Deel:

Onderwijs

Yucan is oorspronkelijk ontwikkeld in samenwerking met opleidingen en onderwijsinstellingen. Door de jarenlange samenwerking en continue feedback uit het onderwijs sluit Yucan, zowel inhoudelijk als qua werking, volledig aan bij het werkveld en de zeer diverse gebruikers.

Van informatie en beheersing naar ontwikkeling

Met behulp van Yucan gaat u van data naar doen. U maakt daartoe efficiënt gebruik van de informatie uit al uw bestaande systemen. Het werken aan kwaliteit en/of privacy beslaat immers alle processen en systemen in uw organisatie. Op basis van een onderzoeks- of waarderingskader of een AVG-Control oplossing bundelt u deze in Yucan tot één samenhangend en beheersbaar geheel. En vanuit het duidelijke beeld van waar u staat, start en beheert u in Yucan uw sturings-, verantwoordings-, accreditatie-, ontwikkel- en verbeterprocessen.

Plan Do Check Act

In Yucan start u uw eigen werk- en managementruimte op basis van een norm, AVG-privacyframework, onderzoekskader of kwaliteitssysteem. De PDCA in Yucan helpt u vervolgens structureel en blijvend bij evaluatie, accreditatie, organisatieontwikkeling, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement.

Evaluatie en audit laten zien waar u staat. Verbeterpunten worden zichtbaar. Via een handig hulpmiddel worden risico en impact bepaald en prioriteiten gesteld. Verbetertrajecten worden gericht geïnitieerd. En bij het opstellen van plannen integreert u met een druk op de knop alle relevante informatie. En natuurlijk inclusief documentenbeheer en uitgebreide rapportage mogelijkheden.

Bekijk de introductie voor het onderwijs

Informatieve animatie over de inzetbaarheid en opbrengsten in en voor het onderwijs; Onderwijsinstellingen, scholen, opleidingen

Yucan als integraal kwaliteitsmanagementsysteem waarin de volledige PDCA cyclus voor het onderwijs wordt ondersteund. Voor bijvoorbeeld onderwijsmanagement op basis van de inspectiekaders (en kaders en HKZ normen voor dagopvang) met als doel de kwaliteit van scholen en onderwijsinstellingen structureel te vergroten.

Waarderingskaders & Kwaliteitssystemen

Onderzoekskaders onderwijsinspectie in Yucan

Uw complete kwaliteitsmanagementsysteem inclusief waarderingskaders staat voor u klaar.

Alle waarderingskaders van de Onderwijsinspectie zijn standaard beschikbaar in Yucan. En bovendien altijd actueel. Daarnaast zijn er complete managementmodellen inclusief waarderingskaders & de organisatie- en resultaatgebieden van uw school of instelling beschikbaar.

 • Toegesneden op het werkveld van opleidingen, teams, directies, scholen, besturen en instellingen.
 • En met ruimte voor uw eigen onderwerpen, criteria en kwaliteitsaspecten

De combinatie van standaard en maatwerk waarmee u uw kwaliteitsmanagement direct goed en blijvend op de rit hebt en houdt. Alles staat voor u klaar. U kunt direct beginnen.

Bij onze producten vindt u per gekozen kader of managementmodel de volledige inhoud en door u te selecteren procesaanpak. U kunt dit daar ook direct downloaden (pdf).

Huidige ontwikkelingen in het onderwijs

onderwijskwaliteit verbeteren

De onderwijsinspectie presenteerde recentelijk de waarderingskaders 2017. Goed onderwijs is haar ambitie en zij wil alle scholen in Nederland stimuleren zichzelf te verbeteren.

Niet onbekend. Opvallend is echter dat nu sterker wordt gericht op een 'eigen' kwaliteitscultuur waarbij het vanzelfsprekend is om continu verbetering na te streven, ook als de kwaliteit op orde is. Om daarmee niet alleen goed, maar het best mogelijke onderwijs te bieden. Een beweging waarbij het zwaartepunt verschuift van verantwoording naar eigendom en ondersteuning van het proces van borging en ontwikkeling.

Door de introductie van eigen kwaliteitsaspecten biedt het u de ruimte en stimuleert om juist ook invulling te geven aan de kwaliteitsaspecten die uw school of instelling eigen maken. Het waarderingskader komt hiermee zichtbaar meer in dienst van de school of instelling te staan. Met name ook omdat de inspectie er op richt dat iedere onderwijsinstelling of school een eigen kwaliteitssysteem inricht. Hoewel het verantwoordingsaspect niet verdwijnt, wordt de inhoudelijke toegevoegde waarde voor uw school of instelling dus ook intern aanmerkelijk vergroot.

