Deel:

Zorg

Ontwikkelingen binnen de zorg worden ingegeven door diverse veranderende externe factoren. Met een stevig effect op de interne bedrijfsvoering. Stilstaan is achteruitgaan. En dat is zeker in de zorg geen optie.

ISO, HKZ en AVG-Control in de zorg: van informatie en beheersing naar ontwikkeling

Met behulp van Yucan gaat u van data naar doen. U maakt daartoe efficiënt gebruik van de informatie uit al uw bestaande systemen. Het werken aan kwaliteit en/of privacy beslaat immers alle processen en systemen in uw organisatie. Op basis van een ISO norm, HKZ schema, een AVG-Control oplossing, management- of kwaliteitssysteem bundelt u deze in Yucan tot één samenhangend en beheersbaar geheel. En vanuit het duidelijke beeld van waar u staat, start en beheert u in Yucan uw sturings-, verantwoordings-, accreditatie-, ontwikkel- en verbeterprocessen.

Plan Do Check Act

In Yucan start u uw eigen werkruimte op basis van een ISO norm, HKZ norm of kwaliteitssysteem.

De PDCA cyclus (Plan Do Check Act) in Yucan helpt u vervolgens blijvend bij evaluatie, accreditatie, organisatieontwikkeling, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement.

Evaluatie en audit laten zien waar u staat. Verbeterpunten worden zichtbaar. Via een handig hulpmiddel worden risico en impact bepaald en prioriteiten gesteld. Verbetertrajecten worden gericht geïnitieerd. En bij het opstellen van plannen integreert u met een druk op de knop alle relevante informatie. En natuurlijk inclusief documentenbeheer en uitgebreide rapportage mogelijkheden.

Bekijk de introductie voor de zorg

Informatieve animatie over de inzetbaarheid en opbrengsten in en voor zorgverleners en -zorginstellingen; Kwaliteitszorg voor zorgpraktijken, maatschappen, ziekenhuizen, klinieken, extramurale zorg, opvang en verblijf, geestelijke gezondheidszorg.

Yucan als integraal kwaliteitsmanagementsysteem waarin de volledige PDCA cyclus voor de zorg wordt ondersteund. Voor bijvoorbeeld kwaliteitszorg en verbeterplannen op basis van ISO 15224 of de HKZ schema's, het behalen en behouden van een HKZ certificaat of accreditatie. Of denk aan ondersteuning bij verandering in de zorg. Met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Huidige ontwikkelingen en veranderingen in de zorg

Vergrijzing, veranderende wet- en regelgeving, veranderende bekostiging, toenemende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het zijn enkele van de ontwikkelingen die grote invloed hebben op de interne bedrijfsvoering. Kostenbesparing, efficiëntie en het uitsluiten van risico's zijn leidend. Transparantie van de kwaliteit is essentieel.

Werken met Yucan in de zorgsector

Yucan is geschikt voor alle soorten organisaties waar meten, weten en ontwikkelen van belang is. Van klein tot groot. Van instelling tot praktijk. Juist in ontwikkelende organisaties als in de zorg kunnen via Yucan de visie en richting handen en voeten krijgen voor u zelf en voor uw medewerkers. Medewerkers, op hun beurt, leveren input die voor leidinggevenden, management en directie waardevol is om te bepalen of de organisatie op koers ligt en hoe eventueel bijgestuurd kan worden.

Zien hoe het voor u werkt

Vanzelfsprekend is een eerste indruk van de software zelf belangrijk. Het eenvoudigste is via onderstaande link een aantal introductie-video's te bekijken. U ziet snel hoe u met Yucan kunt starten en dat u en uw collega's eenvoudig met Yucan zullen kunnen werken. U kunt ook per ISO zorg norm een gratis en vrijblijvende demo starten en het gemak van Yucan ervaren.

Opbrengst: verbetering en ontwikkeling

kwaliteit van zorg

U weet waar u staat en u heeft input gekregen over waar en hoe u verbeteren kunt. Middels een compact hulpmiddel gebaseerd op LEAN kunt u prioriteiten stellen en verbeterpunten vertalen naar concrete acties in de plan- en verbetermodule. U wilt voorkomen dat op verschillende afdelingen of locaties het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Met behulp van Yucan heeft u overzicht over welke projecten waar worden uitgevoerd en wat de voortgang is. Bovendien kunt u het effect van verbeteringen meten. Gericht, efficiënt en structureel.

Uw kwaliteitssysteem is constructief geimplementeerd en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's.

Kaders, ISO normen en HKZ schema's

HKZ normen, schema's en managementsystemen

De HKZ normen zijn voor u beschikbaar gemaakt en kunnen geintegreerd in Yucan direct door u worden ingezet. NIAZ kaders zijn op aanvraag. U kunt direct aan de slag met HKZ accreditatie of HKZ certificering. Ook organisatiespecifieke (maatwerk) modellen of kwaliteitshandboeken kunnen worden gehanteerd. Deze kunnen bijvoorbeeld eigen speerpunten of knelpunten betreffen.

Toepassing binnen uw organisatie

Of u een grote organisatie bent en Yucan integraal organisatiebreed wilt inzetten, of een enkel team, afdeling of locatie een instrument voor evaluatie of audit wilt bieden, voor Yucan maakt het geen verschil. Yucan is volledig schaalbaar. Zowel van verantwoording naar kwaliteitsmanagement, als van een individuele evaluatie naar een organisatiebrede aanpak. Tussentijds opschalen is geen enkel punt.

Vragen die u zichzelf bij aanvang kunt stellen zijn:

  • Wat is mijn doel? (verantwoording en/of organisatieontwikkeling?)
  • Wat wil ik evalueren? (bestaande kaders of eigen modellen?)
  • Wie betrek ik daarbij? (locaties, afdelingen, teams of vertegenwoordigers daarvan?)

Modules en meer

Referenties

Yucan wordt door diverse organisaties, zowel in de publieke als de private sector, gebruikt. Te noemen zijn Gemeente Amsterdam, KNVB, ROC West Brabant en vele andere.

Benieuwd naar ervaringen van gebruikers? Neemt u gerust contact met ons op zodat wij u met hen in contact kunnen brengen.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u