Deel:

Draagvlak en eigendom

U bepaalt de richting van uw organisatie. Hierbij wordt u geleid door uw visie en mogelijk een verantwoordingsplicht of certificeringswens. Het bereiken van de gewenste situatie is voor een groot deel afhankelijk van de invulling die uw mensen eraan geven. Zaak dus om draagvlak voor kwaliteitszorg te creëren en het eigendom van de gehele organisatie te laten zijn.

Randvoorwaarden voor draagvlak

Hoe creëer je draagvlak? Hoe borg je kwaliteit in de organisatie? Van belang is om vooral goed de aard van eventuele weerstanden te achterhalen. Hierover zijn managementboeken vol geschreven. Wij lichten er een model uit dat overzichtelijk aangeeft welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om de gewenste beweging in organisaties te krijgen.

Matrix verandermanagement
Naar Timothy Knoster: het managen van complexe verandering

Het model toont aan wat het effect is wanneer aan een of meer randvoorwaarden niet is voldaan. Op grond hiervan kan worden afgeleid welke personen betrokken kunnen worden bij het creëren van draagvlak. Zo speelt de directie een cruciale rol in de ontwikkeling én het uitdragen van de visie. Niet alleen de toekomstvisie, maar ook de visie op kwaliteitszorg. Ook managers, communicatiemedewerkers of HR, om maar een paar functies te noemen, kunnen een rol spelen afhankelijk van de ontbrekende randvoorwaarde.

Eigendom

Om eigendom te ervaren m.b.t. kwaliteitszorg is het van belang dat iedereen zijn eigen bijdrage herkent. Daarnaast is er de beleving van verantwoordelijkheid. Een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid leidt tot een verminderd gevoel van individuele verantwoordelijkheid.

Het mogen maken van fouten is een belangrijke voorwaarde. Zolang er maar van fouten wordt geleerd. Het wegmoffelen van fouten heeft nog nooit tot structurele verbetering geleid. Terugkoppeling en het delen van successen zijn daarnaast essentieel voor het structureel laten 'leven' van kwaliteitszorg.

De rol van Yucan

Binnen uw organisatie is een schat aan informatie voorhanden. Met Yucan brengt u kennis en inzichten aan het licht die kunnen leiden tot verbetering en ontwikkeling. U biedt betrokkenen een kanaal om suggesties te doen. Inhoudelijk en op basis van eigen expertise. Kwaliteitsmanagement krijgt daardoor een gezicht en gaat meer leven.

Dialoog

De input uit Yucan kunt u desgewenst benutten als voorbereiding op een gerichte en efficiënte dialoog. U kunt inzoomen op die punten die de aandacht verdienen. U heeft beschikking over de input van alle betrokkenen uit de evaluatie en uit de optionele online discussie. Zonder gevaar van selectieve input wanneer de meer extraverte medewerkers de meer introverte overstemmen. Gericht en efficiënt gezamenlijk vormgeven aan ontwikkeling.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u