Deel:

Koerswijziging inspectie biedt kansen

De Onderwijsinspectie wil, bovenop de bekende ambitie om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te verbeteren, alle scholen en besturen stimuleren tot verdere kwaliteitsverbetering. Ook als de kwaliteit al op orde is. Zij wil daarmee dat scholen het beste uit zichzelf halen, door niet alleen goed, maar het best mogelijke onderwijs te bieden.

Van verantwoording naar eigendom

Het verantwoordingsaspect blijft, maar de inspectie richt zich nu sterker op het borgen en ontwikkelen van een eigen kwaliteitscultuur. Door dit streven verschuift het zwaartepunt voor scholen en onderwijsinstellingen van verantwoording naar eigenaarschap.

Onderdeel daarvan is de introductie van eigen kwaliteitsaspecten die scholen, besturen en onderwijsinstellingen de ruimte biedt en stimuleert om juist ook invulling te geven aan datgene wat de school of instelling zo eigen maakt. Het waarderingskader komt hiermee meer in dienst van de ambities van de school of instelling te staan. Met name als zij daar - zoals beoogd - goed en structureel invulling aan kunnen geven.

Meer grip krijgen op de identiteit van uw school

Binnen Yucan krijgt u alle tools in handen om zowel de door de inspectie gevraagde basisaspecten als uw eigen kwaliteitsaspecten te benoemen en te evalueren. Zo stelt u de nieuwe waarderingskaders meer in dienst van de eigenheid en ambities van uw school of instelling. Met Yucan krijgt u hierbij alle ruimte om invulling te geven aan datgene wat uw school of instelling zo eigen maakt.

Zelf sturen, verantwoorden, borgen en ontwikkelen

Met Yucan wordt evalueren meer dan een momentopname. U krijgt alle ruimte voor inhoudelijke onderbouwing, het zichtbaar maken van verbeterpunten en het toevoegen van documenten (bewijsstukken). Staat u er goed voor dan kunt u dat borgen. Zijn er verbeterpunten dan kunt u daar direct mee aan de slag.

Want u kunt eenvoudig doorstappen naar verbetering en ontwikkeling.Yucan geeft u de mogelijkheid om op basis van uw evaluatie te prioriteren; en behandellijsten, verbeterprojecten en zelfs jaarplannen op te stellen en te beheren. Het maakt het proces van evaluatie, borging en ontwikkeling efficiënt, beheersbaar en effectief. Jaar in jaar uit.

Gemakkelijk beginnen

Yucan en de waarderingskaders 2017 staan voor u klaar. U kiest het kader, kiest een type portfolio (werkruimte) met procesdelen, bepaalt wie er van uw organisatie mee moeten werken en kunt direct aan de slag.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u