Deel:

PDCA Cyclus in Yucan

Het totale proces van meten, weten, verbeteren en ontwikkelen wordt gefaciliteerd. U kiest zelf wat u wilt gebruiken en kunt later altijd uitbreiden.

Plan Do Check Act

De PDCA in Yucan helpt u structureel bij organisatieontwikkeling, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement.

Evaluatie en audit laten zien waar u staat. Verbeterpunten worden zichtbaar. Via een handig hulpmiddel worden risico en impact bepaald en prioriteiten gesteld. Verbetertrajecten worden gericht geïnitieerd. En bij het opstellen van plannen integreert u met een druk op de knop alle relevante informatie.

Yucan software pdca in een oogopslag

Uw complete werkomgeving waarbinnen u zelf kiest welke modules u gebruikt.

Online totaaloplossing

Inclusief documentenbeheer en rapportage

Inclusief documentenbeheer, digitaal archiveren en uitgebreide rapportagemogelijkheden.

Yucan genereert zowel uw evaluatierapport en auditrapport als behandellijsten, projectrapportage en periodeplannen in een overzichtelijke en eenvormige opmaak als schermversies, printversies en als PDF.

Deze website gebruikt cookies