Deel:

ISO binnen uw organisatie

U werkt met ISO-normen of wilt daarmee aan de slag. U wilt weten waar u staat? Wat u voor elkaar hebt en op welke punten u kunt of moet verbeteren? En u zoekt een oplossing om uw dossier, evaluatie-, audit-, documentatie- en ontwikkelprocessen goed, blijvend en ook zelfstandig te organiseren?

NEN ISO Normen managementsystemen in Yucan
Yucan is Partner van NEN

ISO-normen draaien om optimalisatie. Een manier van organiseren van uw processen en organisatie. En het borgen daarvan.

ISO helpt u naar de juiste zaken te kijken en geeft aan wat u moet doen. Hoe u dat doet is afhankelijk van u, uw omgeving, uw activiteiten en uw organisatie. Kennis van uw organisatie heeft u al in huis. Yucan helpt u uw eigen ISO-Dossier zelfstandig te beheren. Zowel procesmatig als inhoudelijk met aanwijzingen bij alles rondom ISO.

Omdat en zodat u het zelf kunt!

Wat Yucan voor u doet

In Yucan ontwikkelt en beheert u zelfstandig uw eigen ISO-Dossier!

Het ondersteunt u bij het opzetten en beheren van documentatie, analyses en uw evaluatie-, audit, verbeter- en ontwikkelprocessen.

 • Uw volledige ISO-dossier en handboeken in eigen beheer.
 • Uw kant en klare online werkomgeving voor een enkele evaluatie t/m de volledige PDCA.
 • Inclusief alle daarbij benodigde tooling en de door u gekozen ISO norm.
 • Norminhoud en processen in begrijpelijke taal, handzaam en overzichtelijk aangeboden.
 • Yucan helpt u deze processen zelfstandig en blijvend te organiseren en optimaliseren.
 • Inclusief formats voor het ISO-compliant opzetten van procedures, beleid en handboeken
 • Inclusief management, rapportage en verslaglegging.
 • Inclusief documentenbeheer voor onderbouwing en bewijsstukken.
 • Zodat u weet waar u staat en waarmee u aan de gang moet.

Voor grotere en kleinere organisaties. Zowel op het niveau van het uitvoerende team als dat van de gehele organisatie. U gebruikt Yucan naast en in combinatie met uw bestaande documentenbeheer-, publicatie- en managementsystemen.

Alles staat voor u klaar. In de cloud. U kunt direct aan de slag!

Advies en accreditatie

U schakelt uw adviseur gericht in

In Yucan bereidt u zich zelfstandig voor en houdt u alles in eigen beheer. Alles wat u zelf moet en kunt doen, doet u zelf in Yucan. Door documentatie en evaluatie in Yucan ziet u wat u op de rit hebt en op welke onderwerpen u eventueel advies nodig hebt. U schakelt uw (organisatie-)adviseur gericht in, om u inhoudelijk bij te staan. U doet dit op de onderwerpen waar inbreng van extra kennis van uw specifieke processen en activiteiten nodig of wenselijk is. Uw adviseur kan ook in Yucan aan de slag!

Certificerende instellingen

Accreditatie op een norm staat los van inventarisaties, uw beheer en management. En los van advies of adviseur. Accreditaties dienen te worden verzorgd door onafhankelijke en daartoe geaccrediteerde organisaties. Een audit t.b.v. uw accreditatie of certificatie kan ook in Yucan. De certificerende organisatie kan daarin aan de slag, zodat u feedback uit de audit eenvoudig kunt opvolgen en het gehele proces in eigen beheer houdt.

Informatie over accreditaties en certificering vindt u bij NEN . Certificerende organisaties vindt u het makkelijkste door te Googlen op ' certificerende instellingen iso ' of ' accrediteren ISO '.

Alles staat voor u klaar

Uw complete online beheer-, evaluatie-, audit en ontwikkelomgeving inclusief ISO-norm. U wordt steeds ondersteund met handzame aanwijzingen en checks m.b.t. ISO. Of u nu een grotere of een kleinere organisatie bent, u kunt direct en zelfstandig of i.s.m. uw adviseur aan de slag en hebt alles in eigen beheer!

U kunt direct beginnen!

Yucan ondersteunt de volledige PDCA, maar u kiest wat u wilt doen en kunt op ieder moment zelfstandig uitbreiden:

 • Zelfevaluaties uitvoeren op de norm
 • Audits uitvoeren
 • Procedures, beleid en handboeken uitwerken en publiceren
 • Risico- en impact analyses uitvoeren op verbeterpunten
 • Behandellijsten met verbeterpunten opstellen en prioriteren
 • Verbeter- en ontwikkelprojecten inrichten, verdelen en voortgang beheren
 • Lange termijn plannen inrichten en beheren
 • Eenvoudig publiceren en rapporteren

Met een druk op de knop zelfstandig aan de slag!