Uw school of onderwijsinstelling

Of u nu een compacte of uitgebreide organisatie heeft, Yucan is geschikt voor alle typen organisaties en alle soorten van onderwijs:

 • Universitair en Hoger Onderwijs (NVAO schema's),
 • Middelbaar Beroepsonderwijs (onderzoekskaders onderwijsinspectie),
 • Voortgezet Onderwijs (onderzoekskaders onderwijsinspectie),
 • Primair Onderwijs (onderzoekskaders onderwijsinspectie, HKZ normen BSO, VSO),
 • Speciaal Onderwijs (onderzoekskaders onderwijsinspectie).
 • Samenwerkingsverbanden (onderzoekskaders onderwijsinspectie),
 • Voorschoolse educatie (onderzoekskaders onderwijsinspectie, HKZ normen BSO, VSO),
 • Exameninstellingen (onderzoekskaders onderwijsinspectie)

Met Yucan heeft u uw eigen verantwoordingsproces en kwaliteitsmanagementsysteem direct op orde. U werkt aan evaluatie en ontwikkeling en u bent altijd voorbereid op een bezoek van de onderwijsinspectie.

Opbrengst: verbetering en ontwikkeling

Met Yucan kunt u inzicht en overzicht creëren op centraal niveau. Bijvoorbeeld ten behoeve van directie, staf of bovenschoolse organisatie. Scholen, locaties, afdelingen, faculteiten of teams kunnen zelf aan de slag binnen hun eigen kwaliteitsomgeving.

Met haar kwalitatieve benadering motiveert Yucan gebruikers om niet sec 'af te vinken op een lijstje', maar om een relevante inhoudelijke bijdrage te leveren. U biedt betrokkenen een kanaal om verbetersuggesties te doen bij onderwerpen die voor uw instelling van belang zijn en er ook voor hen toe doen.

Middels uitgebreide rapportagemogelijkheden kunt u op eenvoudige wijze relevante informatie presenteren aan het College van Bestuur, directie, management of ten behoeve van inspectie of accreditatie. Aggregatierapporten van meerdere evaluatieresultaten geven u een mooi overzicht van resultaten en verbetertrajecten van verschillende scholen, locaties, afdelingen of teams.

Jaarplannen, teamplannen enz. ontwikkelt u eenvoudig in Yucan volgens het door u gewenste format. Reeds beschikbare informatie over resultaten, verbeterpunten en verbetertrajecten en bijbehorende documenten voegt u met een druk op de knop in. Gemak dient de mens en het scheelt u een hoop tijd.

Uw kwaliteitsmanagementsysteem is constructief geimplementeerd en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's.

Toepassing binnen uw onderwijsinstelling

Of u een grote instelling bent en Yucan integraal instellingsbreed wilt inzetten, of een enkele school, team, afdeling of opleiding een instrument voor evaluatie of audit wilt bieden, voor Yucan maakt het geen verschil. Yucan is volledig schaalbaar. Zowel van verantwoording naar kwaliteitsmanagement, als van een individuele evaluatie naar een instellingsbrede aanpak. Wilt u alleen gebruik maken van de auditmodule, of alleen de evaluatiemodule, individueel of in teamverband, met of zonder ontwikkelmodule? Het is allemaal mogelijk. Ook tussentijds opschalen is geen enkel punt.

Vragen die u zichzelf bij aanvang kunt stellen zijn:

 • Wat is mijn doel? (verantwoording en/of organisatieontwikkeling?)
 • Wat wil ik evalueren? (bestaande kaders of eigen modellen?)
 • Wie betrek ik daarbij? (scholen, locaties, opleidingen, afdelingen, faculteiten, teams of vertegenwoordigers daarvan?)

Modules en meer

Zien hoe het voor u werkt

Vanzelfsprekend is een eerste indruk van de software zelf belangrijk. Het eenvoudigste is via onderstaande link een aantal introductie-video's te bekijken. U ziet snel hoe u met Yucan kunt starten en dat u en uw collega's eenvoudig met Yucan zullen kunnen werken.

Maatwerk en meer

Maatwerk

Uiteraard kunt u ook werken met eigen maatwerk kaders. U kunt hierbij denken aan een vertaling van uw eigen speerpunten of procesbeschrijvingen naar evaluatie items. Ook de resultaten van tevredenheidsonderzoeken kunnen aanleiding geven tot het nader onder de loep leggen van thema's om tot constructieve verbetering te komen. Alle itemvormen en antwoordschalen zijn mogelijk en eenvoudig in te richten. Hetzij door u zelf, hetzij door ons. Achterliggende rekenmodellen en normen zijn overeenkomstig uw wens te hanteren.

NVAO

De accreditatienormen van de NVAO worden op aanvraag voor u beschikbaar gemaakt.

Referenties

Yucan wordt door diverse onderwijsinstellingen gebruikt. Zo werkt zo'n 35% van alle ROC's en AOC's met Yucan. Enkele voorbeelden zijn het Graafschap College, Mondriaan, ROC West Brabant, MBO Utrecht, enz.

Benieuwd naar ervaringen van gebruikers? Neemt u gerust contact met ons op zodat wij u met hen in contact kunnen brengen.

Deze website gebruikt cookies
Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u