Deel:

Kaarten en handboeken

De ontwikkelmodule biedt u een compacte omgeving voor opzet en beheer van documentatie, beleidsdocumenten, proces- en procedurebeschrijvingen, handboeken en registers. Er wordt een keur aan handzame en behulpzame formats geboden. Inclusief aanwijzingen, toelichtingen, eventuele checks, eisen en voorbeelden. U kunt individueel of in teamverband werken en houdt altijd overzicht.

Opzetten van documentatie en handboeken.

U start uw online werkruimte inclusief de ontwikkelmodule

Uw bestaande documentatie

Indien u al bestaande uitwerkingen heeft, dan kunt u deze overzetten binnen deze module of als download toevoegen aan de biblotheek van uw portfolio. Deze documenten kunt u ook gedurende evaluatie en auditprocessen toevoegen bij de verschillende onderwerpen. Deze blijven daar zichtbaar en zijn dan ook automatisch toegevoegd aan uw bibliotheek.

Wat kunt u doen in kaarten

 • Handboeken aanmaken en beheren
 • Beleidsdocumenten aanmaken en beheren
 • Proces- en procedurebeschrijvingen aanmaken
 • Stakeholder analyses uitvoeren en vastleggen
 • Risico inventarisaties uitvoeren en vastleggen
 • DPIA's uitvoeren (AVG)
 • Verwerkings- en datalekken register beheren (AVG)
 • Altijd overzicht van de actuele status van uw documentatie via overzichten
 • Revisie data plannen met automatische notificatie naar betrokkenen
 • Procesflows creëeren door kaarten onderling te koppelen als input en output
 • Samenhang aanbrengen door kaarten te koppelen aan onderwerpen, verbeterpunten en projecten
 • Samen- en gedelegeerd werken aan kaarten
 • Documentatie en handboeken opleveren via rapportage, snel en eenvoudig verslag doen
 • Inclusief documentenbeheer
 • Inclusief groeps-chat betrokkenen

Waar relevant zijn de handzame formats die worden aangeboden, voorzien van ondersteunende informatie, aanwijzigingen, toelichtingen, checks, eisen en voorbeelden. Zo heeft u altijd in beeld waar het om moet gaan, zodat u ook zelfstandig aan de slag kunt.

Uw kaarten blijven voor u beschikbaar in latere meetperioden (nieuwe licentieperiode) en kunt u daar blijven gebruiken.

Direct beginnen

Alles voor het opzetten, beheren en publiceren van uw procesbeschrijvingen, beleidsdocumenten en kwaliteitshandboeken staat voor u klaar. Zelfstandig of samen met uw eigen adviseur; U kunt smal beginnen en eenvoudig uitbreiden.

Werken met kaarten en handboeken in de ontwikkelmodule

Hoe ziet uw proces eruit en wie doet wat met kaarten en handboeken in de ontwikkelmodule?

U ziet de rolbenamingen en direct hoe u de rollen kunt verdelen. Op de manier die bij u past. De teamleader heeft de leiding over het proces. De andere rollen zijn optioneel.

schematisch: kaarten en handboeken in de ontwikkelmodule

Compacte weergave van de onderdelen van de ontwikkelmodule met een indruk van de benodigde handelingen. Definitie en beheer van kaarten, handboeken en registers is altijd beschikbaar en maakt niet persé onderdeel uit van een workflow.

Hoe nu verder met uw kaarten en handboeken?

Yucan is cyclisch. De gehele PDCA-cyclus wordt blijvend ondersteund. Goede documentatie is een krachtig startpunt voor de bedrijfsvoering, verbetering en ontwikkeling. Alles wat u heeft vastgesteld en geformuleerd blijft voor u beschikbaar. In de volgende meetperiode werkt u eventueel aan verbetering en doet een nieuwe meting om te zien wat u dan heeft bereikt. Zijn uw beschrijvingen nog actueel of zijn er aanpassingen nodig? Binnen de formats kunt u revisie data inplannen. Yucan stuurt betrokkenen automatisch een uitnodiging.

Bij uw nieuwe evaluatie heeft u uw kaarten uit de vorige periode direct bij de hand om zo nodig actief en actueel te houden. Dat bespaart u tijd. U kunt verder werken aan de kaarten die u heeft gedefinieerd. Yucan is en blijft daartoe voor u beschikbaar.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u