Alles direct, toegankelijk en blijvend georganiseerd. Laagdrempelig in prijs, vereist kennisniveau en inspanning. Natuurlijk is ieder nieuw systeem even wennen maar er is geen ingewikkelde implementatie, begeleiding of training nodig. U nodigt uw adviseurs eventueel uit om mee te kijken en te werken. En u plaatst Yucan eenvoudig naast uw bestaande systemen! De output van Yucan publiceert u met een druk op de knop in uw bestaande intranet of documenten beheeromgeving.

Direct aan de slag!

 1. Kies een ISO-normproduct
 2. Selecteer wat u wilt doen
 3. Nodig betrokkenen uit
 4. Activeer uw werkomgeving en begin direct!

Zien hoe het voor u werkt

De snelste en beste impressie heeft u door een kant en klare demo te bekijken. Bekijk onze ISO demo's met voorbeeldinhoud voor het MKB en de zorg. U ziet snel hoe u met Yucan kunt starten en dat u en uw collega's eenvoudig met Yucan zullen kunnen werken.

NEN-ISO en Yucan

NEN ISO normen en systemen in Yucan
Yucan is Partner van NEN

Een pragmatische samenwerking waarbij NEN de ISO systemen ter beschikking stelt en regie houdt over de manier waarop deze binnen Yucan voor u beschikbaar zijn gemaakt.

Yucan biedt daarmee zowel de handzaam georganiseerde inhoud als de complete infrastructuur die u nodig hebt voor het zelfstandig werken met de ISO-systemen. Van voorbereiding op uw accreditatie tot en met uw blijvende bedrijfsvoering op basis van ISO standaarden.

De doelstelling van de samenwerking is het werken met ISO-standaarden, voor grote en vooral ook kleinere organisaties gemakkelijk, toegankelijk en betaalbaar te maken. Zodat iedere organisatie makkelijker tot implementatie over kan gaan. Om daarmee haar kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie te kunnen verhogen.

Uw kwaliteitsmanagement en PDCA in 4 stappen op de rit

Werken met ISO in Yucan - In 4 stappen alles op de rit

Direct beginnen of een gratis demo bekijken

Start een gratis demo om te zien wat uw inzet van Yucan voor u kan betekenen.

Laat u adviseren! Yucan biedt u veel en is zeer volledig. Neem daarom - geheel kosteloos - contact op met één van onze adviseurs om uw demo samen te doorlopen. Binnen 10 minuten heeft u een totaal beeld, u ziet direct hoe u alles rondom de ISO standaard naar keuze en uw volledige management doelmatig en zelfstandig organiseert.

Tel: 020 - 5305053

Oppakken - Oplossen - Op de rit

Stap 1: Starten

 • Bepaal welke onderdelen of afdelingen betrokken moeten worden en stel uw ISO team samen.
 • Kies per onderdeel of afdeling een deskundige verantwoordelijke en eventueel extra betrokkenen.
 • Kies de voor u relevante ISO standaard (altijd inclusief alle ruimte voor eigen onderwerpen en speerpunten).
 • Kies een aanpak (wat en hoe wilt u te werk gaan).
 • Verdeel de rollen en start met een druk op de knop uw eigen werk- en managementomgeving met de aanpak van uw keuze.

Stap 2: Uw foto

Binnen één dag maakt u zelf de complete foto van uw organisatie. Het team inventariseert de belangrijke punten, processen en doet een globale check op de ISO standaard. Zo weet iedereen wat aan de orde moet komen en krijgt u een totaalbeeld van wat goed gaat en waar verbetering mogelijk of nodig is. En hebt u een complete behandellijst met al uw verbeterpunten op een rij.

U kunt daarbij direct een compacte risicoanalyse uitvoeren en prioriteren. En als nodig heeft u op ieder moment met een druk op de knop overzichten en rapporten beschikbaar.

Stap 3: Verbeteren & ontwikkelen

U weet waar u staat en waar u mee aan de slag wilt gaan. U start en beheert uw verbeterprojecten en bijvoorbeeld ook actielijsten. Deze belegt u eenvoudig bij de teamleden of bijvoorbeeld proceseigenaren. De voortgang en status hebt u altijd goed in beeld. Maken uw projecten onderdeel uit van uw periodieke plannen? Koppel deze dan eenvoudig aan deze plannen die u ook in Yucan kunt vastleggen. Dat scheelt werk en tijd.

Uw proceskaarten, procedures en handboeken definieert u eenvoudig in Yucan. Praktische formats waarbij u direct een ISO check wordt geboden. Zo weet u dat uw beschrijvingen gaan voldoen. U kunt de uitwerkingen verdelen over teamleden en proceseigenaren, en regie houden door revisie data op te geven. Yucan stuurt de betrokkenen automatisch bericht. En met een druk op de knop heeft u uw actuele documentatie als pdf beschikbaar.

