Deel:

Rapportage

Rapporten helpen om inzicht en overzicht te creëren, voor uzelf, voor medewerkers, voor leidinggevenden en voor derden. U kunt van alles wat u in Yucan doet rapporten en aggregatierapporten opstellen, printen, opslaan en verspreiden. U kunt verschillende instellingen meegeven om precies het rapport te creëren dat de voor uw lezer relevante informatie toont. To the point en informatief.

Algemeen

Rapportage in iedere vorm. Of u nu kiest voor een evaluatierapport, een auditrapport, behandellijst, projectrapportage of team-, afdelings, jaar-, periode of bijvoorbeeld businessplan, in Yucan zijn deze:

 • Altijd en direct beschikbaar
 • Geautomatiseerd voor u opgemaakt en gelayout
 • Voorzien van uw eigen logo en informatie
 • Deelrapporten en totaalrapporten
 • Verschillende detailniveau's en aggregaties
 • Blijvend beschikbaar en eenvoudig te actualiseren
 • Eenvoudig verspreiden van rapporten

Evaluatierapport

Verschillende rapportvormen met:

 • Beoordelingen (scores op detailniveau) (tabellen & diagrammen)
 • Toelichtingen
 • Verbeterpunten
 • Bijlagen
 • Risico- en impactanalyse
 • Prioriteitstelling
 • Individuele rapportages van peilingen bij deelnemers
 • Aggregaties van peilingen bij deelnemers
 • Conclusierapporten per evaluatieportfolio
 • Aggregatierapporten over meerdere portfolio's

Voorbeelden evaluatierapporten:

De inhoud (velden) is afhankelijk van het in gebruik gekozen format. Ingredienten zijn afhankelijk van de instellingen. Er kunnen deelrapportages worden gemaakt en delen worden verborgen.

Auditrapport

Verschillende rapportvormen met:

 • Beoordelingen (scores op detailniveau) (tabellen & diagrammen)
 • Sterke punten
 • Verbeterpunten
 • Opmerkingen
 • Bijlagen
 • Individuele rapportages van inventarisaties doorauditoren
 • Aggregaties van inventarisaties door auditoren
 • Conclusierapporten per audit
 • Aggregatierapporten over meerdere audits

Voorbeelden auditrapporten:

Kijk voor voorbeelden bij Evaluatierapportages hierboven. Opmaak en inhoud zijn grotendeels gelijk. Auditrapporten bevatten bij behandelde items toelichting, sterke punten en verbeterpunten.

Analyses en plannen

Verschillende rapportvormen met:

 • Verbeterpunten uit de evaluatie- en/of audit op een rij
 • Risico- en impactanalyse
 • Prioriteitstelling en behandellijsten
 • Projectbeschrijvingen
 • Aggregaties van uitkomsten over meerdere evaluaties en audits heen
 • Aggregaties van van projectsamenvattingen uit meerdere evaluaties
 • Jaarplannen en deelplannen
 • Eenvoudige integratie van uitkomsten, verbeterpunten, analyses, prioriteitstelling en projecten in jaarplannen

Diverse voorbeeldrapporten:

De inhoud (velden) is afhankelijk van het in gebruik gekozen format. Ingredienten zijn afhankelijk van de instellingen. Er kunnen deelrapportages worden gemaakt en delen worden verborgen.

Rapporten beheren

 • Binnen Yucan kunt u de door u opgevraagde rapporten opslaan.
 • Detailinstellingen die u eventueel hebt meegegeven blijven bewaard.
 • Opgeslagen rapporten kunt u met een druk op de knop actualiseren en als nieuw rapport beschikbaar maken.
 • Rapporten kunt u binnen Yucan met een druk op de knop verspreiden naar derden.

Hoe werkt de rapportage module

Video met een introductie op de werking van de rapportage module en een aantal van de verschillende rapportage mogelijkheden.