Deel:

ISO binnen uw organisatie

U werkt met ISO-normen of wilt daarmee aan de slag. U wilt weten waar u staat? Wat u voor elkaar hebt en op welke punten u kunt of moet verbeteren? En u zoekt een oplossing om uw dossier, evaluatie-, audit-, documentatie- en ontwikkelprocessen goed, blijvend en ook zelfstandig te organiseren?

NEN ISO Normen managementsystemen in Yucan
Yucan is Partner van NEN

ISO-normen draaien om optimalisatie. Een manier van organiseren van uw processen en organisatie. En het borgen daarvan.

ISO helpt u naar de juiste zaken te kijken en geeft aan wat u moet doen. Hoe u dat doet is afhankelijk van u, uw omgeving, uw activiteiten en uw organisatie. Kennis van uw organisatie heeft u al in huis. Yucan helpt u uw eigen ISO-Dossier zelfstandig te beheren. Zowel procesmatig als inhoudelijk met uitleg en aanwijzingen bij alles rondom ISO.

Weten waar u staat door zelfevaluatie? Of ook verbeteren en documenteren?

Uw Online ISO Assistent, handleiding en werkomgeving ineen

Uw ISO-assistent en complete online evaluatie-, audit, ontwikkel-en beheeromgeving inclusief ISO-norm. Kant & klaar. Met een druk op de knop aan de slag.

Het ondersteunt u inhoudelijk en procesmatig bij het evalueren en toetsen van uw organisatie, het opzetten en beheren van documentatie, analyses en uw evaluatie-, audit, verbeter- en ontwikkelprocessen.

Inclusief ISO-norm vanaf € 207,- per jaar.

Inclusief:

 • De gekozen ISO norm in begrijpelijke taal
 • Handzame uitleg en aanwijzingen
 • Plan van aanpak & uw interne taakverdeling
 • Intake & procesondersteuning
 • Inhoudelijk stappenplan
 • Documentenbeheer
 • Met een druk op de knop rapportages, verslaglegging en documentatie

U kiest wat u in Yucan wilt doen

U selecteert de gewenste ISO-norm. En de modules die u wilt gebruiken. U kunt naderhand altijd modules toevoegen.

 • Evaluatie module; zelfevaluatie, zodat u weet waar u staat
 • Inventariseren en toetsen van uw processen
 • Inventariseren en beoordelen van wensen en eisen van stakeholders
 • Inventariseren en beoordelen van interne en externe invloeden
 • Evalueren van uw organisatie
 • Audit module; voor een geobjectiveerd beeld van uw organisatie
 • Toetsen en beoordelen van uw processen en organisatie
 • Ontwikkelmodule; verbeteren & documenteren
 • Behandellijst met verbeterpunten
 • Inventariseren en beoordelen van risico's en kansen
 • Verbeterprojecten en periodieke plannen via handige formats
 • Documentatie en handboeken opzetten via handige formats o.b.v. ISO

Direct aan de slag met uw ISO-Dossier

Voor grotere en kleinere organisaties. Zowel op het niveau van het uitvoerende team als dat van de gehele organisatie. U gebruikt Yucan ook naast en in combinatie met uw bestaande documentenbeheer-, publicatie- en managementsystemen.

Alles staat voor u klaar. In de cloud. U kunt direct aan de slag!

Starten, intake & procesondersteuning

Starten kunt u zelf direct en zelfstandig doen, door een systeem en werkwijze te kiezen. Yucan kan dit ook voor u doen. Deze opstartservice is kosteloos, maar we hebben dan natuurlijk gegevens van u nodig.

Yucan helpt u graag op weg! Bij aanschaf van uw assistent en werkomgeving is een intake en procesondersteuning inbegrepen.

Intake en ondersteuning worden telefonisch geboden. We bespreken de door u gewenste werkwijze, het plan van aanpak en we doorlopen samen met u de inhoud en processen in Yucan. De inbegrepen intake uur en ondersteuning zijn gebaseerd op onze fair-use policy.

Zelf aan de slag

Binnen Yucan wordt alles zo aangeboden dat u geheel zelfstandig aan de slag kunt. Inclusief handzame ondersteunende informatie en uitleg. Alle werkzaamheden die u - ongeacht of u een adviseur in de arm neemt - zelf moet doen, kunt u zelf doen.