Stap 4: Onderhouden

Uw organisatie ontwikkelt zich, verbetert en verandert. En de voortgang van projecten verdient aandacht. U wilt weten of ze het gewenste effect sorteren. Dat effect heeft u altijd in beeld door met het team uw foto regelmatig te actualiseren. Met niet meer dan een uur per week hebt en houdt u voortgang en effect van al uw projecten in Yucan eenvoudig in beeld. En waar nodig stuurt u bij.

Kunt u het zelf?

Ja en nee.

Binnen Yucan wordt alles zo aangeboden dat u in principe geheel zelfstandig aan de slag kunt. Inclusief handzame ondersteunende informatie en uitleg. Alle werkzaamheden die u - ongeacht of u een adviseur in de arm neemt - zelf moet doen, kunt u zelf doen.

Alle onderwerpen die in de ISO-norm aan bod komen, maken doorgaans al onderdeel uit van de activiteiten en kennis van uw procesverantwoordelijken en management. Daarnaast kennen zij uw organisatie, activiteiten, processen en doelstellingen het beste. Daarom zijn zij bij uitstek in staat om zelfstandig en blijvend vorm te geven aan uw ISO-implementatie. U legt de basis daarmee intern en creëert direct draagvlak. Al dan niet onder regie van een adviseur.

Of u het geheel zelfstandig kunt doen is daarnaast ook afhankelijk van of u mensen vrij kunt maken en natuurlijk uw behoefte aan een externe view op uw risico's, activiteiten, processen en samenhang. Een externe adviseur kan bovendien zeer behulpzaam zijn bij het oplijnen van het proces en het aanbrengen van focus, zonder dat interne verhoudingen onder druk komen te staan.

Of u nu zelfstandig aan de slag gaat of eventueel direct of later een adviseur inschakelt: U en uw adviseur kunnen binnen Yucan constructief en blijvend samenwerken. U nodigt uw adviseur uit in Yucan en houdt samen de regie. Zo houdt u het goed georganiseerd.

Heeft u zelf al een intranet of documenten beheeroplossing?

U kunt Yucan daar eenvoudig mee combineren.

Met Yucan organiseert u de processen die leiden tot de documentatie die u in en buiten Yucan kunt publiceren. En natuurlijk kunt u al eerder of elders uitgewerkte documentatie eenvoudig invoegen en gebruiken binnen de evaluatie-, audit-, ontwikkel en verbeterprocessen in Yucan. Binnen Yucan draait het allereerst om het proces en alles wat daarbij voor u komt kijken.

U kiest wat u gebruikt. Van enkel een evaluatie en rapportages tot en met het gestructureerd en in samenhang vastleggen van beleid, projecten en plannen. In- of exclusief documentenbeheer en in combinatie met uw bestaande oplossingen. Uw PDCA processen blijvend georganiseerd en beheersbaar.

Bekijk de introductie voor bedrijven en instellingen

Informatieve animatie over de inzetbaarheid en opbrengsten in en voor bedrijven en instellingen; Midden en klein bedrijf tot en met corporate.

Yucan als integraal kwaliteitsmanagementsysteem waarin de volledige PDCA cyclus wordt ondersteund. Voor bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement op basis van ISO norm 9001:2015, milieumanagement op basis van ISO 14001:2015 en alle andere in Yucan geintegreerde NEN ISO managementsystemen.

Compacte en doelgerichte integratie van risicomanagement, workflow management en procesoptimalisatie, passend bij iedere organisatiestructuur.

De PDCA en modules in Yucan

In Yucan start u uw eigen werk- en managementruimte op basis van een ISO norm, De PDCA in Yucan helpt u vervolgens structureel en blijvend bij de ontwikkeling van handboeken, documentatie, evaluatie, accreditatie, organisatieontwikkeling, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement.

Evaluatie en audit laten zien waar u staat. Verbeterpunten worden zichtbaar. Via een handig hulpmiddel worden risico en impact bepaald en prioriteiten gesteld. Verbetertrajecten worden gericht geïnitieerd. En bij het opstellen van plannen integreert u met een druk op de knop alle relevante informatie. En natuurlijk inclusief documentenbeheer en uitgebreide rapportage mogelijkheden.

Uw handboeken en documentatie richt u doelmatig in in de module kaarten. Bij de handzame ISO formats worden steeds ISO richtlijnen en eisen aangeboden zodat u weet waaraan uw documentatie voor ISO moet voldoen.

Maatwerk oplossingen

Wilt u een maatwerkoplossing - al dan niet gebaseerd op één of meer ISO-normen van uw keuze - aangevuld met uw eigen managementaspecten en indicatoren? Dat kan.

Referenties

Yucan wordt door diverse organisaties, zowel in de publieke als de private sector, gebruikt. Te noemen zijn Delta Lloyd, KNVB, Ajax, ROC West Brabant, Volker Rail en vele andere.

Benieuwd naar ervaringen van gebruikers? Neemt u gerust contact met ons op zodat wij u met hen in contact kunnen brengen.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u