Standaarden

Binnen Yucan werkt u met de beste en meest actuele standaarden, normen en kaders. Kies een standaard en de procesmodule die bij u past.

Bekijk de standaarden

Meer dan meten!

Grip op koers en organisatie

Yucan biedt directie, management, afdelingen en teams de managementomgeving voor vaststelling, sturing en verantwoording op alle zaken die er voor de organisatie toe doen. Kwantitatief & kwalitatief koersvast.

Sturing op basis van visie, randvoorwaarden en succesbepalende factoren. Met Yucan belegt u deze eenvoudig en doelmatig in uw organisatie. U maakt ze eigendom van uw management en medewerkers.

Realtime inzicht in reflecties, risico-inventarisaties, prioriteitstelling, projecten, plannen en voortgang biedt u de handvatten om bij te sturen op de kwaliteit van handelen. Efficiënt en doelmatig borgen van uw plannen. Yucan geeft u grip op uw koers en organisatie.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Periodieke metingen en ondersteuning bij ontwikkeling en verbetering bij teams. Kwaliteit en ontwikkeling van leiderschap, medewerkers, middelen en processen staan daarbij centraal. De betrokkenheid van teamleden brengt eigenaarschap terwijl de organisatie goed beeld heeft van waar zij staat.

KNVB

KNVB

Jaarlijkse evaluatie en accreditatie van veiligheidsbeleid van Nederlandse topclubs en kwaliteitsontwikkeling van Regionale Opleidings Centra. Beide met een structurele ondersteuning bij ontwikkeling en verbetering. In samenwerking met NMCBright (sportpartner van Yucan).

s

ROC Mondriaan

ROC Mondriaan was in 2007 de eerste gebruiker van Yucan. Sindsdien organiseert ROC Mondriaan de uitvoering van kwaliteitszorg binnen Yucan. Zowel zelfevaluaties, audits als managementreviews vinden plaats met behulp van Yucan. De uitkomsten hiervan leveren input voor organisatieontwikkeling en het proces van 'continu verbeteren'.