzicht van wat goed gaat en wat beter kan wilt hebben en de interne kennis wilt benutten om te optimaliseren. Yucan faciliteert hierbij.

De ISO managementsystemen zijn daarbij een krachtige basis voor kwaliteit en groei. De meest actuele ISO systemen zijn geheel geintegreerd in Yucan.

Zien hoe het voor u werkt

Vanzelfsprekend is een eerste indruk van de software zelf belangrijk. Het eenvoudigste is via onderstaande link een aantal introductie-video's te bekijken. U ziet snel hoe u met Yucan kunt starten en dat u en uw collega's eenvoudig met Yucan zullen kunnen werken.

ISO normen, standaarden en modellen

Om te bepalen of uw organisatie op koers ligt, processen optimaal zijn ingericht en efficiëntie en doelmatigheid worden bereikt kijkt u kritisch naar uw eigen organisatie. U evalueert doelstellingen en normen. Hoe u hier invulling aan geeft hangt af van de relevantie van metingen en uw wens. Zo kunt u bestaande certificeringsnormen of standaarden zoals bijvoorbeeld ISO normen hanteren.Deze zijn binnenkort standaard beschikbaar in Yucan en kunt u direct gebruiken.

Daarnaast kunt u werken met managementmodellen als bijvoorbeeld het INK model of anderen die op aanvraag beschikbaar kunnen worden gemaakt.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw kwaliteitshandboek, uw eigen eisenset of normkader te gebruiken. Deze kunnen als maatwerk voor u in Yucan beschikbaar worden gemaakt.

Uw opbrengsten

U weet waar u staat en u heeft input gekregen over waar en hoe u verbeteren kunt. Middels een compact hulpmiddel gebaseerd op LEAN kunt u prioriteiten stellen en verbeterpunten vertalen naar concrete acties in de plan- en verbetermodule. U wilt voorkomen dat op verschillende afdelingen of locaties het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Met behulp van Yucan heeft u overzicht over welke projecten waar worden uitgevoerd en wat de voortgang is. Bovendien kunt u het effect van verbeteringen meten. Gericht, efficiënt en structureel.

Uw kwaliteitssysteem is constructief geimplementeerd en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's.

Toepassing binnen uw organisatie

U wilt dat uw organisatie toekomstbestendig is. Uw visie en aanpassingsvermogen zijn daarbij leidend. De vertaalslag naar uw interne organisatie doorslaggevend. En daar wilt u grip op hebben.

Kernvragen die u zichzelf kunt stellen:

  • Waar staan we?
  • Waar willen we staan?
  • Hoe komen we daar?

Daarvan afgeleid:

  • Wat zijn mijn speer- of knelpunten?
  • Wat ga ik evalueren?
  • Met welk doel?
  • Wie betrek ik daarbij?

Graag gaan wij hierover met u in gesprek. Uiteraard zonder verplichtingen. Een eerste gesprek blijkt vaak verhelderend te zijn. Wij delen onze inzichten verkregen op basis van onze ervaringen graag met u.

Referenties

Yucan wordt door diverse organisaties, zowel in de publieke als de private sector, gebruikt. Te noemen zijn Delta Lloyd, KNVB, Ajax, ROC West Brabant en vele andere.

Benieuwd naar ervaringen van gebruikers? Neemt u gerust contact met ons op zodat wij u met hen in contact kunnen brengen.

Deze website gebruikt cookies
Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u