Alle onderwerpen die in de ISO-norm aan bod komen, maken doorgaans al onderdeel uit van de activiteiten en kennis van uw procesverantwoordelijken en management. Daarnaast kennen zij uw organisatie, activiteiten, processen en doelstellingen het beste. Daarom zijn zij bij uitstek in staat om zelfstandig en blijvend vorm te geven aan uw ISO-implementatie. U legt de basis daarmee intern en creëert direct draagvlak. Al dan niet onder regie van een adviseur.

Of u het geheel zelfstandig kunt doen is daarnaast ook afhankelijk van of u mensen vrij kunt maken en natuurlijk uw behoefte aan een externe view op uw risico's, activiteiten, processen en samenhang. Een externe adviseur kan bovendien zeer behulpzaam zijn bij het oplijnen van het proces en het aanbrengen van focus, zonder dat interne verhoudingen onder druk komen te staan.

Of u nu zelfstandig aan de slag gaat of eventueel direct of later een adviseur inschakelt: U en uw adviseur kunnen binnen Yucan constructief en blijvend samenwerken. U nodigt uw adviseur uit in Yucan en houdt samen de regie. Zo houdt u het goed georganiseerd.

Advies en accreditatie

U schakelt uw adviseur gericht in

In Yucan bereidt u zich zelfstandig voor en houdt u alles in eigen beheer. Alles wat u zelf moet en kunt doen, doet u zelf in Yucan. Door documentatie en evaluatie in Yucan ziet u wat u op de rit hebt en op welke onderwerpen u eventueel advies nodig hebt. U schakelt uw (organisatie-)adviseur gericht in, om u inhoudelijk bij te staan. U doet dit op de onderwerpen waar inbreng van extra kennis van uw specifieke processen en activiteiten nodig of wenselijk is of blijkt te zijn. Uw adviseur kan ook in Yucan aan de slag!

Certificerende instellingen

Accreditatie op een norm staat los van inventarisaties, uw beheer en management. En los van advies of adviseur. Accreditaties dienen te worden verzorgd door onafhankelijke en daartoe geaccrediteerde organisaties. Een audit t.b.v. uw accreditatie of certificatie kan ook in Yucan. De certificerende organisatie kan daarin aan de slag, zodat u feedback uit de audit eenvoudig kunt opvolgen en het gehele proces in eigen beheer houdt.

Informatie over accreditaties en certificering vindt u bij NEN . Certificerende organisaties vindt u het makkelijkste door te Googlen op ' certificerende instellingen iso ' of ' accrediteren ISO '.

Uw kwaliteitsmanagement en PDCA in 4 stappen op de rit

Werken met ISO in Yucan - In 4 stappen alles op de rit

U kiest de modules die u wilt gebruiken

Of neem contact op voor advies over wat het beste bij uw organisatie en doelstellingen past.

NEN-ISO en Yucan

NEN ISO normen en systemen in Yucan
Yucan is Partner van NEN

Een pragmatische samenwerking waarbij NEN de ISO systemen ter beschikking stelt en regie houdt over de manier waarop deze binnen Yucan voor u beschikbaar zijn gemaakt.

Yucan biedt daarmee zowel de handzaam georganiseerde inhoud als de complete infrastructuur die u nodig hebt voor het zelfstandig werken met de ISO-systemen. Van voorbereiding op uw accreditatie tot en met uw blijvende bedrijfsvoering op basis van ISO standaarden.

De doelstelling van de samenwerking is het werken met ISO-standaarden, voor grote en vooral ook kleinere organisaties gemakkelijk, toegankelijk en betaalbaar te maken. Zodat iedere organisatie makkelijker tot implementatie over kan gaan. Om daarmee haar kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie te kunnen verhogen.

Yucan als integraal kwaliteitsmanagementsysteem waarin de volledige PDCA cyclus wordt ondersteund. Voor bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement op basis van ISO norm 9001:2015, milieumanagement op basis van ISO 14001:2015 en alle andere in Yucan geintegreerde NEN ISO managementsystemen.

Maatwerk oplossingen

Wilt u een maatwerkoplossing - al dan niet gebaseerd op één of meer ISO-normen van uw keuze - aangevuld met uw eigen managementaspecten en indicatoren? Dat kan.

Referenties

Yucan wordt door diverse organisaties, zowel in de publieke als de private sector, gebruikt. Te noemen zijn Delta Lloyd, KNVB, Ajax, ROC West Brabant, Volker Rail en vele andere.

Benieuwd naar ervaringen van gebruikers? Neemt u gerust contact met ons op zodat wij u met hen in contact kunnen brengen.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u