Deel:

Audit & Accreditatie

Zelfevaluatie draagt het risico in zich van subjectiviteit of tunnelvisie. Dit risico kan worden weggenomen door het zoeken naar feedback van bekwame derden. Dit gebeurt bijvoorbeeld middels een audit of 'peer review'.

In het kort

Impressie software: audit en accreditatie
 • Audit als vervolg op een zelfevaluatie of als op zichzelf staande module
 • Inzicht in gegevens en conclusies uit de zelfevaluatie (indien uitgevoerd)
 • Direct alle opgeleverde documenten per onderwerp en verzameld in beeld
 • Opgeleverde documenten ineens (zip) te downloaden uit de bibliotheek
 • Direct in beeld wat als risico en prioriteit wordt gezien
 • Direct in beeld of al wordt gewerkt aan verbetering (projecten)
 • Individuele audit of team audit
 • Vastleggen van conclusies, sterke punten, verbeterpunten en toelichtingen
 • Altijd de juiste documenten bij de relevante onderwerpen zichtbaar
 • Desgewenst een online discussiemogelijkheid voor alle auditoren
 • Bij een team audit stelt de lead auditor de auditconclusies vast
 • Rapportages, beoordelingen en conclusies direct beschikbaar (geaggregeerd en individueel)

Heldere verslaglegging en overzicht van:

 • Individuele en geaggregeerde visies en meningen
 • De stand van zaken gewaardeerd
 • Sterke punten en verbeterpunten
 • Toelichtingen
 • Onderbouwende documenten
 • Opmerkingen en notities

Ondersteunende softwareoplossing

Binnen Yucan organiseert u de voorbereiding en uitvoering van audits, accreditaties en verantwoordingsprocessen doelmatig en kostenefficient. Standaard beschikbaar voor onder andere:

 • ISO audit, ISO accreditatie
 • HKZ audit, HKZ accreditatie
 • Onderwijsinspecties

Audit individueel

audit individueel

Compacte weergave van een individuele audit met een indruk van de benodigde handelingen.

Team audit

Team audit

Compacte weergave van een teamaudit met een indruk van de benodigde handelingen.

Hoe werkt een audit

Introductie-video voor het uitvoeren van een audit in Yucan waarin u als lead-auditor op basis van input van de eenheid uw audit en verslaglegging organiseert.

Hoe nu verder met ontwikkelen en verbeteren?

Het onderdeel van de organisatie is getoetst met behulp van een audit of peer review. Uw rapportages zijn met een druk op de knop beschikbaar. U weet waar men staat. De bevindingen uit de evaluatie en de audit of peer feedback zijn - naast een eventuele accreditatie of beoordeling - tezamen het startpunt voor de volgende stap: ontwikkelen en verbeteren. In de ontwikkelmodule geeft het onderdeel van de organisatie zelf vorm aan verdere risicoanalyse, prioriteitstelling, behandellijst, ontwikkelprojecten en plannen.

Is een accreditatie aan de orde?

De zelfevaluatie kan dienst doen als een gestructureerde en efficiënte voorbereiding op het accreditatie proces.

Organisatieonderdelen leggen hun visie vast waarop auditoren ten behoeve van accreditatie in de auditmodule voortborduren. Zij leggen beoordelingen, sterke punten en verbeterpunten vast en lichten deze toe. Rapportages zijn direct beschikbaar en vastgestelde verbeterpunten worden direct aan het organisatieonderdeel aangeboden ter analyse, prioritering en het concretiseren van verbeterprojecten en plannen.